Concurență la licitație?Mergi pregătit!Curs Expert Achiziții Publice - Ofertanți2-12 noiembrie 2020 - Euro Best Team Curs Expert Achizitii Publice - Ofertanți | Acreditat ANC | Bucuresti | 2020

Concurență la licitație?
Mergi pregătit!
Curs Expert Achiziții Publice – Ofertanți
2-12 noiembrie 2020

# 8 zile pregătire intensivă

# aplicaţii practice


Despre Curs Achiziții Publice - Ofertanți

Obiective

 • Întocmirea corectă a ofertelor tehnice și financiare;
 • Utilizarea eficientă a SEAP/SICAP;
 • Contractare și relația cu autoritatea contractantă.
Cursanții sunt, de asemenea, învățați să identifice cerințele excesive care nu respectă principiul de bază în achizițiile publice.

Public-ţintă

Curs Achiziții Publice pentru Ofertanți se adresează tuturor absolvenților de studii superioare, care doresc să-și dezvolte abilitățile de redactare a ofertelor, de utilizare a contului de SEAP/SICAP, de gestionare a relației cu autoritatea contractantă.

Autorizare

Cursul este autorizat CAFFPA* (înlocuieşte ANC), este recunoscut la nivel european, oferind, pe lângă diploma recunoscută de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, și tot setul de competențe profesionale (certificat EUROPASS).

8 zile pregătire intensivă

♦ Legislație actualizată
♦ Utilizare SEAP / SICAP
♦ Modul Ofertanți
 
 

 

Aplicaţii practice

Sunt prezentate și completate în scop de exercițiu toate documentele de referință, solicitate de autoritățile contractante. 

Lectori experimentaţi

Lectorii cursului sunt consultanți experimentați, cu vastă experiență în ofertare, dovedită prin ani de activitate intensă, atât din partea autorității contractante, cât mai ales a ofertantului. Aplicațiile practice vizează identificarea nevoilor care stau la baza cerințelor de calificare și selecție impuse de autoritatea contractantă.
Autorizare CAFFPA* – COMISIA DE AUTORIZARE A FURNIZORILOR DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, sub egida Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi a Ministerului Educaţiei şi Cercetării

Competenţe recunoscute la nivel european

 • 1. Comunicarea interpersonală;
 • 2. Perfecționarea pregătirii profesionale;
 • 3. Utilizarea calculatorului;
 • 4. Coordonarea muncii în echipă;
 • 5. Negocierea în cadrul procedurilor de atribuire;
 • 6. Elaborarea documentelor de specialitate;
 • 7. Analiza legislației aplicabile specifice;
 • 8. Acordarea consultantei de specialitate;
 • 9. Planificarea achizițiilor publice;
 • 10. Derularea procedurilor de atribuire;
 • 11. Finalizarea procedurilor de atribuire.

Formular informaţii suplimentare

Pentru orice informaţii suplimentare referitoare la curs sau înscriere telefonică, un consultant Euro Best Team vă stă oricând la dispoziţie! Tot ce trebuie să faceţi este să completaţi formularul de mai jos şi veţi fi contactat în cel mai scurt timp!

0311.020.614/

0756.065.544

 

 

Program cu publicul: 09:00 – 17:30

 

Detalii desfășurare curs

Perioadă desfăşurare

2-12 noiembrie 2020
L-J: 2-5 noiembrie
L-J: 9-12 noiembrie

Interval orar

18:00 – 21:30
3 ore/zilnic, timp de 8 zile

Durată curs

60 ore
30 ore teorie
30 ore practică

Sală de curs virtuală

Teorie, Practică, Examen

ONLINE

Certificare

    Certificare CAFFPA      (înlocuiește ANC)
Set complet de competenţe profesionale

Nivel studii

Studii superioare
 

Status curs

Grupă în formare

Trainer

Consultant și Evaluator, Trainer ANAP

Desfăşurare

ONLINE
Platforma ZOOM

Preţul cursului

850 Lei pentru înscrieri până la data de 23 octombrie 2020
  1200 Lei pentru înscrieri după data de 23 octombrie 2020
Instruire teoretică și practică, materiale de curs, evaluare, certificare.
Nu se percep sume suplimentare pentru examen sau eliberare certificat.

Modalităţi de plată

Ordin de plată
Online, cu cardul, în formularul de înscriere
Cash/card la sediul nostru
POSIBILITATE PLATĂ ÎN RATE!

