Curs Evaluator Proiecte 22-26 februarie 2021 - Euro Best Team CURS MANAGER PROIECT | Acreditat | Bucuresti | 2020

Curs Evaluator Proiecte
22-26 februarie 2021

# 5 zile pregătire intensivă

# aplicaţii practice

Despre Curs Evaluator Proiecte

Obiective

Curs Evaluator Proiecte urmărește dezvoltarea abilităților necesare evaluării corecte a proiectelor: de la planificarea procesului de evaluare a aplicaţiilor de finanţare, la analizarea aplicației de finanțare, stabilirea standardului de evaluare și evaluarea aplicației de finanțare. 

Public-ţintă

Cursul le este destinat persoanelor absolvente de studii superioare, care doresc să acumuleze cunoștințe, să se perfecționeze în domeniul evaluării proiectelor și să obțină competențe de evaluator. 
La curs sunt așteptați experți în accesarea proiectelor europene, project manageri și consultanți aparținând atât zonei publice, cât și private.

 

Autorizare

Cursul este autorizat CAFFPA* (înlocuieşte ANC) , este recunoscut la nivel european, oferind, pe lângă diploma recunoscută de Ministerul Muncii şi Justiției Sociale şi de Ministerul Educaţiei Naționale, și tot setul de competențe profesionale (certificat EUROPASS).

Pregătire Intensivă

♦ MODUL Aplicarea prevederilor legale,  pregătirea și organizarea evaluării
♦ MODUL Derularea procesul de evaluare
 

 

Aplicaţii practice

Curs Evaluator Proiecte este 100% practic, aplicațiile practice vizând instrumente de evaluare și exemple de bună practică. 
 

Lectori experimentaţi

Cursul Evaluator Proiecte este susținut de consultanți experimentați în domeniul evaluării de proiecte, prin aplicațiile practice fiind atinși toți pașii ce trebuie urmați în cadrul procesului de evaluare. 
Autorizare CAFFPA* – COMISIA DE AUTORIZARE A FURNIZORILOR DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, sub egida Ministerului Muncii şi Justiției Sociale şi a Ministerului Educaţiei Naționale

Competenţe recunoscute la nivel european

Formular informaţii suplimentare

Pentru orice informaţii suplimentare referitoare la curs sau înscriere telefonică, un consultant Euro Best Team vă stă oricând la dispoziţie! Tot ce trebuie să faceţi este să completaţi formularul de mai jos şi veţi fi contactat în cel mai scurt timp!

  0311.020.614/

  0756.065.544

   

   

  Program cu publicul: 09:00 – 17:30

   

  Detalii desfășurare curs

  Perioadă desfăşurare

  22-26 februarie (L-V) 2021
  EXAMEN: data va fi anunțată în curând

  Interval orar

  17:30 – 21:30
  4 ore/zilnic, timp de 5 zile

  Durată curs

  5 zile

  Sală de curs virtuală

  Teorie, Practică, Examen

  ONLINE

  Certificare

      Certificare CAFFPA      (înlocuiește ANC)
  Set complet de compenţe profesionale

  Nivel studii

  Studii superioare
  Pentru persoanele cu studii în străinătate, este obligatorie echivalarea diplomelor în România

  Status curs

  Cursul se susține, va începe în curând!

  Traineri

  Formator autorizat

  Desfăşurare

  ONLINE
  Platforma ZOOM

  Preţul cursului

  850 lei pentru înscrieri până pe 12 februarie 2021
  1200 Lei pentru înscrieri după 12 februarie 2021
  Instruire teoretică și practică, materiale de curs, evaluare, certificare.
  Nu se percep sume suplimentare pentru examen sau eliberare certificat.

  Modalităţi de plată

  Ordin de plată
  Online, cu cardul, în formularul de înscriere
  Cash/card la sediul nostru
  POSIBILITATE PLATĂ ÎN RATE!

  Înregistrează-te

  Completează

  Structură tematică

  MODUL Aplicarea prevederilor legale, pregătirea și organizarea evaluării

  • Prezentarea legislației naționale în vigoare și posibile reglementări interne;
  • Înlăturarea situațiilor de risc în conformitate cu reglementările legale și procedurile interne în vigoare;
  • Prezentarea și utilizarea metodelor specifice de identificare a problemelor de mediu;
  • Prezentarea  prevederilor legale în vigoare privind asigurarea securității informațiilor și utilizarea sistemului informatic;
  • Respectarea condițiilor specifice locului de muncă;
  • Asigurarea securității echipamentelor prin respectarea codului de conduită și a măsurilor pentru situații de urgență;
  • Culegerea informațiilor privind cerințele apelului de evaluare proiecte urmărind veridicitatea surselor și respectarea drepturilor de proprietate intelectuală asupra conținutului tematic;
  • Identificarea nevoilor specifice și a obiectivelor domeniului vizat prin culegerea de informații relevante scopului propus;
  • Analizarea conformității cerințelor evaluării cu profilul său profesional prin compararea fiecărei cerințe specifice din apelul de evaluare cu nivelul de calificare și experiență profesională;
  • Întocmirea aplicației pentru evaluarea proiectelor prin folosirea unor informații clar exprimate, reale, concise;
  • Elaborarea instrumentelor de evaluare;
  • Elaborarea planului de evaluare;
  • Elaboararea indicatorilor de evaluare în conformitate cu:
   a. specificațiile cuprinse în obiectivele din planul de evaluare și în specificațiile instrumentelor de evaluare;
   b. regulile de construire a indicatorilor  de evaluare, de conținut și de formă;
  • Stabilirea obiectivelor evaluării;
  • Identificarea caracteristicilor evaluării pe baza documentelor apelului și procedurilor stabilite;
  • Pregătirea cadrului de evaluare;
  • Dezvoltarea instrumentelor de evaluare;
  • Organizarea activității de evaluare. 

