Oferim expertiza, nu vindem diplome.

CURS EXPERT ACHIZITII PUBLICE

SEAP/ANRMAP - Cod COR 214946

Acreditat ANC


Foto: Bogdan Puscas, trainer Euro Best Team

 pentru studii superioare

puscas

Pentru oferta de curs detaliata, personalizata si flexibila, expertii EBT se pot deplasa oricand la sediul dumneavoastra. Daca doriti sa venim la sediul dumneavoastra, va rugam sa sunati la tel. nr. 0722.173.590 /Marinela Stir This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Video

Prezentare

 

 

Euro Best Team va invita sa participati la Cursul Expert Achizitii Publice organizat la sediul EBT din Bucuresti. Cursul de achizitii publice se adreseaza persoanelor care doresc sa se perfectioneze in domeniu, celor implicati in procesele de elaborare a documentatiei de atribuire, precum si persoanelor implicate in ofertare, din cadrul companiilor si structurilor care participa la licitatii.

 

Euro Best Team a instruit pana acum peste 1500 de experti, iar numerosi absolventi se regasesc in acest moment in pozitii de top in cadrul companiilor, institutiilor sau pe piata de consultanta a achizitiilor publice.

 

IMPORTANT: Incepand cu luna iulie 2013, Euro Best Team este partener al Ministerului Fondurilor Europene in Acordul Cadru de prestari servicii pentru asigurarea unor experti care sa vina in sprijinul autoritatilor din sistemul de management al instrumentelor structurale.

 

Expertii trimisi de Euro Best Team in cadrul acordului cu MFE sunt: experti achizitii publice, evaluatori proiecte, experti solutionare contestatii, experti management, etc.

 

Cursul Expert Achizitii Publice este actualizat conform Legii 193/2013 care a intrat in vigoare la 1 iulie 2013 si care modifica OUG 34/2006.


La cursul de achizitii publice participa functionari publici din administratia publica centrala si locala, specialisti din sectorul privat incadrati in compartimente cu atributii aferente procesului de planificare si asigurare a resurselor, persoane numite in cadrul comisiilor de intocmire a dosarelor si de evaluare a ofertelor ori desemnate ca reprezentand entitatea publica in procesul de achizitii publice, dar si alte persoane interesate de domeniu.


5Cursul Expert Achizitii Publice este acreditat de Autoritatea Nationala pentru Calificari si ofera toate competentele necesare derularii activitatii de achizitii publice in cadrul departamentelor de licitatii publice. Cursul are caracter practic, astfel ca 85 % din continutul cursului este livrat prin aplicatii practice. Aplicatii: redactare anunt de participare, redactare caiet de sarcini, redactare cereri/raspunsuri de clarificari, analiza piata de servicii/produse in vederea stabilirii cererii/ofertei, elaborare buget, elaborare cerinte specifice conform OUG 34, redactare oferta, redactare contestatie, solutionare contestatie,   redactare contract, incheierea contractului, plan de implementare, monitorizare partiana si finala, redactare proces verbal de inchidere a lucrarii/achizitiei.


Pentru o intelegere cat mai buna a aplicatiilor si a studiilor de caz, participantii sunt impartiti in doua grupe de lucru; grupa contractantilor si grupa ofertantilor. Astfel, lectorul vine cu aplicatii specifice fiecarei grupe, iar simularile conduc la intelegerea eficienta a procedurilor de achizitii publice.

 

 

Autoritati contractante - aplicatii practice

 

 • Evaluarea resurselor si planificarea strategica
 • Elaborarea planului de achizitii publice
 • Elaborarea documentatiei de atribuire
 • Evaluarea ofertelor depuse
 • Raspunsuri, tipuri de comunicari cu ofertantii
 • Contractarea
 • Monitorizarea implementarii

 

Ofertanti - aplicatii practice

 

 • elaborare strategii de dezvoltare economica, cerinte resurse umane;
 • utilizarea sistemul electronic E-licitatie;
 • evaluarea documentatiei de atribuire;
 • redactarea ofertelor;
 • evaluarea comunicarilor;
 • identificare cai de atac, redactarea contestatiilor;

 

Obiective:

 • aplicarea corecta a legislatiei in vigoare la autoritatile contractante;
 • elaborarea strategiei de achizitii publice;
 • principii in elaborarea cerintelor de selectie si elaborare a caietului de sarcini;
 • intocmirea dosarului de licitatie publica;
 • derularea procedurilor specifice de achizitie publica;
 • gesionarea contestatiilor formulate in procedura de atribuire a contractului;
 • evaluarea ofertelor depuse;
 • atribuirea contractului de achizitie publica;

 

NOU! In aceasta sesiune a cursului Expert Achizitii Publice veti afla:

 

 • noutati legislative (clarificare/explicatie de text);
 • cum se pregateste o oferta castigatoare pentru operatori economici;
 • cum puteti evita contestatiile pentru autoritatile contractante;
 • ce trebuie inclus intr-o documentatia de atribuire pentru bunuri;
 • ce trebuie inclus intr-o documentatia de atribuire pentru servicii intelectuale, pentru lucrari;
 • cum puteti folosi criteriile sociale si de mediu. 