Înregistrează-te

Completează

Structură tematică Curs Achiziții Publice - Ofertanți

 • Prezentarea cadrului legislativ şi instituţional al achiziţiilor publice;
 • Prezentarea ultimelor modificările legislative în materia achizițiilor publice;
 • Platforma SEAP: scop, rol, structură;
 • Tipuri de anunțuri, proceduri de achiziție asociate anunțurilor;
 • Înregistrarea în SEAP – Aplicație;
 • Identificarea procedurilor de interes pe domenii;
 • Tipul procedurii: valoare, loturi, modalitate de atribuire: contract/acord cadru;
 • Utilizarea noului catalog SEAP – Aplicație;
 • Achiziționare poziții de catalog și gestionarea lor în SEAP;
 • Structura documentelor unei proceduri de achiziție. Identificarea și deschiderea lor;
 • Fișa de date a achiziției;
 • Criteriile de calificare;
 • Modalitățile de prezentare a propunerii tehnice şi a propunerii financiare – conținutul fiecăreia dintre acestea. Criterii de atribuire. Analiza acestora. Modalitatea de prezentare a ofertei;
 • Clarificări, notificări, contestații;
 • Participări preplătite, înscrierea într-o procedură;
 • DUAE și corelarea cu fișa de date a achiziției;
 • Achiziţia directă. Anunţul de publicitate;
 • Reguli obiective în formularea criteriilor de calificare şi selecţie;
 • Depunerea ofertei. Criptarea prețului;
 • Garanția de participare și deschiderea ofertelor;
 • Cereri de clarificări pentru ofertele depuse;
 • Asociere, subcontractare, terţi susținători – obligaţii, DUAE, criterii de calificare;
 • Gestionarea cererilor de clarificări pe perioada evaluării;
 • Oferta ADMISĂ. Ofertă RESPINSĂ;
 • Criterii de atribuire. Clasamentul ofertelor;
 • Prețul aparent neobișnuit de scăzut raportat la valoarea estimată a achiziției;
 • Oferta câștigătoare. Prezentare documente suport DUAE;
 • Contestația. Scop și tipuri de abordare;
 • Obligațiile autorității contractante;
 • Prezentarea ultimelor modificările legislative în materia achizițiilor publice;
 • Înregistrarea/recuperarea/reînnoirea certificatului digital SEAP;
 • Achiziționarea serviciilor puse la dispoziția operatorilor economici de către sistemul economic;
 • Cumpărarea directă;
 • Participarea in comun la procedura de atribuire: ofertant unic, asociere, tert sustinator, subcontractant;
 • Documentele de calificare si documentele suport;
 • Modul de completare a propunerii tehnice, propunerii financiare, formularelor;
 • Încarcarea ofertei în SEAP;
 • Achiziționarea de poziții de catalog, ponturi privind modul de completare a acestora, publicarea produselor/serviciilor/lucrărilor în catalogul electronic;
 • Lecții învățate și aplicarea acestora la achiziții ulterioare;
 • Adaptarea la cerințele proiectelor cu finanțare europeană;
 • Monitorizarea, supervizarea și controlul procedurilor de achiziție, instituții din domeniu, relațiile cu acestea;
 • Finalizarea procedurii de achizitie publică și informarea ofertanților;
 • Managementul riscurilor aferente achizitiilor publice;
 • Modul de intocmire si depunere a DUAE de catre fiecare participant la procedura;
 • Modul de intocmire a răspunsului la solicitările de clarificări transmise de către autoritatea contractanta;
 • Reguli privind posibilitatea modificarii contractelor de achizitii publice/acord cadru in baza prevederilor art. 221 legea 98 si art 236-241 din legea 99/2016;
 • Modul de formulare si depunere a contestațiilor.

Certificare: CAFFPA (înlocuiește ANC)

Cursul se va finaliza cu o sesiune de evaluare în vederea certificării de către CAFFPA (înlocuiește ANC) – COMISIA DE AUTORIZARE A FURNIZORILOR DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Vor fi evaluate cunoștințele teoretice și practice, pentru dobândirea întregului set de competențe profesionale. Competențele se vor regăsi pe suplimentul descriptiv care va însoți certificatul recunoscut de Ministerul Educaţiei şi Cercetării și Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale și acreditat de CAFFPA.
IMPORTANT: Euro Best Team este unul dintre puținii furnizori de pe piață care este acreditat pentru eliberarea întregului set de competențe profesionale ale standardului ocupațional: Expert Achiziții Publice, COD COR 214946.

Acte necesare înscrierii la curs
și participării la examenul de acreditare

 • 1. CI: copie
 • 2. Diplomă studii superioare, finalizate cu examen de licență: copie
 • 3. Certificat de căsătorie: copie
 • 4. Certificat de naștere: copie


Certificare Curs Expert Achiziții Publice - Ofertanți


Certificat de absolvire


Supliment Europass la Certificatul Profesional

Testimoniale absolvenţi

Alte cursuri care te-ar putea interesa:

Curs Expert
Achiziții Publice

Curs Achiziții Publice
Funcționari Publici

Curs Expert Formare Profesională

Curs Manager
Resurse Umane

Curs Inspector
Resurse Umane

Curs Relații Publice și Comunicare

Curs
FORMATOR

Curs Manager Proiect
Fonduri Europene

LISTĂ CURSURI
ONLINE

Formular informaţii suplimentare

Pentru orice informaţii suplimentare referitoare la curs sau înscriere telefonică, un consultant Euro Best Team vă stă oricând la dispoziţie! Tot ce trebuie să faceţi este să completaţi formularul de mai jos şi veţi fi contactat în cel mai scurt timp!

0311.020.614/

0756.065.544

 

 

Program cu publicul: 09:00 – 17:30