CURS EXPERT ACCESARE FONDURI | Acreditat | ONLINE | 2021

Curs EXPERT ACCESARE FONDURI EUROPENE
Scriere Proiecte Europene – Set compplet de Competențe Europene
ONLINE: 25-31 august 2022. Număr referință SEAP: 04022018

# 15 ani de experiență
# Traineri consultanți și evaluatori

# 5 zile pregătire intensivă

# Aplicaţii MySMIS

# Modele. Studii de caz.

Structură tematică

Modul 1: Cadrul legislativ și instituțional de referință

• Politica de coeziune a Uniunii Europene;
• Cadrul de finanțare al Uniunii Europene;
• Cadrul general privind asistența financiară prin intermediul instrumentelor structurale;
• Instrumente structurale de finanțare;
• Planul Național de Reformă și Acordul de Parteneriat;
• Legislația națională privind implementarea fondurilor europene;
• Cadrul instituțional (AM, OI, ACP, DLAF);
• Programe operaționale și domenii majore de intervenție aferente;
• Norme de sănătate și securitate în muncă;
• Norme de protecția mediului;
• Norme privind relațiile de muncă eficace;
• Reglementări privind ajutorul de stat, achizițiile publice, protecția mediului, egalitatea de șanse, durabilitatea.

Modul 2: Documentarea și pregătirea elaborării proiectului

• Analiza ghidului socilitantului, grilei de evaluare, documentației anexate;
• Analiza cerințelor, condițiilor de eligibilitate;
• Analiza indicatorilor și rezultatelor proiectului;
• Analiza termenelor de depunere până la închidere și sustenabilitate;
• Analiza manualului beneficiarului;
• Analiza oportunității participării la un apel de proiecte din perspectiva cerințelor;
• Analiza referințelor legislative indicate de finanțator;
• Organizarea echipelor și activităților în vederea demarării procesului de scriere a cererii de finanțare;
• Analiza posibilităților de stabilire a parteneriatelor.

Modul 3: Stabilirea parteneriatelor

• Rolul parteneriatului în derularea unui proiect european;
• Analiza eligibilității beneficiarilor, aplicanților, partenerilor;
• Identificarea potențialilor parteneri;
• Elaborarea propunerii de parteneriat;
• Acordul de parteneriat, structură, conținut, modificări, actualizări;
• Negocierea parteneriatului;
• Stabilirea rolurilor și responsabilităților în cadrul parteneriatului, de la momentul înscrierii, până la sustenabilitate;
• Organizarea echipelor si resurselor în vederea demarării elaborării cererii de finanțare;
• Proceduri de comunicare, feedback și follow up în cadrul parteneriatului. 

Modul 4: Elaborarea cererii de finanțare

• Strategia de scriere și planul de monitorizare de la depunere până la contractare;
• Elaborarea graficului GANTT;
• Studiul de fezabilitate, chestionare, sondaje, alte instrumente de analiză de oportunitate;
• Analiza cost-beneficiu;
• Redactarea componentelor strategice: scopul și obiectivele;
• Redactarea și descrierea indicatorilor și rezultatelor;
• Redactarea activităților și subactcivităților;
• Stabilirea resurselor umane – necesarul de competențe, lista de posturi, condiții privind experiența specifică, grila de salarizare;
• Stabilirea resurselor materiale și întocmirea listei de cheltuieli;
• Întocmirea planului de achiziții. Publicarea pe site-ul MFE, proceduri specifice;
• Întocmirea bugetului proiectului;
• Asigurarea temelor secundare și orizontale;
• Elaborarea metodologiei și a strategiei de implementare. 

Modul 5: Evaluarea și contractarea

• Verificarea conformității administrative, verificarea eligibilității, evaluarea tehnică și financiară, soluționarea contestațiilor;
• Monitorizarea MySMISS;
• Cererea de clarificări. Tehnici de redactare a răspunsului;
• Listele intermediare și finale;
• Tehnici de redactare a contestației;
• Procesul de contractare. Clarificari, corecții bugetare.

BENEFICII:

Program în cursul săptămânii seara,
după job

Suport de curs în format electronic și materiale de lucru GRATUITE

Îndrumare și consiliere din partea formatorilor pe toată durata cursului

Modul special pentru pregatirea susţinerii examenului de absolvire

Curs 100% practic și interactiv: exemple de bune practici, studii de caz

Teste online pentru pregătirea examenului de certificare

Traineri autorizați

Curs acreditat de Ministerul Muncii și Ministerul Educației: oferă toate competențele profesionale

Formular informaţii suplimentare

Pentru orice informaţii suplimentare referitoare la curs sau înscriere telefonică, un consultant Euro Best Team vă stă oricând la dispoziţie! Tot ce trebuie să faceţi este să completaţi formularul de mai jos şi veţi fi contactat în cel mai scurt timp!

