Euro Best Team - Traininguri Personalizate si Cursuri Acreditate

Servicii de consultanță

Euro Best Team

Cu experiență de peste 13 ani pe piața din România, Euro Best Team este specializată în elaborarea și implementarea proiectelor europene, organizarea de cursuri autorizate CAFFPA (Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulților a Municipiului București) și traininguri personalizate pentru instituții publice și private.

Euro Best Team are o vastă experiență în scrierea, accesarea și implementarea proiectelor cu finanțare europeană, având în portofoliu 8 proiecte implementate.

Euro Best Team oferă servicii de consultanță în scrierea de Proiecte Finanțate prin Fonduri Europene Nerambursabile, ce pot fi accesate prin urmatoarele programe: POCU, POIM, POC, POAD, POAT, PNDL, PNDR, CNI. 

Dezvoltator de proiecte de infrastructură socială, consultant în elaborarea cererilor de finanțare și unitate de implementare

Consultanță scriere proiecte
cu finanțare europeană

Serviciile de consultanță ofertite de Euro Best Team cuprind 3 etape :

ETAPA 1: Analiză dosar + Fezabilitate

Analizarea cererii și oferirea celei mai bune soluții privind accesarea programelor cu finanțare nerambursabilă

Prezentarea condițiilor ce trebuie îndeplinite de către client pentru a putea accesa programul de finanțare

Identificarea Programului de Finanțare Nerambursabilă adecvat ideii de dezvoltare

Verificarea indeplinirii criteriilor de eligibilitate specifice fiecarui Program de Finatari Nerambursabile – atat celor Guvernamentale cat si celor Europene

ETAPA 2: Întocmirea documentației

Elaborarea planului de afaceri și transmiterea acestuia către client

Depunerea/Înregistrarea proiectului în aplicația on-line a autorităților contractante

Întocmirea cererii de finanțare/Întocmirea analizei economico-financiare și transmiterea acesteia către client

Întocmirea răspunsurilor la solicitările de clarificări transmise de reprezentanții autorității contractante

ETAPA 3: Asistență pentru implementarea proiectului

Consultanță și asistență pe toată durata fazei de implementare

Întocmirea dosarelelor de achiziții

Întocmirea Dosarelor de cerere de plată/rambursare

Întocmirea de Răspunsuri la clarificările solicitate de finanțator

Suport cu furnizorii (dacă e cazul)

Suport la vizitele de monitorizare (dacă e cazul)

Asistență și Consultanță pentru Managementul Proiectului

Studii de piață

Întocmirea de Note justificative

Suport la semnarea contractului de finanțare (dacă e cazul)

Suport la vizita finanțatorului pentru certificarea cheltuielilor (dacă e cazul)

Raportarea intermediară/finală (după finalizarea achizițiilor)

Servicii suplimentare:

◊ Punerea în legătură cu un  contabil autorizat CECCAR, care vă va oferi consultanță specializată atât pentru obținerea registrului unic de control, emis de reprezentanții Direcțiilor Generale ale Finanțelor Publice, cât și pentru regimul fiscal și obligațiile pe care le veți avea lunar, față de ANAF, DITL, ITM etc.

◊ Identificarea furnizorilor de echipamente și obținerea ofertelor de preț pentru fiecare tip de echipament pe care doriți să îl achiziționați prin intermediul Programelor de Finanțări Nerambursabile.

Consultanță Achiziții Publice - Ofertanți

De-a lungul anilor, Euro Best Team a fost unul dintre principalii furnizori de experți evaluatori pentru Ministerul Fondurilor Europene, în acordul cadru pentru furnizare de experți. De asemenea, Euro Best Team a format profesional, prin contracte de achiziție publică, numeroși angajați din cadrul mai multor instituții publice, precum: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Vest Oltenia, Ministerul Dezvoltării Regionale, Ministerul Sănătății, Ministerul Educației, Oficiul Român pentru Imigrări, Primăria Predeal etc.

Oferim servicii de consultanță în domeniul Achizițiilor Publice:

 • Înregistrare / Recuperare / Reînnoire certificat digital – SEAP/SICAP;

 • Analiza documentației de atribuire;

 • Verificarea condițiilor de eligibilitate;

 • Completarea formularelor, inclusiv DUAE;

 • Completare documente administrative;

 • Pregătirea documentelor de calificare;

 • Redactarea ofertei;

 • Obținere garanție de participare (dacă este cazul), inclusiv alte documente de depus în cadrul ofertei;

 • Identificare experți cheie, dacă este cazul, inclusiv aranjarea documentelor acestora și includere în ofertă;

 • Elaborarea de contracte, acorduri de subcontractare, acorduri de asociere, angajamente terți susținători;

 • Suport pentru încărcarea documentelor în SEAP / SICAP;

 • Monitorizare pe perioada evaluării;

 • Redactare clarificări către Autoritatea Contractantă sau răspuns la clarificările adresate pe perioada evaluării.

Ne-ar face plăcere să aflăm mai multe despre nevoile tale actuale!

Scrie-ne un mesaj!