 

Expert Achizitii Publice
Calendar  
Perioada curs de zi
2, 3 iunie, 9, 10 iunie examen 16 iunie 2014
Perioada curs seara 5, 6, 7 mai, 12 ,13, 14 mai 2014 examen 19 mai 2014
Perioada curs weekend 10, 11 mai, 17,18 mai 2014 examen 23 mai 2014
Durata curs zi + weekend

4 zile, 6 ore zilnic, orar zi:09.00 -17.00, 

Durata curs de seara

6 zile, 4 ore zilnic, orar seara:17.00 -21.00

Locatia

Sediul EBT, Str. Lt. Stefan Marinescu nr.9, sect 6, Bucuresti

Pretul cursului

750 lei 

Click aici pentru formularul de inscriere

Taxa include:

Predare curs, Suport de curs, Coffee break, Evaluare, certificate: Certificat Autoritatea Nationala pentru Calificari (ANC), Certificatul Europass.

Pentru cursurile OPEN o grupa se constituie cu minimum 12 cursanti. In functie de completarea grupelor, Euro Best Team isi rezerva dreptul de modificare a datei de incepere a cursurilor.

 

 

Ziua 1  Agenda Cursului Expert Achizitii Publice

 

09:00 – 10:30 - Prezentarea trainer-ului si a participantilor;

Prezentarea modului in care se va desfasura cursul si obiectivele ce se doresc a fi atinse;

Prezentare generala a sistemului achizitiilor publice.

10:30 – 10:45 - Pauza de cafea

10:45 – 12:30 - Legislatia privind achizitiile publice (la nivel european si national);

Principii in achizitii publice (aplicatie si exemplificari);

Domeniu de aplicare a legislatiei achizitiilor publice.

12:30 – 13:30 - Pauza de masa

13:30 – 14:30 - Proceduri de achizitii publice.Tipuri de proceduri,

14:30 – 14:45 - Pauza de cafea

14:45 – 16:30 - Achizitia directa – modalitate de a achizitiona produse;

Modalitati speciale de derulare a achizitiilor publice.

 

Ziua 2

 

09:00 – 10:30 - Procesul de achizitie publica – etapele procesului de achizitie publica;

Planificarea achizitiilor publice („gandirea care precede actiunea”);

Programul anual al achizitiilor publice.

10:30 – 10:45 - Pauza de cafea

10:45 – 12:30 - Documentatia de atribuire / de concurs / descriptiva;

Standarde de calitate si Eticheta ecologica.

12:30 – 13:30 - Pauza de masa

13:30 – 14:30 - Derularea procedurilor ;

Evaluarea ofertelor; Atribuirea contractului;

14:30 – 14:45 - Pauza de cafea;

14:45 – 16:30 - SEAP – inscriere si gestionare cont / derularea procedurii

 

 Ziua 3
 

09:00 – 10:30  - Recapitularea aspectelor teoretice parcurse in modulul I de curs;

Elaborarea cerintelor de calificare si selectie;

Aplicatie practica in vederea stabilirii cuantumului si proportionalitatii cerintelor de calificare si selectie in raport cu obiectul contractului.

10:30 – 10:45  - Pauza de cafea

10:45 – 12:30  - Masurile de promovare si publicitate a anunturilor si invitatiilor de participare in vederea atribuirii contractelor prin intermediul SEAP;

Modalitatii speciale de atribuire a contractelor de achizitie publica;

Derularea unei aplicatii practice (on-line) de intocmire a unei documentatii de atribuire.

12:30 – 13:30  - Pauza de masa

13:30 – 14:30  - Derularea unei aplicatii practice (on-line) de intocmire a unei documentatii de atribuire;

Tipuri de proceduri de achizitii publice, Licitatia Deschisa, Licitatia Restransa, Dialogul competitiv;

Negocierea cu publicarea prealabila a unui anunt de participare;

Negocierea fara publicarea prealabila  a unui anunt de participare;

Concursul de solutii Derularea unei aplicatii practice (on-line) in vederea derularii procedurii de ofertare si deschidere a ofertelor depuse in vederea atribuierii a unui contract de prestari servicii.

14:30 – 14:45  - Pauza de cafea

14:45 – 16:30  - Atribuirea contractului de achizitie publica;

Etapele de finalizare a procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie de bunuri/servicii si lucrari.

