Curs Achiziții Publice - Funcționari Publici 11-20 Ianuarie 2021 NOU! Modul inclus: Achiziții în Proiecte Europene! - Euro Best Team Curs Expert Achizitii Publice Contractanți | Acreditat | Bucuresti | 2020

Curs Achiziții Publice – Funcționari Publici
11-20 Ianuarie 2021
NOU! Modul inclus: Achiziții în Proiecte Europene!

# 7 zile pregătire intensivă

# aplicaţii practice


Despre Curs Achiziții Publice - Funcționari Publici

Obiective

 • Învățarea procesului de elaborare a dosarul de achiziție și a documentației de atribuire;
 • Înțelegerea modalității în care trebuie abordată nevoia de cumpărare, în vederea transpunerii în planul de achiziții și în strategia de cumpărare;
 • Înțelegerea corectă a legislației pentru reducerea riscului de interpretare greșită și luarea unor decizii eronate. 
 • Înțelegerea și gestionarea corectă a achizițiilor derulate in Proiecte Europene. 

Public-ţintă

Curs Expert Achiziţii Publice se adresează tuturor absolvenților de studii superioare, care lucrează în instituții publice: personal contractual și funcționari publici, care doresc să-și dezvolte abilitățile pentru elaborarea și gestionarea procedurilor de achiziții publice, specifice instituțiilor publice. 

Autorizare

Cursul este autorizat CAFFPA* (înlocuieşte ANC), este recunoscut la nivel european, oferind, pe lângă diploma recunoscută de Ministerul Muncii şi Justiției Sociale şi de Ministerul Educaţiei Naționale, și tot setul de competențe profesionale (certificat EUROPASS).

8 zile pregătire intensivă

♦ Legislație actualizată
♦ SEAP / SICAP
♦ Autorități contractante
♦ Achiziții în Proiecte Euopene
 
 

 

Aplicaţii practice

Sunt experimentate tehnici eficiente pentru elaborarea unei strategii de contractare, a unei documentații de atribuire. Se pune accent pe înțelegerea procesului de evaluare, fiind prezentate și analizate cu atenție situațiile de risc și aspectele ce pot conduce la eșuarea demersurilor. Un modul special de Achiziții în Proiecte Europene va conține aplicații pe documente curente, utilizate de autorități în gestiunea fondurilor europene. 

Lectori experimentaţi

Lectorii au vastă experiență practică din partea autorității contractante și îți pun la dispoziție aplicații practice și tot setul de reguli scrise (legislație) și nescrise (practică), astfel încât, pe parcursul cursului, să deprinzi competențe pentru elaborarea tuturor documentelor specifice jobului.
Autorizare CAFFPA* – COMISIA DE AUTORIZARE A FURNIZORILOR DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, sub egida Ministerului Muncii şi Justiției Sociale şi a Ministerului Educaţiei Naționale

Competenţe recunoscute la nivel european

Formular informaţii suplimentare

Pentru orice informaţii suplimentare referitoare la curs sau înscriere telefonică, un consultant Euro Best Team vă stă oricând la dispoziţie! Tot ce trebuie să faceţi este să completaţi formularul de mai jos şi veţi fi contactat în cel mai scurt timp!

  0311.020.614/

  0756.065.544

   

   

  Program cu publicul: 09:00 – 17:30

   

  Detalii desfășurare curs

  Perioadă desfăşurare

  11-20 ianuarie 2021
  L-J: 11-14 ianuarie 2021
  L-Mi: 18-20 ianuarie 2021
  EXAMEN: 28 ianuarie 2021

  Interval orar

  18:00 – 21:30
  3 ore/zilnic, timp de 7 zile

  Durată curs

  7 zile

  Sală de curs virtuală

  Teorie, Practică, Examen

  ONLINE

  Certificare

      Certificare CAFFPA      (înlocuiește ANC)
  Set complet de competenţe profesionale

  Nivel studii

  Studii superioare
  Pentru persoanele cu studii în străinătate, este obligatorie echivalarea diplomelor în România
   

  Status curs

  Cursul se susține,  va începe în curând!

  Trainer

  Consultant 

  Desfăşurare

  ONLINE
  Platforma ZOOM

  Preţul cursului

  850 Lei pentru înscrieri efectuate până la data de 4 ianuarie 2021
    1200 Lei pentru înscrieri efectuate după data de 4 ianuarie 2021
  Instruire teoretică și practică, materiale de curs, evaluare, certificare.
  Nu se percep sume suplimentare pentru examen sau eliberare certificat.

  Modalităţi de plată

  Ordin de plată
  Online, cu cardul, în formularul de înscriere
  Cash/card la sediul nostru
  POSIBILITATE PLATĂ ÎN RATE!

