Concurență la licitație?Mergi pregătit!Curs Expert Achiziții Publice - Ofertanți1-10 Februarie 2021 - Euro Best Team Curs Expert Achizitii Publice - Ofertanți | Acreditat ANC | Bucuresti | 2020

Concurență la licitație?
Mergi pregătit!
Curs Expert Achiziții Publice – Ofertanți
1-10 Februarie 2021

# 7 zile pregătire intensivă

# aplicaţii practice


Despre Curs Achiziții Publice - Ofertanți

Obiective

 • Întocmirea corectă a ofertelor tehnice și financiare;
 • Utilizarea eficientă a SEAP/SICAP;
 • Contractare și relația cu autoritatea contractantă.
Cursanții sunt, de asemenea, învățați să identifice cerințele excesive care nu respectă principiul de bază în achizițiile publice.

Public-ţintă

Curs Achiziții Publice pentru Ofertanți se adresează tuturor absolvenților de studii superioare, care doresc să-și dezvolte abilitățile de redactare a ofertelor, de utilizare a contului de SEAP/SICAP, de gestionare a relației cu autoritatea contractantă.

Autorizare

Cursul este autorizat CAFFPA* (înlocuieşte ANC), este recunoscut la nivel european, oferind, pe lângă diploma recunoscută de Ministerul Muncii şi Justiției Sociale şi de Ministerul Educaţiei Naționale, și tot setul de competențe profesionale (certificat EUROPASS).

8 zile pregătire intensivă

♦ Legislație actualizată
♦ Utilizare SEAP / SICAP
♦ Modul Ofertanți
 
 

 

Aplicaţii practice

Sunt prezentate și completate în scop de exercițiu toate documentele de referință, solicitate de autoritățile contractante. 

Lectori experimentaţi

Lectorii cursului sunt consultanți experimentați, cu vastă experiență în ofertare, dovedită prin ani de activitate intensă, atât din partea autorității contractante, cât mai ales a ofertantului. Aplicațiile practice vizează identificarea nevoilor care stau la baza cerințelor de calificare și selecție impuse de autoritatea contractantă.
Autorizare CAFFPA* – COMISIA DE AUTORIZARE A FURNIZORILOR DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, sub egida Ministerului Muncii şi Justiției Sociale şi a Ministerului Educaţiei Naționale

Competenţe recunoscute la nivel european

Formular informaţii suplimentare

Pentru orice informaţii suplimentare referitoare la curs sau înscriere telefonică, un consultant Euro Best Team vă stă oricând la dispoziţie! Tot ce trebuie să faceţi este să completaţi formularul de mai jos şi veţi fi contactat în cel mai scurt timp!

  0311.020.614/

  0756.065.544

   

   

  Program cu publicul: 09:00 – 17:30

   

  Detalii desfășurare curs

  Perioadă desfăşurare

  1-10 februarie 2021
  L-J: 1-4 februarie 2021
  L-Mi: 8-10 februarie 2021
  EXAMEN: 26 februarie 2021

  Interval orar

  18:00 – 21:30
  3 ore/zilnic, timp de 7 zile

  Durată curs

  7 zile

  Sală de curs virtuală

  Teorie, Practică, Examen

  ONLINE

  Certificare

      Certificare CAFFPA      (înlocuiește ANC)
  Set complet de competenţe profesionale

  Nivel studii

  Studii superioare
  Pentru persoanele cu studii în străinătate, este obligatorie echivalarea diplomelor în România
   

  Status curs

  Grupă în formare

  Trainer

  Consultant

  Desfăşurare

  ONLINE
  Platforma ZOOM

  Preţul cursului

  850 Lei pentru înscrieri până la data de 22 ianuarie 2021
    1200 Lei pentru înscrieri după data de 22 ianuarie 2021
  Instruire teoretică și practică, materiale de curs, evaluare, certificare.
  Nu se percep sume suplimentare pentru examen sau eliberare certificat.

  Modalităţi de plată

  Ordin de plată
  Online, cu cardul, în formularul de înscriere
  Cash/card la sediul nostru
  POSIBILITATE PLATĂ ÎN RATE!