 

 Ziua 4
 

09:00 – 10:30  - Recapitularea elementelor invatate in ziua a III – de curs;

Prezentarea principiilor ce stau la baza fundamentarii unei contestatii impotriva unei decizii a autoritatii contratante in cadrul unui proceduri de atribuire.

10:30 – 10:45  - Pauza de cafea

10:45 – 12:30  - Masurile de contestarea a procedurilor de achizitie publica;

Aplicatie practica de analiza a unei documentatii supuse proceduri de contestare in fata CNSC.

12:30 – 13:30  - Pauza de masa

13:30 – 14:30  - Masurile de contestarea a procedurilor de achizitie publica in fata CNSC;

Masurile de contestarea a procedurilor de achizitie publica in fata Instantelor Judecatoresti Contecios Administrative nationale.

14:30 – 14:45  - Pauza de cafea

14:45 – 16:30  - Masuri de corectie si ajustare a pretului/obiectului si clauzelor specifice in cadrul derularii contractelor de achizitie publica atribuite Managementul contractului.

 

Ziua 5

Examen de certificare - Expert Achizitii Publice

 In urma absolvirii cursului, veti primi 3 certificate:

 • Certificatul de participare;
 • Certificatul ANC;
 • Certificatul Europass

 

Ce spun cursantii nostri 

Am facut cursul fiindca vroiam sa ma pun la punct cu legislatia actuala pe achizitii si sa inteleg mai bine care sunt criteriile si principiile care determina atribuirea contractului de achizitie publica. E un domeniu in care trebuie sa cunosti bine legea si toate secretele, iar la acest curs am gasit un lector foarte bine pregatit, care ne-a vandut multe „ponturi” legate de asociere, subcontractare, raspunsul la solicitarile de clarificare si greselile care se fac cel mai frecvent in intocmirea documentelor de calificare.

Andrei Boros, absolvent Expert Achizitii publice, septembrie 2012

Lectorii cursului

Bogdan Puscas

Bogdan Puscas este trainer si consultant in domeniul achizitiilor publice cu o bogata experienta in elaborarea, evaluarea si incheierea contractelor de achizitii publice, atat pentru autoritatile locale cat si pentru mediul privat. A oferit consultanta si expertiza companiilor din mediul privat din Romania, atat din perspectiva ofertantilor economici, cat si din cea a autoritatilor contractante, in vederea gestionarii eficiente si a implementarii cu succes a procedurilor de achizitie publica in acord cu prevederile legislatiei achizitiilor publice in vigoare la nivel national si european. Bogdan a contribuit la elaborarea Programului Anual al Achizitiilor Publice in cadrul MECTS si a participat in calitate de expert coordonator la implementarea procedurilor de achizitii publice cu o valoare totala estimata de peste 300 milioane lei, in numeroase proiecte europene. In cadrul Euro Best Team, Bogdan sustine cursul de Expert Achizitii Publice, precum si cursurile de utilizare SEAP, atat pentru Autoritati Contractante, cat si pentru ofertanti.

Luminita Cracea

Luminita Cracea este trainer certificat CNFPA in domeniul achizitiilor publice, cu o bogata experienta in domeniul achizitiilor realizate din fonduri publice si europene, participa in calitate de presedinte evaluator si membru expert in comisiile de evaluare a ofertelor depuse de operatorii economici in cadrul sesiunilor de ofertare si face parte din echipele de intocmire a documentatiilor de atribuire pentru achizitionarea de produse, servicii si lucrari, atat pentru institutiile publice cat si pentru mediul privat. Luminita Cracea participa constant la scrierea de proiecte finantate din fonduri europene (POSDRU, POSCCE, POR) si la implementarea acestora, ofera consultanta in cadrul firmelor private de management si consultanta pentru fonduri structurale, sustine cursuri de formare in domeniul achizitiilor publice.

Emmanuel Morel

Emmanuel Morel este expert in domeniul achizitiilor publice cu o experienta de 16 ani in domeniu. A sustinut numeroase sesiuni de training atat in tara cat si in strainatate. Emamnuel are o vasta experienta nationala si internationala, atat in zona ofertantilor cat si a contractantillor, in implementarea proiectelor finantate din fonduri europene si a acordat asistenta in domeniul achizitiilor publice in proiecte implementate in Franta, Anglia, Romania, Bulgaria, Kosovo. Emmanuel este trainer de 13 ani si a predat numeroase sesiuni de curs in achizitii publice in Franta, Anglia, Egipt, iar in Romania preda cursul de expert achizitii publice pentru Ministerul Finantelor, UCVAP, Ministerul Mediului, organisme intermediare si autoritati publice locale. In cadrul Euro Best Team este trainer pentru cursul Expert Achizitii Publice.