  MODUL Delurarea procesului de evaluare

  • Verificarea tuturor documentelor furnizate, a conformității cu cerințele apelului, a relevanței informațiilor furnizate, a respectării structurii datelor din formularele tipizate;
  • Formularea aprecirilor pe baza informațiilor disponibile în diferite secțiuni ale propunerii de proiect și a criteriilor de evaluare;
  • Înregistrarea rezultatului evaluării conform metodologiei stabilite, conform criteriilor de evaluare cu justificarea aprecierii;
  • Utilizarea tehnologiei adecvate ținând cont de metoda de evaluare;
  • Aplicarea instrumentelor de evaluare conform:
  – cerințelor de organizare optimă a procesului de evaluare;
  – programului de evaluare;
  – cerințelor planului de evaluare stabilit;
  • Dovezile de evaluare sunt verificate având în vedere:
  -itemii de evaluare și baremurile stabilite;
  -specificațiile stabilite pentru aplicarea instrumentului de evaluare;
  -solicitarea de dovezi suplimentare, după caz;
  • Analizarea dovezilor obținute în urma evaluării;
  • Întocmirea rapoartelor cu prezentarea argumentelor în vederea susținerii aprecierii, respectării formatului stabilit și a termenului planificat;
  • Raportul de verificare este întocmit:
  – în corelație cu toate datele solicitate și verificate și în acord cu planul de verificare;
  – în corelație cu elementele procesului de evaluare care sunt conforme cu cerințele într-o manieră validă, viabilă și transparentă;
  – având în vedere precizarea neconformităților competențelor evaluate cu cerințele proceselor specifice;
  • Îmbunătățirea rezultatelor evaluării pe baza clarificărilor primite din partea promotorilor proiectelor, a revizuirii raportului de evaluare și a consistenței cu proiecte similare; în urma procedurilor de obținere a consensualității între evaluatori ( după caz) și în limita atribuțiilor stabilite;
  • Propuneri  de îmbunătățire a  procesului de evaluare pe baza experienței obținute, cu argumente obiective în susținerea aprecierii și încadrarea în termenele stabilite;
  • Furnizarea de consultanță pentru selecția de proiecte conform programului planificat și solicitării beneficiarilor de servicii;
  • Oferirea de feedback beneficiarului de servicii, feedback formulat clar, concis, obiectiv, formulat în termeni adecvați nivelului de înțelegere al acestuia și în timp util.


  Autorizare: CAFFPA (înlocuiește ANC)

  Cursul se va finaliza cu o sesiune de evaluare în vederea certificării de către CAFFPA (înlocuiește ANC) – COMISIA DE AUTORIZARE A FURNIZORILOR DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
  Vor fi evaluate cunoștințele teoretice și practice, pendru dobândirea întregului set de competențe profesionale. Competențele se vor regăsi pe suplimentul descriptiv care va însoți certificatul recunoscut de Ministerul Muncii şi Justiției Sociale şi de Ministerul Educaţiei Naționale și acreditat de CAFFPA.
  IMPORTANT: Euro Best Team este unul dintre puținii furnizori de pe piață care este acreditat pentru eliberarea întregului set de competențe profesionale ale standardului ocupațional: Evaluator Proiecte, COD COR 241263. 

  Acte necesare înscrierii la curs
  și participării la examenul de acreditare


  Certificare Curs Evaluator Proiecte

  Certificat de absolvire

  Supliment Europass la Certificatul Profesional

  Alte cursuri care te-ar putea interesa:

  Curs Achiziții Publice
  Ofertanți

  Curs Achiziții Publice Funcționari Publici

  Curs Expert
  Achiziții Publice

  Curs Manager
  Resurse Umane

  Curs Inspector
  Resurse Umane

  Curs Project Manager
  Abordarea PMI®

  Curs Manager Proiect
  Fonduri Europene

  Curs Expert Accesare
  Fonduri Europene

  Curs
  FORMATOR

  Curs
  First Time Manager

  Curs Mini
  Executive MBA

  LISTĂ
  CURSURI

  Formular informaţii suplimentare

  Pentru orice informaţii suplimentare referitoare la curs sau înscriere telefonică, un consultant Euro Best Team vă stă oricând la dispoziţie! Tot ce trebuie să faceţi este să completaţi formularul de mai jos şi veţi fi contactat în cel mai scurt timp!

   0311.020.614/

   0756.065.544

    

    

   Program cu publicul: 09:00 – 17:30