Curs Determinarea Nevoilor profesionale pentru Inovare. Factori pentru cresterea competitivitatii - Euro Best Team

Curs Determinarea Nevoilor profesionale pentru Inovare.
Factori pentru cresterea competitivitatii

OBIECTIVE

Cursul Determinarea nevoilor profesionale pentru inovare oferă toate instrumentele conceptuale necesare înțelegerii importanței dezvoltarii resurselor umane și formării profesionale în contextul inovării și al competitivității companiilor. Prin dobândirea cunoștințelor, abilităților și a competențelor în identificarea nevoilor profesionale necesare acestui proces, cursul oferă înțelegerea modului în care inovarea poate contribui la competitivitatea întreprinderilor, a industriei, prin dezvoltarea unei structuri profesionale adecvate cerințelor pieței.

In cadrul sesiunilor practice, cursanții vor înțelegere care sunt factorii care blochează competitivitatea sau care sunt cei care împiedică implementarea inovării la nivelul organizației. Unul dintre obiectivele cursului este cel de a intelege cum utilizeaza capitalul uman inovația si cum o aduce pe piata, de ce tipuri de cunoștințe are nevoie personalul pentru a crea și implementa inovațiile, care sunt abilitățile și competențele care cresc capacitatea de a absorbi inovațiile.

COMPETENTE curs management

 • Cresterea capacitatii de a determina nevoia de inovare la nivelul companiei
 • Cresterea capacitatii de a stabili stabili structura echipei responsabile de generarea si implementarea inovarii
 • Cresterea capaciattii de identificare a nevoilor profesionale necesare inovarii
 • Cresterea capacitatii de a identifica avantajele competitive dobandite prin intermediul formarii
 • Cresterea capacitatii de elaborarea a lanurilor de formare profesionala in contextul inovarii
 • Cresterea capacitatii de dezvoltare a unei culture organizationale favorabila creativitatii si inovarii in companie

FORMAREA PRFESIONALA IN CONTEXTUL INOVARII

Pentru o companie care doreste sa se dezvolte si sa se raporteze la nevoile clientilor intr-un mod eficient si creativ, inovarea trebuie sa fie conceptul fundamental, umbrela sub care este gandit fiecare pas si sub care se deruleaza toate activitatile unei companii, astfel incat produsele sau serviciile oferite sa fie atratctive si de buna calitate.

Cele mai valoroase idei care pot avea impact in inovare nu sunt neaparat cele aparute in cadrul dezbaterilor formale, ci sunt cele izvorate in cadrul discutiilor informale, in care angajatii se simt liberi sa isi exprime opiniile. Indiferent de mediul in care isi manifesta aceasta creativitate, compania trebuie sa sustina si sa cultive permanent competentele si abilitatile angajatilor care genereaza inovarea.

STRUCTURA TEMATICA curs management

 • Definirea conceptelor de inovare și competitivitate
 • Inovarea, sursă de avantaj competitiv (Inovarea, factor în menținerea competitivității)
 • Tipuri de inovare
 • Identificarea necesității de inovare la nivelul unei firme
 • Identificarea sursei de inovare
 • Rolul resurselor umane în contextul inovării
 • Competențele, calitățile și rolul echipei responsabile de conturarea și implementarea inovării
 • Desemnarea echipei responsabile de conturarea și implementarea inovării
 • Identificarea nevoilor profesionale în contextul inovării
 • Evaluarea și autoevaluarea profesională
 • Identificarea nevoilor de competențe ale companiei (evaluare)
 • Identificarea nevoilor de competențe ale angajaților (autoevaluare)
 • Stabilirea obiectivele pentru dezvoltarea profesională la nivel de companie, respectiv angajat
 • Identificarea standardelor de performanță care trebuie îndeplinite
 • Proiectarea și elaborarea unui plan de dezvoltare profesională
 • Identificarea și implementarea activităților adecvate pentru dezvoltarea profesională a echipei
 • Impedimente în identificarea nevoilor profesionale. Rezistența la schimbare. Gestionarea riscului
 • Angajare sau formare profesională?
 • Formarea profesională ca sursă de avantaj competitivRolul culturii organizaționale în contextul competititvității
Acesta este un curs personalizat si se organizeazeaza la sediul organizațiilor beneficiare sau la sediul Euro Best Team.
Pentru o sesiune personalizata si adaptata nevoilor de formare, Euro Best Team trimite la sediul companiilor un expert specializat in determinarea nevoilor de formare si in identificarea competentelor profesionale necesare atingerii obiectivelor operationale.
Astfel, oranizatia beneficiara va primi un raport de audit in care vor fi mentionate atat competentele care lipsesc, cat si competentele care au nevoie sa fie actuaizate.
Programati acum un audit de formare profesionala, completand acest formular.
Imediat veti fi contactat de catre un reprezentant al firmei noastre.