CURS EVALUATOR PROIECTE | Acreditat | Bucuresti | 2021

Curs Evaluator Proiecte Europene Tehnici eficiente de evaluare proiecte europene Curs complet, oferă toate competențele profesionale ONLINE: urmeaza a fi stabilita Număr referință SEAP: 01022018

# 15 ani experiență în formarea evaluatorilor

# Lectori practicieni
# Modele.Studii de caz
#Pregătire intensivă

Structură tematică

MODUL Aplicarea prevederilor legale, pregătirea și organizarea evaluării

• Prezentarea legislației naționale în vigoare și posibile reglementări interne;
• Înlăturarea situațiilor de risc în conformitate cu reglementările legale și procedurile interne în vigoare;
• Prezentarea și utilizarea metodelor specifice de identificare a problemelor de mediu;
• Prezentarea  prevederilor legale în vigoare privind asigurarea securității informațiilor și utilizarea sistemului informatic;
• Respectarea condițiilor specifice locului de muncă;
• Asigurarea securității echipamentelor prin respectarea codului de conduită și a măsurilor pentru situații de urgență;
• Culegerea informațiilor privind cerințele apelului de evaluare proiecte urmărind veridicitatea surselor și respectarea drepturilor de proprietate intelectuală asupra conținutului tematic;
• Identificarea nevoilor specifice și a obiectivelor domeniului vizat prin culegerea de informații relevante scopului propus;
• Analizarea conformității cerințelor evaluării cu profilul său profesional prin compararea fiecărei cerințe specifice din apelul de evaluare cu nivelul de calificare și experiență profesională;
• Întocmirea aplicației pentru evaluarea proiectelor prin folosirea unor informații clar exprimate, reale, concise;
• Elaborarea instrumentelor de evaluare;
• Elaborarea planului de evaluare;
• Elaboararea indicatorilor de evaluare în conformitate cu:
a. specificațiile cuprinse în obiectivele din planul de evaluare și în specificațiile instrumentelor de evaluare;
b. regulile de construire a indicatorilor  de evaluare, de conținut și de formă;
• Stabilirea obiectivelor evaluării;
• Identificarea caracteristicilor evaluării pe baza documentelor apelului și procedurilor stabilite;
• Pregătirea cadrului de evaluare;
• Dezvoltarea instrumentelor de evaluare;
• Organizarea activității de evaluare. 

MODUL Delurarea procesului de evaluare

• Verificarea tuturor documentelor furnizate, a conformității cu cerințele apelului, a relevanței informațiilor furnizate, a respectării structurii datelor din formularele tipizate;
• Formularea aprecierilor pe baza informațiilor disponibile în diferite secțiuni ale propunerii de proiect și a criteriilor de evaluare;
• Înregistrarea rezultatului evaluării conform metodologiei stabilite, conform criteriilor de evaluare cu justificarea aprecierii;
• Utilizarea tehnologiei adecvate ținând cont de metoda de evaluare;
• Aplicarea instrumentelor de evaluare conform:
– cerințelor de organizare optimă a procesului de evaluare;
– programului de evaluare;
– cerințelor planului de evaluare stabilit;
• Dovezile de evaluare sunt verificate având în vedere:
-itemii de evaluare și baremurile stabilite;
-specificațiile stabilite pentru aplicarea instrumentului de evaluare;
-solicitarea de dovezi suplimentare, după caz;
• Analizarea dovezilor obținute în urma evaluării;
• Întocmirea rapoartelor cu prezentarea argumentelor în vederea susținerii aprecierii, respectării formatului stabilit și a termenului planificat;
• Raportul de verificare este întocmit:
– în corelație cu toate datele solicitate și verificate și în acord cu planul de verificare;
– în corelație cu elementele procesului de evaluare care sunt conforme cu cerințele într-o manieră validă, viabilă și transparentă;
– având în vedere precizarea neconformităților competențelor evaluate cu cerințele proceselor specifice;
• Îmbunătățirea rezultatelor evaluării pe baza clarificărilor primite din partea promotorilor proiectelor, a revizuirii raportului de evaluare și a consistenței cu proiecte similare; în urma procedurilor de obținere a consensualității între evaluatori ( după caz) și în limita atribuțiilor stabilite;
• Propuneri  de îmbunătățire a  procesului de evaluare pe baza experienței obținute, cu argumente obiective în susținerea aprecierii și încadrarea în termenele stabilite;
• Furnizarea de consultanță pentru selecția de proiecte conform programului planificat și solicitării beneficiarilor de servicii;
• Oferirea de feedback beneficiarului de servicii, feedback formulat clar, concis, obiectiv, formulat în termeni adecvați nivelului de înțelegere al acestuia și în timp util.

BENEFICII:

Program în cursul săptămânii seara,
după job

Suport de curs în format electronic și materiale de lucru GRATUITE

Îndrumare și consiliere din partea formatorilor pe toată durata cursului

Modul special pentru pregatirea susţinerii examenului de absolvire

Curs 100% practic și interactiv: exemple de bune practici, studii de caz

Teste online pentru pregătirea examenului de certificare

Traineri autorizați

Curs acreditat de Ministerul Muncii și Ministerul Educației: oferă toate competențele profesionale

Formular informaţii suplimentare

Pentru orice informaţii suplimentare referitoare la curs sau înscriere telefonică, un consultant Euro Best Team vă stă oricând la dispoziţie! Tot ce trebuie să faceţi este să completaţi formularul de mai jos şi veţi fi contactat în cel mai scurt timp!