Emisiune "Legile Afacerilor" - Money Channel, invitat Emmanuel Morel

Ruxanda Bucur

De 18 ani, Ruxanda Bucur este expert in domeniul achizitiilor publice si detine experienta de 33 de ani in  in domeniul investitiilor realizate din fonduri nationale si internationale. Este trainer si expert achizitii publice certificat CNFPA. A implementat proiecte finantate din fonduri europene, fonduri nationale si locale. In domeniul achizitiilor publice a realizat si coordonat achizitii de servicii, lucrari si produse atat pentru autoritati publice locale cat si pentru agenti economici care au dobandit calitatea de autoritati contractante. A participat la numeroase cursuri de perfectionare atat in tara cat si in strainatate si a fost membru evaluator in multiple comisii de evaluare a ofertelor depuse pentru diverse tipuri de achizitii. A sustinut numeroase sesiuni de cursuri de formare in domeniul achizitiilor publice organizate in colaborare cu Centrul Regional de Formare Continua pentru Administratia Publica Locala Bucuresti. Experienta sa include si coordonarea unitatilor de implementare pentru proiecte finantate de Uniunea Europeana precum si activitatea de supervizare lucrari avand si calitatea de diriginte de santier timp de 10 ani. In cadrul Euro Best Team este trainer pentru cursul expert achizitii publice.
Autorizari

 

 • Certificat acreditat ANC - se obtine in urma absolvirii cursului si evaluarii competentelor dobandite pe parcursul cursului. Evaluarea se face de catre o comisie mixta, formata din reprezentanti ai Autoritatii Nationale pentru Calificari si reprezentanti EBT. Certificatul ANC permite exercitarea profesiei si se depun la angajator pentru completarea dosarului de personal. Certificatele ANC eliberate la absolvirea cursurilor au regimul actelor de studii si sunt recunoscute la nivel national de catre Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, conform Ordonantei Guvernului Romaniei nr. 129/2000.Pentru recunoasterea internationala a certificatelor ANC eliberate dupa finalizarea cursului este necesara apostilarea (tari semnatare ale Conventiei de la Haga) sau supralegalizarea (tari nesemnatare ale Conventiei de la Haga).

 

 • Certificat EUROPASS - reprezinta suplimentul descriptiv in care sunt mentionate competentele profesionale standardizate. Certificatul se prezinta la angajator pentru dovedirea pregatirii profesionale, in acord cu standardele ocupationale in vigoare.

 

Pentru certificarea ANC, la finalul cursului, Euro Best Team organizeaza o sesiune de evaluare in prezenta unei comisii mixte, formata din reprezentanti ANC si reprezentanti EBT. 

 

Evaluarea consta in doua probe:

 

Proba teoretica - reprezinta evaluarea conostintelor teoretice dobandite pe parcursul cursului

 

Proba practica - reprezinta evaluarea competentelor practice dobandite pe parcursul cursului

 

Certificatele si diploma de participare vor fi ridicate de catre participant de la sediul Euro Best Team, in termenul comunicat de organizator.

 

Detalii de inscriere 

 

1. Completarea formularului online. Va rugam sa selectati cursul dorit si sa completati datele solicitate in campurile libere. Euro Best Team este operator de date cu caracter personal si garanteaza confidentialitatea datelor transmise de dumneavoastra. Astfel, datele personale sunt utilizate exclusiv in scopul inscrierii si intocmirii dosarelor pentru acreditarea si eliberarea certificatelor Autoritatii Nationale pentru Calificari. 

 

2. Imediat dupa trimiterea formularului veti primi un e-mail de confirmare, in care sunt atasate formularul completat de dumneavoastra si factura proforma.

 

3. Efectuarea platii care se va face in contul bancii Transilvania mentionat pe factura proforma sau in contul de trezorerie, daca plata este efectuata de catre o autoritate publica.

 

4. Veti fi contactat de organizator prin e-mail pentru confirmarea platii si comunicarea detaliilor privitoare la organizarea cursului.

 

5. In prima zi de curs, va rugam sa aduceti urmatoarele documente: copie a cartii de identitate, copie dupa ultima diploma de studii, formularul de inscriere semnat (semnat si stampilat daca inscrierea a fost facuta de o persoana juridica)

 

Modalitati de plata:

1.BANCARA: La orice sucursala a Bancii Transilvania, in contul de pe factura proforma RO95BTRL04101202E64311XX.

2.CU CARDUL: prin POS, la sediul Euro Best Team

3.ONLINE: pe site-ul Euro Best Team - detalii

 

SC Euro Best Team SRL
RO95BTRL04101202E64311XX
Banca Transilvania, Agentia Centrul Civic, Bucuresti.
Persoana de contact: Marinela Stir: 0722 173 590
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Adaugă comentariu