PROIECT COMPETIT Curs Agent de vânzări GRATUIT Zoom Class: Perioada va fi stabilită la completarea grupei -

PROIECT COMPETIT
Curs Agent de vânzări
GRATUIT
Zoom Class: Perioada va fi stabilită la completarea grupei

# curs practic și interactiv


Despre Curs GRATUIT Agent de vânzări - COR 332203

Obiective

Cursul își propune sprijinirea participanților în însușirea de instrumente și tehnici de impact, în dezvoltarea abilităților de vânzări prin diferite metode de vânzare a unui produs ori serviciu și a competențelor profesionale ce vizează creșterea numărului de clienți, a numărului de tranzacții per client și, implicit, a profitului.  
Tematica acestui curs acoperă subiecte precum: forța de vânzare, construirea relației cu clienții, etapele unei vânzări de succes, strategii de vânzare, etica în procesul de vânzări, tehnici de negociere, etapele procesului de negociere, prezentarea produsului/serviciului și argumentarea etc. 

Public-ţintă

La cursuri pot participa angajați ai companiilor private din regiunea de Nord Est (Bacau, Botosani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui), din domeniile de activitate turism și ecoturism, textile și pielărie, lemn și mobilă, industrii creative, industria auto și componente, tehnologia informației și comunicațiilor, procesarea alimentelor și a băuturilor, sănătate și produse farmaceutice, energie și management de mediu, bioeconomie (agricultură, silvicultură, perscuit și acvacultură), biofamaceutică și biotehnologii. 
Cursul se adresează persoanelor cu studii medii, care doresc să obțină competențe profesionale în domeniul vânzărilor. 

Autorizare

Cursul este autorizat CAFFPA* (înlocuieşte ANC) , este recunoscut la nivel european, oferind, pe lângă diploma recunoscută de Ministerul Muncii şi Protecției Sociale şi de Ministerul Educaţiei, și tot setul de competențe profesionale (certificat EUROPASS).
Autorizare CAFFPA* – COMISIA DE AUTORIZARE A FURNIZORILOR DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, sub egida Ministerului Muncii şi Protecției Sociale şi a Ministerului Educaţiei

Competențe recunoscute la nivel european

◊ comunicarea interactivă;
◊ munca în echipă;
◊ dezvoltarea profesională;
◊ planificarea activității individuale zilnice;
◊ asigurarea de servicii post-vânzare;
◊ derularea vânzării produselor;
◊ monitorizarea clienților;
◊ negocierea condițiilor de vânzare;
◊ promovarea imaginii de firmă;
◊ desfășurarea activității de merchandising;
◊ prospectarea pieței. 

Formular informaţii suplimentare

Pentru orice informaţii suplimentare referitoare la curs sau înscriere telefonică, un consultant Euro Best Team vă stă oricând la dispoziţie! Tot ce trebuie să faceţi este să completaţi formularul de mai jos şi veţi fi contactat în cel mai scurt timp!

  0311.020.614/

  0756.065.269

   

   

  Program cu publicul: 09:00 – 17:30

   

  Detalii desfășurare curs

  Perioadă desfăşurare

  Va fi stabilită la completarea grupei
  EXAMEN: data va fi anunțată în curând

  Interval orar

  Va fi anunțat în curând

  Sală de curs virtuală

  Teorie, Practică, Examen
  ONLINE

  Certificare

      Certificare CAFFPA     
  (înlocuiește ANC)
  Set complet de compenţe profesionale

  Nivel studii

  Studii medii
  Studii superioare
  Pentru persoanele cu studii în străinătate, este obligatorie echivalarea diplomelor în România

