Curs Expert Achizitii Publice 

Acreditat ANC - Cod COR 214946

Bucuresti, Cluj, Brasov, Timisoara, Craiova, Constanta


 

Obiective   

                    

        
Cursul se adreseaza specialistilor din departamentul de achizitii publice, atat pentru cei care lucreaza in ofertare cat si pentru cei din contractare. La acest curs participa functionari publici si experti din companii private a caror activitate este concentrata pe ofertare in cadrul licitatiilor publice.
 
Cursul Expert Achizitii Publice faciliteaza o cunoastere si aplicare optima a legislatiei in domeniu si poate contribui major la evitarea corectiilor financiare aplicate in cadrul proiectelor europene din cauza achizitiilor publice realizate eronat.
Cursul este deschis absolventilor de studii superioare.

 

Tematica  

 

FORMULAR DE INSCRIERE


 
 
 • Cele mai recente modificari legislative si impactul acestora asupra derularii achizitiilor publice in Romania
 • Noile directive europene privind achizitiile publice (3 acte normative, primul referitor la achizitiile clasice, al doilea la achizitiile sectoriale, iar al treilea la concesiuni)
 • Actorii institutionali implicati in procesul de achizitie publica: ANRMAP, UCVAP, CNSC, AM (in cazul proiectelor cofinantate din fonduri europene), Autoritatea de Audit, instantele de judecata
 • Autoritatile contractante si entitatile juridice fara calitate de autoritate contractanta
 • Tipurile de contracte (furnizare, servicii şi lucrari)
 • Elemente esentiale ale contractelor
 • Estimarea valorii contractului de achizitie publica/ acordului-cadru
 • Etapele procesului de achizitie publica
 • Responsabilitati in cadrul procesului de achizitie publica
 • Dosarul achizitiei publice
 • Procedurile de atribuire. Achizitia directa
 • Stabilirea criteriilor de calificare si selectie
 • Eliberarea programului anual al achizitiilor publice
 • Achizitiile in cadrul proiectelor cofinantate din fonduri europene
 • Nereguli si fraude in cadrul proiectelor cofinantate din fonduri europene
 • Publicitatea procesurilor de achizitie publica
 • S.E.A.P. - utilizarea sistemului electronic de achizitii publice

Bucuresti: 2, 3, 4, 10, 11 martie 2016/ examen 17 martie 2016
Interval orar: 17.30 - 21.00

Locatia: Sediul EBT, Str. Splaiul Independentei, nr. 287, et. 3, sector 6, Bucuresti

 


Cursuri organizate in alte orase din tara

 

Cluj-Napoca: 15, 16, 17, 18 februarie 2016/ examen 26 februarie 2016
Brasov: 22, 23, 24, 25 februarie 2016/ examen 4 martie 2016
Timisoara15, 16, 17, 18 februarie 2016/ examen 26 februarie 2016
Craiova: 29 februarie, 1, 2, 3 martie 2016/ examen 11 martie 2016
Constanta29 februarie, 1, 2, 3 martie 2016/ examen 11 martie 2016
 
Interval orar: 09.00 - 17.00
Locatia va fi anuntata ulterior in functie de numarul de participanti.

Pret: 550 lei


Persoana de contact:
Marinela Stir: 0722 173 590
Modalitati de plata: Ordin de plata, cu cardul, pe site, online (in formular)

 

Lectorul cursului - Luminita Cracea

 

Luminita Cracea
Luminita este expert achizitii publice, cu o bogata experienta in domeniul achizitiilor publice dobandita atat in cadrul institutiilor publice, cat si in cadrul firmelor de consultanta in management de proiect.
 
Si-a inceput activitatea in cadrul echipelor specializate pe achizitii publice, alaturi de care a intocmit documentatiile de atribuire pentru achizitionarea de produse, servicii si lucrari pentru institutii publice si a participat la evaluarea ofertelor depuse de operatorii economici la licitatiile lansate. Ulterior, Luminita a participat in calitate de expert achizitii publice in proiecte finantate din fonduri europene (POSDRU, POSCCE, POR).
 
A continuat sa se dezvolte in acest domeniu in interiorul firmelor private de consultanta in management, unde a participat la scrierea de proiecte europene si la implementarea acestora, a intocmit si a depus oferte pentru licitatii.
 
In calitate de presedinte sau membru al comisiilor de evaluare a ofertelor, a coordonat si a participat la evaluarea ofertelor depuse in cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de lucrari, servicii si produse finantate de la bugetul de stat si din fonduri europene.

In prezent Luminita Cracea este lector in domeniul achizitiilor publice si, in acelasi timp, colaboreaza cu Ministerul Fondurilor Europene in calitate de expert achizitii publice efectuate in cadrul proiectelor finantate din fonduri europene.

Facebook