Anunț Angajare Expert Monitorizare și Raportare POSDRU/POCU - Euro Best Team

Anunț Angajare Expert Monitorizare și Raportare POSDRU/POCU

Cerințele postului:

 • Studii superioare;
 • Experiență profesională de cel puțin 5 ani ;
 • Experiență specifică de cel puțin 3 ani în proiecte finanțate din fonduri nerambursabile – POSDRU/ POCU într-o poziție similară;
 • Experiență anterioară în realizarea de raportări către finanțatori externi;
 • Bune abilități de organizare, analiză și planificare;
 • Abilități de lucru în echipă și comunicare;
 • Abilitatea de a efectua sarcinile de lucru independent;Foarte bună operare Microsoft Office (Word, Excel, Power Point);
 • Experiență în întocmirea de notificări și acte adiționle ( atât din punct de vedere ethnic, cât și financiar).

Responsabilități :

 • Monitorizează fluxul de transmitere a documentelor în cadrul echipei, sistematizează și centralizează documentele de monitorizare ale proiectului;
 • Verifică rapoartele de activitate, fișele de pontaj și livrabilele ale experților din proiect, cât și pe cele de la parteneri;
 • Întocmește documentația aferentă notificărilor și Actelor adiționale și Anexei 20 (atât din punct de vedere ethnic, cât și financiar);
 • Coordonează, alături de expertul financiar, întocmirea cerererilor de prefinanțare, rambursare și plată, urmărind respectarea graficului cererilor de rambursare ;
 • Participă la realizarea rapoartelor de progres ;
 • Elaborează proceduri și metodologii de verificare, monitorizare și raportare ;
 • Verifică datele și conformitatea documentelor aferente grupului țintă ;Participă la întâlniri de management și coordonare.

Beneficii:

 • Posibilitatea de a lucra într-un mediu profesionist, atractiv, dinamic
 • Posibilitatea de perfecționare permanentă în cadrul programelor de formare derulate de companie

 

Activitatea se va desfășura în București. CV-ul și scrisoarea de intenție, precum și documentele suport pentru atestarea experienței solicitate vor fi trimise la adresa de email [email protected], până cel mai târziu vineri, 31 mai 2019. În scrisoarea de intenție se va specifica disponibilitatea de timp și intervalul orar, precum și disponibilitatea de deplasare în țară.