  0756.056.480

   

   

  Program cu publicul: 09:00 – 17:30

   

  Despre Curs Expert Accesare Fonduri Europene

  De ce acest curs?

  Curs Expert Accesare Fonduri Europene este un curs practic, susținut de lectori consultanți experimentați, cu vastă experiență în elaborarea și implementarea proiectelor europene. Cursul își propune dezvoltarea abilităților și deprinderilor necesare redactării cererilor de finanțare. 
  Suportul de curs este actualizat permanent cu legislația și regulamentele publicate de autoritățile finanțatoare. În suportul de curs sunt incluse exemple de bună practică, spețe, situații concrete, întâlnite de consultanții noștri atât în etapa de elaborare a cererii de finanțare, cât și în etapa de implementare. 
  La finalul cursului, participanții vor avea capacitatea să parcurgă și să înțeleagă cerințele din ghidul solicitantului, să estimeze realist toate resursele necesare elaborării cererii de finanțare (resurse umane și materiale), să elaboreze strategia de proiect, să redacteze componentele cererii de finanțare, să urmărească procesul de evaluare și de contractare și să elaboreze planul de implementare. 

  Curs 100% practic

  Aplicațiile sunt bazate pe elaborarea unor documente esențiale: cererea de finanțare, contractul de finanțare, actul adițional, notificarea, raportul tehnico-financiar, cererea de rambursare, cererea de plată, raport de monitorizare, raportul de progres, procedura de achiziție. 
  Aplicațiile vizând componenta de scriere a proiectului, la finalul cursului, participanții vor ști să analizeze cerințele proiectului, condițiile de eligibilitate, vor avea capacitatea să stabilească rezultatele și indicatorii, să definească activitățile și subactivitățile, să le coreleze cu resursele și rezultatele, să redacteze obiectivele, contextul și justificarea, să estimeze resursele, să elaboreze bugetul, planul de achiziții.
  Sunt prezentate, analizate și exemplificate toate fazele de concepere și derulare ale unui proiect european, de la analiza oportunității de participare, până la constituirea și organizarea activităților de scriere, procesul de evaluare, contractare, implementare, închidere și sustenabilitate. 

  Cine participă?

  Cursul este un program esențial de pregătire pentru toți cei care doresc să acceseze sau să implementeze proiecte europene. Chiar și când organizația decide să aleagă un consultant pentru scriere, este nevoie de personal intern specializat și pregătit pentru a putea purta discuții specifice și pentru a participa activ la numeroasele decizii care se iau pe parcursul elaborării unei cereri de finanțare.
  În cadrul cursului se pune accent pe familiarizarea participanților cu documentele de referință, precum ghidul solicitantului, grila de evaluare, manualul beneficiarului, dar și cu mediul legistativ și instituțional, proceduri, regulamente, instrucțiuni obligatorii în procesul de implementare. 
  Cursul se adresează proprietarilor de afaceri, coordonatorilor de organizații non-guvernamentale, managerilor care se pregătesc să implementeze, experților care doresc să se perfecționeze, cât și celor care aspiră la o carieră profesională în domeniul consultanței. 

  Pregătire Intensivă

  În cadrul celor 5 zile de curs sunt prezentate exemple și documente reale, precum ghidul solicitantului, contractul de finanțare, notificare experți, cererea de finanțare, cererea de plată, cererea de rambursare, instrumente de monitorizare, raport de sustenabilitate. 

   

  Autorizare /Certificare

  Cursul este autorizat CAFFPA* (înlocuieşte ANC) , este recunoscut la nivel european, oferind, pe lângă diploma recunoscută de Ministerul Muncii şi Protecției Sociale şi de Ministerul Educaţiei, și tot setul de competențe profesionale (certificat EUROPASS).

  Lectori consultanți

  Cursul Expert Accesare Fonduri Europene este susținut de experți consultanți, dar și evaluatori, cu vastă experiență în elaborarea cererii de finanțare și în implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene. 
   
  Autorizare CAFFPA* – COMISIA DE AUTORIZARE A FURNIZORILOR DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, sub egida Ministerului Muncii şi Protecției Sociale şi a Ministerului Educaţiei

  Euro Best Team este dezvoltator de proiecte de infrastructură socială, consultant în elaborarea cererilor de finanțare și unitate de implementare –  vezi listă proiecte europene implementate de Euro Best Team. 

  Competențe recunoscute la nivel european, menționate pe suplimentul descriptiv al Certificatului

  1. Aplicarea normelor de sănătate și securitate în muncă; 
  2. Aplicarea normelor de protecția mediului;
  3. Menținerea unor relații de muncă eficace;
  4. Pregătirea elaborării proiectului;
  5. Documentarea în vederea realizării proiectului;
  6. Stabilirea parteneriatelor;
  7. Elaborarea proiectului.

