Curs Achiziții Publice - Funcționari Publici 19-29 Octombrie 2020 NOU! Modul inclus: Achiziții în Proiecte Europene! - Euro Best Team Curs Expert Achizitii Publice Contractanți | Acreditat | Bucuresti | 2020

Curs Achiziții Publice – Funcționari Publici
19-29 Octombrie 2020
NOU! Modul inclus: Achiziții în Proiecte Europene!

# 8 zile pregătire intensivă

# aplicaţii practice


Despre Curs Achiziții Publice - Funcționari Publici

Obiective

 • Învățarea procesului de elaborare a dosarul de achiziție și a documentației de atribuire;
 • Înțelegerea modalității în care trebuie abordată nevoia de cumpărare, în vederea transpunerii în planul de achiziții și în strategia de cumpărare;
 • Înțelegerea corectă a legislației pentru reducerea riscului de interpretare greșită și luarea unor decizii eronate. 
 • Înțelegerea și gestionarea corectă a achizițiilor derulate in Proiecte Europene. 

Public-ţintă

Curs Expert Achiziţii Publice se adresează tuturor absolvenților de studii superioare, care lucrează în instituții publice: personal contractual și funcționari publici, care doresc să-și dezvolte abilitățile pentru elaborarea și gestionarea procedurilor de achiziții publice, specifice instituțiilor publice. 

Autorizare

Cursul este autorizat CAFFPA* (înlocuieşte ANC), este recunoscut la nivel european, oferind, pe lângă diploma recunoscută de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, și tot setul de competențe profesionale (certificat EUROPASS).

8 zile pregătire intensivă

♦ Legislație actualizată
♦ SEAP / SICAP
♦ Autorități contractante
♦ Achiziții în Proiecte Euopene
 
 

 

Aplicaţii practice

Sunt experimentate tehnici eficiente pentru elaborarea unei strategii de contractare, a unei documentații de atribuire. Se pune accent pe înțelegerea procesului de evaluare, fiind prezentate și analizate cu atenție situațiile de risc și aspectele ce pot conduce la eșuarea demersurilor. Un modul special de Achiziții în Proiecte Europene va conține aplicații pe documente curente, utilizate de autorități în gestiunea fondurilor europene. 

Lectori experimentaţi

Lectorii au vastă experiență practică din partea autorității contractante și îți pun la dispoziție aplicații practice și tot setul de reguli scrise (legislație) și nescrise (practică), astfel încât, pe parcursul cursului, să deprinzi competențe pentru elaborarea tuturor documentelor specifice jobului.
Autorizare CAFFPA* – COMISIA DE AUTORIZARE A FURNIZORILOR DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, sub egida Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi a Ministerului Educaţiei şi Cercetării

Competenţe recunoscute la nivel european

 • 1. Comunicarea interpersonală;
 • 2. Perfecționarea pregătirii profesionale;
 • 3. Utilizarea calculatorului;
 • 4. Coordonarea muncii în echipă;
 • 5. Negocierea în cadrul procedurilor de atribuire;
 • 6. Elaborarea documentelor de specialitate;
 • 7. Analiza legislației aplicabile specifice;
 • 8. Acordarea consultantei de specialitate;
 • 9. Planificarea achizițiilor publice;
 • 10. Derularea procedurilor de atribuire;
 • 11. Finalizarea procedurilor de atribuire.

Formular informaţii suplimentare

Pentru orice informaţii suplimentare referitoare la curs sau înscriere telefonică, un consultant Euro Best Team vă stă oricând la dispoziţie! Tot ce trebuie să faceţi este să completaţi formularul de mai jos şi veţi fi contactat în cel mai scurt timp!

0311.020.614/

0756.065.544

 

 

Program cu publicul: 09:00 – 17:30

 

Detalii desfășurare curs

Perioadă desfăşurare

19-29 Octombrie 2020
L-J: 19-22 Octombrie 2020
L-J: 26-29 Octombrie 2020

Interval orar

18:00 – 21:30
3 ore/zilnic, timp de 8 zile

Durată curs

60 ore
30 ore teorie
30 ore practică

Sală de curs virtuală

Teorie, Practică, Examen

ONLINE

Certificare

    Certificare CAFFPA      (înlocuiește ANC)
Set complet de competenţe profesionale

Nivel studii

Studii superioare
 

Status curs

Cursul se susține,  va începe în curând!

Trainer

Consultant și Evaluator, Trainer ANAP

Desfăşurare

ONLINE
Platforma ZOOM

Preţul cursului

850 Lei pentru înscrieri până la data de 9 octombrie 2020
  1200 Lei pentru înscrieri după data de 9 octombrie 2020
Instruire teoretică și practică, materiale de curs, evaluare, certificare.
Nu se percep sume suplimentare pentru examen sau eliberare certificat.

Modalităţi de plată

Ordin de plată
Online, cu cardul, în formularul de înscriere
Cash/card la sediul nostru
POSIBILITATE PLATĂ ÎN RATE!