  Desfăşurare

  ONLINE
  Platforma ZOOM

  Preţul cursului

  GRATUIT, în cadrul proiectului european COMPETIT

  Înregistrează-te

  Completează  Structură tematică

  Modul 1: Activitatea echipei de vânzări

  1. Comunicare interactivă
  – Realizarea comunicării respectând raporturile ierarhice și funcționale ;
  – Transmiterea informațiilor corecte, concise, operative și redactate într-un limbaj adecvat, folosind mijloace și forme care să permită transmiterea rapidă a lor;
  – Folosirea unui mod de adresare  politicos și cu multă solicitudine;
  – Discuții de grup, respectându-se dreptul la opinie al celorlalți participanți la discuție, susținerea propriului punct de vedere prin argumentare clară și expunere;
  – Rezolvarea cu calm și politețe a divergențelor apărute.
  2. Munca în echipă
  Identificarea rolurilor pe baza informațiilor disponibile despre lucrarea de efectuat;
  – Repartizare între membrii echipei a atribuțiilor specifice și a sarcinilor;
  – Centralizarea și furnizarea cu claritate și promptitudine a sugestiilor pentru îmbunătățirea activității echipei;
  – Crearea condițiilor de lucru pentru desfășurarea normală a activității. 
  3. Dezvoltare profesională
  – Efectuarea autoevaluării în mod realist și obiectiv și identificarea necesităților proprii de perfecționare;
  – Efectuarea permanentă a autoinstruirii în baza necesităților identificate, utilizând sursele de informație disponibile;
  – Autoinstruirea se realizează în funcție de obiectivele urmărite.
  – Participarea la cursuri de   perfecționare și alte manifestări de specialitate,  în funcție de necesitățile identificate.

  Modul 2: Tehnici de vânzare

  4. Planificarea activității individuale zilnice
  – Stabilirea priorităților zilnice în funcție de indicațiile șefului ierarhic;
  – Identificarea priorităților zilnice, la începutul programului, ținând cont de gradul de urgență privind rezolvarea problemelor specifice vânzării;.
  – Stabilirea traseului zilnic ținând cont de: indicațiile șefului ierarhic, de activitatea celorlalte departamente, de prioritățile de moment ale firmei, de raportul optim între clienții existenți și potențiali, gestionarea timpului alocat activității de vânzare pentru vizitarea tuturor clienților programați;
  – Planificarea activității de la sediul firmei se realizează în funcție de natura problemelor ce trebuie abordate cu fiecare client în parte, în corelație cu activitatea altor departamente ale firmei;
  – Replanificarea activităților nerealizate se efectuează ori de câte ori este nevoie, din proprie inițiativă sau la indicațiile șefului ierarhic;
  – Replanificarea activităților nerealizate pentru evitarea unor eventuale disfuncționalități în activitate.
  5. Asigurarea de servicii post-vânzare
  – Realizarea cuantificării gradului de satisfacere a nevoilor clientului în corelație cu necesitățile identificate în momentul vânzării și prin compararea produsului vândut cu produsele concurente de pe piață;
  – Cuantificarea ciclică a gradului de satisfacere a nevoilor clientului;
  – Acordarea asistenței de specialitate în perioada post-vânzare, la sesizarea clientului sau în conformitate cu prevederile contractului de vânzare-cumpărare încheiat.
  – Acordarea asistenței de specialitate în perioada post-vânzare, în funcție de caracteristicile produsului/serviciului oferit spre vânzare ți de tipul serviciilor derivate / colaterale oferite.
  6. Derularea vânzării produselor specifice
  Stabilirea scopului vizitei de vânzari, în funcție de: prioritățile pe termen scurt ale agentului/clientului,  în funcție de încărcarea agendei zilnice a agentului de vânzări, în funcție de tipul clientului și de importanța acestuia pentru firmă;
  – Abordarea clientului în funcție de tipul acestuia și de scopul vizitei de vânzări, prin utilizarea unor tehnici specifice, cu respectarea principiilor de psihologie a vânzărilor;

   

  – Prezentarea obiectului vânzării: în funcție de tipul produsului/serviciului oferit,  apelând la metode diferite în funcție de caracteristicile produselor, de adresabilitatea acestora și de tipul clientului, evidențiind caracteristicile representative ale produsului/serviciului oferit;
  – Încheierea tranzacției se face în funcție de politica de vânzări a firmei și de tipul produsului/serviciului oferit, prin: stabilirea acordului ambelor părți,furnizor/client și utilizarea unor documente specifice;
  7. Monitorizarea clienților
  – Realizarea bazei de date în corelație cu politica de vânzări a firmei, în funcție de tipul de clienți, cu includerea tuturor informațiilor relevante cu privire la clienți, utilizând mijloace specifice;
  – Actualizarea/lărgirea bazei de cu menționarea tuturor datelor relevante pentru furnizor,  prin completarea informațiilor relevante la potențialii clienți;
  -Analizarea relației cu clienții în conformitate cu politica de vânzări a firmei, ținând cont de toate aspectele relevante pentru furnizori, în limitele acceptate de fișa postului, pentru stabilirea obiectivelor de vânzare pe termen scurt și mediu;
  – Realizarea relației furnizor/client în corelație cu informațiile oferite de celelalte departamente ale firmei;
  – Analiza relației furnizor/client se realizează de câte ori este nevoie;
  – Propunerea de soluții de eliminare a disfuncționalităților în funcție de posibilitățile de rezolvare oferite de firmă.
  8. Negocierea condițiilor de vânzare
  Prezentarea ofertei generale prin metode diferite, în funcție de tipul produselor/ serviilor ce urmează a fi vândute, de necestățile clientului și politica de vânzare impusă de firmă;
  – Abordarea clienților pentru prezentarea produselor, în funcție de tipologia acestora;
  – Identificarea obiecțiilor formulate de client, prin observare directă;
  – Contracararea obiecțiilor prin metode specifice;
  – Negocierea în funcție de marjele valorice strict stabilite la nivelul firmei, în funcție de tipul clientului și de domeniul vânzării;
  – Negocierea se realizează cu respectarea strictă a prevederilor legale specifice pe categorie de produs/serviciu.