  Detalii desfășurare curs

  Perioadă desfăşurare

  Interval orar

  18:00 – 21:30
   

  Durată curs

   5 zile

  Sală de curs virtuală

  Teorie, Practică, Examen

  ONLINE

  25-31 august 2022

  Joi, Vineri – 25,26             august 2022

  Luni,Marţi,Miercuri – 29,30,31         august 2022

  Certificare

      Certificare CAFFPA      (înlocuiește ANC)
  Set complet de compenţe profesionale

  Nivel studii

  Înscrierea și participarea nu au condiții speciale de acces privind nivelul studiilor.
  Înscrierea la examen în vederea certificării este disponibilă doar pentru absolvenții de studii superioare. 
  Pentru persoanele cu studii în străinătate, este obligatorie echivalarea diplomelor în România

  Status curs

  Cursul se susține, va începe în curând!

  Desfăşurare

  ONLINE
  Platforma ZOOM

  Preţul cursului

  850 Lei pentru înscrieri până la data de 15 august 2022

   1200 Lei pentru înscrieri începând cu data de 16 august 2022
  Instruire teoretică și practică, materiale de curs, evaluare, certificare.
  Nu se percep sume suplimentare pentru examen sau eliberare certific

  Modalităţi de plată

  Ordin de plată
  Online, cu cardul, în formularul de înscriere
  Cash/card la sediul nostru
  POSIBILITATE PLATĂ ÎN RATE!

  Înregistrează-te

  Completează

  Scrierea proiectului

  Scrierea unui proiect este o activitate consistentă, care implică mai mulți specialiști din domenii diverse. Este dificil ca o singură persoană, oricât de multă experiență ar avea, să poată acoperi toate ariile de interes precum: management, resurse umane, achiziții publice, contabilitate și financiar. De aceea, estimarea competențelor și organizarea echipei sunt esențiale pentru acoperirea tuturor cerințelor specificate în ghidul solicitantului și pentru maximizarea șanselor pentru ca cererea de finanțare scrisă să devină câștigătoare.
  În etapa de organizare a scrierii, vor fi analizate resursele necesare de timp, competențe și resurse materiale. Chiar și în cazul în care beneficiarul apelează la un serviciu externalizat de consultanță, conducerea organizației, împreună cu echipa ce urmează să implementeze proiectul, trebuie să participe activ, alături de consultant, la toate deciziile care se iau în scrierea cererii de finanțare, astfel încât beneficiarul proiectului să între în cunoștință de cauza în acest proces complex, cel de accesare și implementare a proiectelor europene. Analiza ghidului solicitantului si înțelegerea pe deplin a cerințelor finanțatorului sunt fundamentale, deoarece planul de scriere se poate face doar pe un fond solid de cunoaștere.


  Autorizare: CAFFPA (înlocuiește ANC)

  Cursul se va finaliza cu o sesiune de evaluare în vederea certificării de către CAFFPA (înlocuiește ANC) – COMISIA DE AUTORIZARE A FURNIZORILOR DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
  Vor fi evaluate cunoștințele teoretice și practice, pendru dobândirea întregului set de competențe profesionale. Competențele se vor regăsi pe suplimentul descriptiv care va însoți certificatul recunoscut de Ministerul Muncii şi Protecției Sociale şi de Ministerul Educaţiei și acreditat de CAFFPA.
  IMPORTANT: Euro Best Team este unul dintre puținii furnizori de pe piață care este acreditat pentru eliberarea întregului set de competențe profesionale ale standardului ocupațional: Expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene, COD COR 242213. 

  Acte necesare înscrierii la curs
  și participării la examenul de acreditare


  Certificare Curs Expert Accesare Fonduri Europene

  Certificat de absolvire

  Supliment Europass la Certificatul Profesional

  Testimoniale absolvenţi

  Alte cursuri care te-ar putea interesa:

  Curs Manager Proiect
  Fonduri Europene

  Curs
  Evaluator Proiecte

  Curs Expert
  Achiziții Publice

  Curs Inspector
  Resurse Umane

  Curs Manager
  Resurse Umane

  Curs
  Inspector Salarii

  Curs
  DPO-GDPR

  Curs
  FORMATOR

  LISTA
  CURSURI ONLINE

  Formular informaţii suplimentare

  Pentru orice informaţii suplimentare referitoare la curs sau înscriere telefonică, un consultant Euro Best Team vă stă oricând la dispoziţie! Tot ce trebuie să faceţi este să completaţi formularul de mai jos şi veţi fi contactat în cel mai scurt timp!

   0756.056.480

    

    

   Program cu publicul: 09:00 – 17:30