Înregistrează-te

Completează

Structură tematică Curs Achiziții Publice
Funcționari Publici

 • OUG nr. 23/2020 cu privire la modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice; instructiuni ANAP, ordine, notificari /speţe;
 • Controlul ex-ante exercitat de A.N.A.P. Liste de verificare aferente exercitării controlului de calitate şi regularitate;
 • Confidenţialitatea ofertelor;
 • Motive de excludere;
 • Termene de evaluare şi reevaluare a ofertelor;
 • Profesionalizarea personalului care lucrează în domeniul achizițiilor publice – atât din perspectiva procedurii de achiziţie, cât şi de ofertare;
 • Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1780 al Comisiei din 23 septembrie 2019 de stabilire a formularelor standard pentru publicarea anunțurilor în domeniul achizițiilor; publice („formulare electronice”) 1.„Planificare” 2.„Procedură concurențială” 3.„Notificare prealabilă a atribuirii directe” 4.„Rezultat” 5.„Modificarea contractului” 6.„Schimbare”  – la nivel general;
 • Noile praguri valorice aplicabile din 01.01.2020 în cadrul procedurilor de achiziție publică şi sectorială;
 • Pregătirea unei documentații de calificare, ca parte principală a ofertei, pe baza unei documentații de atribuire realizată deja;
 • Analiza și evaluarea documentelor realizate de către participanți cu titlu de ofertă;
 • Prezentarea modului în care sunt analizate, evaluate, consemnate în documentele achiziției elementele cuprinse în ofertele realizate, respectiv modul în care este organizat, în principiu, back–office-ul unei achiziții publice (ce sta în spatele gândirii autorităţii/entităţii contractante din perspectiva celui care ofertează (înţelegere procese necesare întocmirii documentaţiei sau contestaţiei);
 • Analiza rezultatelor obținute în urma evaluării;
 • Tehnici de corectare a unei oferte incomplete, insuficiente, inconsistente;
 • Litigii decurgând din procedurile de atribuire a contractelor publice;
 • Soluționarea contestațiilor depuse la CNSC; Cauțiune – constituire, cuantum, restituire;
 • Soluționarea contestațiilor formulate în fața instanțelor de judecată;
 • Soluționarea plângerilor împotriva deciziilor CNSC sau hotărârilor pronunțate în primă instanță. Platforma SEAP/SICAP noutăți 2020;
 • Criterii minime de calificare: proporționale, reprezentative; modalitățile de prezentare a propunerii tehnice și a propunerii financiare;
 • Tipuri de anunțuri, proceduri de achiziție asociate anunțurilor – particularități;
 
 • Unele particularități privind realizarea unui DUAE;
 • Derularea unei proceduri de atribuire on line. Acțiuni întreprinse în faza de publicitate a unui anunț – clarificări, notificări, contestații;
 • Citirea unui răspuns DUAE. Acțiuni întreprinse în perioada de evaluare a ofertelor primite;
 • Garanția de participare/buna executie;
 • Ofertanți ADMIȘI. Ofertanți RESPINȘI;
 • Clarificări adresate în perioada de analiză și evaluare;
 • Efecte;
 • Comunicări către ofertanți;
 • Atribuirea și derularea contractului de achiziție publică; Modificări ale contractului în perioada de implementare; Modificări substanțiale, modificări nesubstanțiale;
 • Diverse speţe privind clarificările, ofertele, acordul cadru, contractele subsecvente, contractele de achiziţie publică;
 • Capitolele de sancţiuni/penalităţi din contractele de achiziţie publică;
 • Indicatori de performanţă, factori de evaluare din documentaţiile de atribuire (speţe).

Certificare: CAFFPA (înlocuiește ANC)

Cursul se va finaliza cu o sesiune de evaluare în vederea certificării de către CAFFPA (înlocuiește ANC) – COMISIA DE AUTORIZARE A FURNIZORILOR DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Vor fi evaluate cunoștințele teoretice și practice, pentru dobândirea întregului set de competențe profesionale. Competențele se vor regăsi pe suplimentul descriptiv care va însoți certificatul recunoscut de Ministerul Educaţiei şi Cercetării și Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale și acreditat de CAFFPA.
IMPORTANT: Euro Best Team este unul dintre puținii furnizori de pe piață care este acreditat pentru eliberarea întregului set de competențe profesionale ale standardului ocupațional: Expert Achiziții Publice, COD COR 214946.

Acte necesare înscrierii la curs
și participării la examenul de acreditare

 • 1. CI: copie
 • 2. Diplomă studii superioare, finalizate cu examen de licență: copie
 • 3. Certificat de căsătorie: copie
 • 4. Certificat de naștere: copie


Certificare Curs Achiziții Publice - Funcționari Publici


Certificat de absolvire


Supliment Europass la Certificatul Profesional

Testimoniale absolvenţi

Alte cursuri care te-ar putea interesa:

Curs Expert
Achiziții Publice

Curs Achiziții Publice
Ofertanți

Curs Expert Formare Profesională

Curs Manager
Resurse Umane

Curs Inspector
Resurse Umane

Curs Relații Publice și Comunicare

Curs
FORMATOR

Curs Manager Proiect
Fonduri Europene

LISTĂ
CURSURI

Formular informaţii suplimentare

Pentru orice informaţii suplimentare referitoare la curs sau înscriere telefonică, un consultant Euro Best Team vă stă oricând la dispoziţie! Tot ce trebuie să faceţi este să completaţi formularul de mai jos şi veţi fi contactat în cel mai scurt timp!

0311.020.614/

0756.065.544

 

 

Program cu publicul: 09:00 – 17:30