  0756.065.544

   

   

  Program cu publicul: 09:00 – 17:30

   

  Despre Curs Evaluator Proiecte Europene

  Obiective

  Curs Evaluator Proiecte Europene urmărește dezvoltarea abilităților necesare evaluării corecte a proiectelor: de la planificarea procesului de evaluare a aplicaţiilor de finanţare, la analizarea aplicației de finanțare, stabilirea standardului de evaluare și evaluarea aplicației de finanțare. 

  Public-ţintă

  Cursul le este destinat persoanelor care doresc să acumuleze cunoștințe, să se perfecționeze în domeniul evaluării proiectelor și să obțină competențe de evaluator. 
  La curs sunt așteptați experți în accesarea proiectelor europene, project manageri și consultanți aparținând atât zonei publice, cât și private.

  Autorizare

  Cursul este autorizat CAFFPA* (înlocuieşte ANC) , este recunoscut la nivel european, oferind, pe lângă diploma recunoscută de Ministerul Muncii şi Protecției Sociale şi de Ministerul Educaţiei, și tot setul de competențe profesionale (certificat EUROPASS).

  Pregătire Intensivă

  ♦ MODUL Aplicarea prevederilor legale,  pregătirea și organizarea evaluării
  ♦ MODUL Derularea procesul de evaluare
   

   

  Aplicaţii practice

  Curs Evaluator Proiecte Europene este 100% practic, aplicațiile practice vizând instrumente de evaluare și exemple de bună practică. 
   

  Lectori experimentaţi

  Cursul Evaluator Proiecte Europene este susținut de consultanți experimentați în domeniul evaluării de proiecte, prin aplicațiile practice fiind atinși toți pașii ce trebuie urmați în cadrul procesului de evaluare. 
  Autorizare CAFFPA* – COMISIA DE AUTORIZARE A FURNIZORILOR DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, sub egida Ministerului Muncii şi Protecției Sociale şi a Ministerului Educaţiei

  Competenţe recunoscute la nivel european

  Detalii desfășurare curs

  Perioadă desfăşurare

            URMEAZĂ 

                 A  FI 

              STABILITĂ

  Interval orar

  18:00 – 21:30
   

  Durată curs

  5 zile

  Sală de curs virtuală

  Teorie, Practică, Examen

  ONLINE

  Certificare

      Certificare CAFFPA      (înlocuiește ANC)
  Set complet de compenţe profesionale

  Nivel studii

  Înscrierea și participarea nu au condiții speciale de acces privind nivelul studiilor.
  Înscrierea la examen în vederea certificării este disponibilă doar pentru absolvenții de studii superioare. 
  Pentru persoanele cu studii în străinătate, este obligatorie echivalarea diplomelor în România

  Status curs

  Cursul se susține, va începe în curând!

  Traineri

  Formator autorizat

  Desfăşurare

  ONLINE
  Platforma ZOOM

  Preţul cursului

  Preț redus 850 lei
  Preț întreg 1200 lei
  Instruire teoretică și practică, materiale de curs, evaluare, certificare.
  Nu se percep sume suplimentare pentru examen sau eliberare certificat.

  Modalităţi de plată

  Ordin de plată
  Online, cu cardul, în formularul de înscriere
  Cash/card la sediul nostru
  POSIBILITATE PLATĂ ÎN RATE!

  Înregistrează-te

  Completează


  Autorizare: CAFFPA (înlocuiește ANC)

  Cursul se va finaliza cu o sesiune de evaluare în vederea certificării de către CAFFPA (înlocuiește ANC) – COMISIA DE AUTORIZARE A FURNIZORILOR DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
  Vor fi evaluate cunoștințele teoretice și practice, pendru dobândirea întregului set de competențe profesionale. Competențele se vor regăsi pe suplimentul descriptiv care va însoți certificatul recunoscut de Ministerul Muncii şi Protecției Sociale şi de Ministerul Educaţiei și acreditat de CAFFPA.
  IMPORTANT: Euro Best Team este unul dintre puținii furnizori de pe piață care este acreditat pentru eliberarea întregului set de competențe profesionale ale standardului ocupațional: Evaluator Proiecte, COD COR 241263. 

  Acte necesare înscrierii la curs
  și participării la examenul de acreditare


  Certificare Curs Evaluator Proiecte

  Certificat de absolvire

  Supliment Europass la Certificatul Profesional

  Alte cursuri care te-ar putea interesa:

  Curs Manager Proiect
  Fonduri Europene

  Curs Expert Accesare
  Fonduri Europene

  Curs Expert
  Achiziții Publice

  Curs Inspector
  Resurse Umane

  Curs Manager
  Resurse Umane

  Curs
  Inspector Salarii

  Curs
  DPO-GDPR

  Curs
  FORMATOR

  LISTA
  CURSURI ONLINE

  Formular informaţii suplimentare

  Pentru orice informaţii suplimentare referitoare la curs sau înscriere telefonică, un consultant Euro Best Team vă stă oricând la dispoziţie! Tot ce trebuie să faceţi este să completaţi formularul de mai jos şi veţi fi contactat în cel mai scurt timp!

   0756.065.544

    

    

   Program cu publicul: 09:00 – 17:30