  Modul 3: Marketingul vânzării

  9. Promovarea imaginii de firmă
  – Transmiterea de informații către terți, în corelație cu  politica de vânzari a firmei, în scopul cunoașterii elementelor relevante privind firma;
  – Transmiterea informațiilor către terți, prin  mijloace specifice, ori de câte ori este nevoie, în funcție de obiectivele firmei și necesitățile clientului;
  – Promovarea imaginii de firmă  prin adoptarea de atitudini personale care să reflecte valorile companiei;
  – Aplicarea instrumentelor de promovare a imaginii de firmă în corelație cu procedurile specifice ce decurg din cultura companiei.
  10. Desfasurarea activitatii de merchandising
  – Identificarea punctelor cheie prin parcurgerea traseului principal al unui potențial consumator, prin observare directă, pentru determinarea zonelor cu impact maxim de la locul vânzării;
  – Stabilirea punctele cheie pentru amplasarea materialelor promoționale sunt determinate permanent, în funcție de politica de vânzări a firmei;
  – Aplicarea și aranjarea materialelor promoționale se realizează în funcție de  impactul diverselor zone din locație, în conformitate cu planogramele furnizate de firmă, ținând cont de traseele potențialilor clienți, într-o concepție coerentă. 
  11. Prospectarea pieței
  – Identificarea permanentă a potențialilor clienți prin metode specifice, în întreaga zonă repartizată agentului de vânzări,  în funcție de specificul produselor/serviciilor comercializate și de extinderea concurenței în zonă;
  – Culegerea de date privind produsele / firmele / tehnicile de vânzare concurentă se realizează permanent în directa colaborare cu departamentul de marketing, prin analiza comparativă a produsului/ serviciului urmărit cu oferta de pe piață, în funcție de specificul produsului și adresabilitatea acestuia;
  – Structurarea și sintetizarea datelor privind produsele / firmele / tehnicile de vânzare concurente, prin utilizarea de formulare specifice, concepute la nivelul firmei, având în vedere toate elementele relevante pentru firmă.

  Autorizare: CAFFPA (înlocuiește ANC)

  Cursul se va finaliza cu o sesiune de evaluare în vederea certificării de către CAFFPA (înlocuiește ANC) – COMISIA DE AUTORIZARE A FURNIZORILOR DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
  Vor fi evaluate cunoștințele teoretice și practice, pendru dobândirea întregului set de competențe profesionale. Competențele se vor regăsi pe suplimentul descriptiv care va însoți certificatul recunoscut de Ministerul Muncii şi Protecței Sociale şi de Ministerul Educaţiei și acreditat de CAFFPA.
  IMPORTANT: Euro Best Team este unul dintre puținii furnizori de pe piață care este acreditat pentru eliberarea întregului set de competențe profesionale ale standardului ocupațional: Agent de vânzări, COR 332203. 

  Acte necesare înscrierii la curs


  Certificare Curs Agent de vânzări

  Certificat de absolvire

  Supliment Europass la Certificatul Profesional

  Formular informaţii suplimentare

  Pentru orice informaţii suplimentare referitoare la curs sau înscriere telefonică, un consultant Euro Best Team vă stă oricând la dispoziţie! Tot ce trebuie să faceţi este să completaţi formularul de mai jos şi veţi fi contactat în cel mai scurt timp!

   0311.020.614/

   0756.065.269

    

    

   Program cu publicul: 09:00 – 17:30