  Înregistrează-te

  Completează

  Structură tematică Curs Achiziții Publice - Ofertanți

  • Prezentarea cadrului legislativ şi instituţional al achiziţiilor publice;
  • Prezentarea ultimelor modificările legislative în materia achizițiilor publice;
  • Platforma SEAP: scop, rol, structură;
  • Tipuri de anunțuri, proceduri de achiziție asociate anunțurilor;
  • Înregistrarea în SEAP – Aplicație;
  • Identificarea procedurilor de interes pe domenii;
  • Tipul procedurii: valoare, loturi, modalitate de atribuire: contract/acord cadru;
  • Utilizarea noului catalog SEAP – Aplicație;
  • Achiziționare poziții de catalog și gestionarea lor în SEAP;
  • Structura documentelor unei proceduri de achiziție. Identificarea și deschiderea lor;
  • Fișa de date a achiziției;
  • Criteriile de calificare;
  • Modalitățile de prezentare a propunerii tehnice şi a propunerii financiare – conținutul fiecăreia dintre acestea. Criterii de atribuire. Analiza acestora. Modalitatea de prezentare a ofertei;
  • Clarificări, notificări, contestații;
  • Participări preplătite, înscrierea într-o procedură;
  • DUAE și corelarea cu fișa de date a achiziției;
  • Achiziţia directă. Anunţul de publicitate;
  • Reguli obiective în formularea criteriilor de calificare şi selecţie;
  • Depunerea ofertei. Criptarea prețului;
  • Garanția de participare și deschiderea ofertelor;
  • Cereri de clarificări pentru ofertele depuse;
  • Asociere, subcontractare, terţi susținători – obligaţii, DUAE, criterii de calificare;
  • Gestionarea cererilor de clarificări pe perioada evaluării;
  • Oferta ADMISĂ. Ofertă RESPINSĂ;
  • Criterii de atribuire. Clasamentul ofertelor;
  • Prețul aparent neobișnuit de scăzut raportat la valoarea estimată a achiziției;
  • Oferta câștigătoare. Prezentare documente suport DUAE;
  • Contestația. Scop și tipuri de abordare;
  • Obligațiile autorității contractante;
  • Prezentarea ultimelor modificările legislative în materia achizițiilor publice;
  • Înregistrarea/recuperarea/reînnoirea certificatului digital SEAP;
  • Achiziționarea serviciilor puse la dispoziția operatorilor economici de către sistemul economic;
  • Cumpărarea directă;
  • Participarea in comun la procedura de atribuire: ofertant unic, asociere, tert sustinator, subcontractant;
  • Documentele de calificare si documentele suport;
  • Modul de completare a propunerii tehnice, propunerii financiare, formularelor;
  • Încarcarea ofertei în SEAP;
  • Achiziționarea de poziții de catalog, ponturi privind modul de completare a acestora, publicarea produselor/serviciilor/lucrărilor în catalogul electronic;
  • Lecții învățate și aplicarea acestora la achiziții ulterioare;
  • Adaptarea la cerințele proiectelor cu finanțare europeană;
  • Monitorizarea, supervizarea și controlul procedurilor de achiziție, instituții din domeniu, relațiile cu acestea;
  • Finalizarea procedurii de achizitie publică și informarea ofertanților;
  • Managementul riscurilor aferente achizitiilor publice;
  • Modul de intocmire si depunere a DUAE de catre fiecare participant la procedura;
  • Modul de intocmire a răspunsului la solicitările de clarificări transmise de către autoritatea contractanta;
  • Reguli privind posibilitatea modificarii contractelor de achizitii publice/acord cadru in baza prevederilor art. 221 legea 98 si art 236-241 din legea 99/2016;
  • Modul de formulare si depunere a contestațiilor.

  Certificare: CAFFPA (înlocuiește ANC)

  Cursul se va finaliza cu o sesiune de evaluare în vederea certificării de către CAFFPA (înlocuiește ANC) – COMISIA DE AUTORIZARE A FURNIZORILOR DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
  Vor fi evaluate cunoștințele teoretice și practice, pentru dobândirea întregului set de competențe profesionale. Competențele se vor regăsi pe suplimentul descriptiv care va însoți certificatul recunoscut de Ministerul Muncii şi Justiției Sociale şi de Ministerul Educaţiei Naționale și acreditat de CAFFPA.
  IMPORTANT: Euro Best Team este unul dintre puținii furnizori de pe piață care este acreditat pentru eliberarea întregului set de competențe profesionale ale standardului ocupațional: Expert Achiziții Publice, COD COR 214946.

  Acte necesare înscrierii la curs
  și participării la examenul de acreditare


  Certificare Curs Expert Achiziții Publice - Ofertanți

  Certificat de absolvire

  Supliment Europass la Certificatul Profesional

  Testimoniale absolvenţi

  Alte cursuri care te-ar putea interesa:

  Curs Expert
  Achiziții Publice

  Curs Achiziții Publice Funcționari Publici

  Curs
  FORMATOR

  Curs Manager
  Resurse Umane

  Curs Inspector
  Resurse Umane

  Curs Project Manager
  Abordarea PMI®

  Curs Manager Proiect
  Fonduri Europene

  Curs Expert Accesare
  Fonduri Europene

  Curs
  Evaluator Proiecte

  Curs
  First Time Manager

  Curs Mini
  Executive MBA

  LISTĂ
  CURSURI

  Formular informaţii suplimentare

  Pentru orice informaţii suplimentare referitoare la curs sau înscriere telefonică, un consultant Euro Best Team vă stă oricând la dispoziţie! Tot ce trebuie să faceţi este să completaţi formularul de mai jos şi veţi fi contactat în cel mai scurt timp!

   0311.020.614/

   0756.065.544

    

    

   Program cu publicul: 09:00 – 17:30