  Înregistrează-te

  Completează

  Structură tematică Curs Achiziții Publice
  Funcționari Publici

  • OUG nr. 23/2020 cu privire la modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice; instructiuni ANAP, ordine, notificari /speţe;
  • Controlul ex-ante exercitat de A.N.A.P. Liste de verificare aferente exercitării controlului de calitate şi regularitate;
  • Confidenţialitatea ofertelor;
  • Motive de excludere;
  • Termene de evaluare şi reevaluare a ofertelor;
  • Profesionalizarea personalului care lucrează în domeniul achizițiilor publice – atât din perspectiva procedurii de achiziţie, cât şi de ofertare;
  • Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1780 al Comisiei din 23 septembrie 2019 de stabilire a formularelor standard pentru publicarea anunțurilor în domeniul achizițiilor; publice („formulare electronice”) 1.„Planificare” 2.„Procedură concurențială” 3.„Notificare prealabilă a atribuirii directe” 4.„Rezultat” 5.„Modificarea contractului” 6.„Schimbare”  – la nivel general;
  • Noile praguri valorice aplicabile din 01.01.2020 în cadrul procedurilor de achiziție publică şi sectorială;
  • Pregătirea unei documentații de calificare, ca parte principală a ofertei, pe baza unei documentații de atribuire realizată deja;
  • Analiza și evaluarea documentelor realizate de către participanți cu titlu de ofertă;
  • Prezentarea modului în care sunt analizate, evaluate, consemnate în documentele achiziției elementele cuprinse în ofertele realizate, respectiv modul în care este organizat, în principiu, back–office-ul unei achiziții publice (ce sta în spatele gândirii autorităţii/entităţii contractante din perspectiva celui care ofertează (înţelegere procese necesare întocmirii documentaţiei sau contestaţiei);
  • Analiza rezultatelor obținute în urma evaluării;
  • Tehnici de corectare a unei oferte incomplete, insuficiente, inconsistente;
  • Litigii decurgând din procedurile de atribuire a contractelor publice;
  • Soluționarea contestațiilor depuse la CNSC; Cauțiune – constituire, cuantum, restituire;
  • Soluționarea contestațiilor formulate în fața instanțelor de judecată;
  • Soluționarea plângerilor împotriva deciziilor CNSC sau hotărârilor pronunțate în primă instanță. Platforma SEAP/SICAP noutăți 2020;
  • Criterii minime de calificare: proporționale, reprezentative; modalitățile de prezentare a propunerii tehnice și a propunerii financiare;
  • Tipuri de anunțuri, proceduri de achiziție asociate anunțurilor – particularități;
   
  • Unele particularități privind realizarea unui DUAE;
  • Derularea unei proceduri de atribuire on line. Acțiuni întreprinse în faza de publicitate a unui anunț – clarificări, notificări, contestații;
  • Citirea unui răspuns DUAE. Acțiuni întreprinse în perioada de evaluare a ofertelor primite;
  • Garanția de participare/buna executie;
  • Ofertanți ADMIȘI. Ofertanți RESPINȘI;
  • Clarificări adresate în perioada de analiză și evaluare;
  • Efecte;
  • Comunicări către ofertanți;
  • Atribuirea și derularea contractului de achiziție publică; Modificări ale contractului în perioada de implementare; Modificări substanțiale, modificări nesubstanțiale;
  • Diverse speţe privind clarificările, ofertele, acordul cadru, contractele subsecvente, contractele de achiziţie publică;
  • Capitolele de sancţiuni/penalităţi din contractele de achiziţie publică;
  • Indicatori de performanţă, factori de evaluare din documentaţiile de atribuire (speţe).

  Certificare: CAFFPA (înlocuiește ANC)

  Cursul se va finaliza cu o sesiune de evaluare în vederea certificării de către CAFFPA (înlocuiește ANC) – COMISIA DE AUTORIZARE A FURNIZORILOR DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
  Vor fi evaluate cunoștințele teoretice și practice, pentru dobândirea întregului set de competențe profesionale. Competențele se vor regăsi pe suplimentul descriptiv care va însoți certificatul recunoscut de Ministerul Muncii şi Justiției Sociale şi de Ministerul Educaţiei Naționale și acreditat de CAFFPA.
  IMPORTANT: Euro Best Team este unul dintre puținii furnizori de pe piață care este acreditat pentru eliberarea întregului set de competențe profesionale ale standardului ocupațional: Expert Achiziții Publice, COD COR 214946.

  Acte necesare înscrierii la curs
  și participării la examenul de acreditare


  Certificare Curs Achiziții Publice - Funcționari Publici

  Certificat de absolvire

  Supliment Europass la Certificatul Profesional

  Testimoniale absolvenţi

  Alte cursuri care te-ar putea interesa:

  Curs Achiziții Publice
  Ofertanți

  Curs Expert
  Achiziții Publice

  Curs
  FORMATOR

  Curs Manager
  Resurse Umane

  Curs Inspector
  Resurse Umane

  Curs Project Manager
  Abordarea PMI®

  Curs Manager Proiect
  Fonduri Europene

  Curs Expert Accesare
  Fonduri Europene

  Curs
  Evaluator Proiecte

  Curs
  First Time Manager

  Curs Mini
  Executive MBA

  LISTĂ
  CURSURI

  Formular informaţii suplimentare

  Pentru orice informaţii suplimentare referitoare la curs sau înscriere telefonică, un consultant Euro Best Team vă stă oricând la dispoziţie! Tot ce trebuie să faceţi este să completaţi formularul de mai jos şi veţi fi contactat în cel mai scurt timp!

   0311.020.614/

   0756.065.544

    

    

   Program cu publicul: 09:00 – 17:30