Curs Expert Formare Profesională (GRATUIT) Octombrie - Noiembrie 2019 Reșita, Cluj Napoca, Oradea, Suceava, Iași - Euro Best Team

Curs Expert Formare Profesională (GRATUIT)
Octombrie – Noiembrie 2019
Reșita, Cluj Napoca, Oradea, Suceava, Iași

OBIECTIVE

Cursul Expert Formare Profesională este GRATUIT se adresează angajaților din departamentele de contabilitate și resurse umane din cadrul COMPANIILOR PRIVATE, și urmărește deprinderea abilităților necesare conturării și implemetării procesului de proiectare a planurilor de dezvoltare profesională pentru angajații unei firme. Acest proces cuprinde atât dezvoltarea de competențe, cât și dobândirea unora noi, astfel încât personalul angajat să poată contribui și îndeplini obiectivele fixate de managementul companiei. Planurile de dezvoltare urmăresc pregătirea continuă a personalului angajat, îmbunătățirea continuă a competențelor și dezvoltarea carierei acestora.

De asemenea, în conturarea unui plan de dezvoltare profesională sunt identificate abilitățile și resursele necesare pentru a sprijini atât obiectivele profesionale ale angajaților, cât și nevoile companiei. Elaborarea unui plan de dezvoltare profesională face parte din strategia de dezvoltare a unei companii și urmărește obținerea eficienței, a satisfacției și a performanței angajaților, conturate în rezultatele înregistrate la nivel organizațional.

Contact rapid  – 0727 998 136

COMPETENȚEcurs management

 • Cunoasterea tipurilor de formare profesionala continua
 • Stabilirea si aplicarea criteriilor de performanta
 • Dezvoltarea competente de evaluare si autoevaluare a personalului
 • Dezvoltarea competentelor pentru efectuarea analizei nevoilor de formare
 • Dezvoltarea competentelor pentriu intocmireqa planului de formare profesionala (procese, mijloace, instrumente, structuri)
 • Dezvoltarea abilitatilor pentru diagnostic si prognostic al nevoilor de formare
 • Cresterea capacitatii privind descrierea postului, analiza profilului postului si stabilirea diferentelor de masurare a performantelor
 • Dezvoltarea competentelor de elaborare a planului de formare
 • Cresterea competentelor privind organizarea formarii
 • Cresterea competentelor privind masurarea impactului formarii

DEZVOLTAREA PROFESIONALA SI PROIECTAREA PLANURILOR

Competentele profesionale ale angajatilor, abilitatile si deprinderile practice, precum si bagajul de cunostinte dobandite in timp despre piata de referinta reprezinta cele mai importante resurse de actiune ale unei companii. Aceste resurse sustin activitatea curenta si contribuie la mentinerea pe piata si la dezvoltarea companiei. In functie de obiective si de context, companiile aleg sa atraga personal cu competente profesionale deja dobandite, sau sa formeze competente noi. Indiferent de situatie, expertii de resurse umane identific a nevoile de formare si elaboreaza planuri de formare profesionala continua in care proiecteaza dezvoltarea si actualizarea competentelor profesionale de care compania are nevoie pentru a ramane competitiva. Analiza nevoilor de formare profesionala este o activitate complexa, cu caracter permanent, ce presupune inventariere, proiectie si planificare, si implica un set de instrumente si metodologii adecvate care permit dezvoltarea planurilor individuale de formare, ca parte component a strategiei de formare profesionala a companiei.

Contact rapid  – 0727 998 136

STRUCTURA TEMATICA curs management

 • Dezvoltarea profesională. Beneficii, activități și programe folosite în formarea profesională
 • Planul de dezvoltare profesionala. Structura și metode de elaboarare
 • Criterii de performanță. Tehnici de elaborare a masuratorilor diferentiateEvaluarea și autoevaluarea profesionala
 • Stabilirea obiectivele pentru dezvoltarea profesională la nivel de companie, respectiv angajat
 • Identificarea standardelor de performanță care trebuie îndeplinite
 • Proiectarea și elaborarea planului de dezvoltare profesională
 • Identificarea și implementarea activităților adecvate pentru dezvoltarea profesională
 • Strategii de proiectare și elaborare a planului de dezvoltare profesională
 • Tipul organizației (mărime, structură) și planurile de dezvoltare profesională
 • Implementarea planului de dezvoltare profesională: avantaje și dezavantaje, impedimente
 • Resurse necesare pentru elaborarea și implementarea planului de dezvoltare profesională
 • Folosirea planului de dezvoltare profesională în abordarea (pieței) forței de muncă
 • Planul de dezvoltare profesională, parte integrantă a strategiei de dezvoltare a companiei
 • Rolul planului de dezvoltare profesională în contextul inovării
 • Strategii de îmbunătățire a schimbului de practici

INFORMAȚII PRIVIND ÎNSCRIEREA ȘI PARTICIPAREA LA CURS  

Cursul se adresează angajaților din departamentele de resurse umane, care își desfășoară activitatea in localitățile de mai jos, dar și din alte localități învecinate, atât din mediul rural, cât și din mediul urban.

Participarea la acest curs este GRATUITA, toate costurile însemnând livrare, suporturi de curs, lectori, mâncare, cazare, certificate de participare, fiind achitate din fonduri nerambursabile.

Lectorii cursului sunt experți cu experiență consistentă în dezvoltarea resurselor umane și consultanți recunoscuți pe piață pentru derularea unor proiecte importante de dezvoltare HR.

Locurile la acest curs sunt limitate, iar ocuparea lor se va face in ordinea înscrierii.

Înscriere

Pentru înscrierea la aceste cursuri gratuite vă rugăm să accesați link-urile de mai jos și să selectați din lista de cursuri grupa care vă interesează. Pentru aceste cursuri se va emite factură cu valoare zero.