Expert HR în Proiectare Posturi (GRATUIT) - Factori pentru creșterea inovării și competitivității - Octombrie – Noiembrie 2019 Zalău, Reșita, Oradea, Deva, Vaslui - Euro Best Team

Expert HR în Proiectare Posturi (GRATUIT)
– Factori pentru creșterea inovării și competitivității –
Octombrie – Noiembrie 2019
Zalău, Reșita, Oradea, Deva, Vaslui

OBIECTIVE

Cursul Expert HR  în Proiectare Posturi este  GRATUIT și se adresează angajaților din departamentele de contabilitate și resurse umane din cadrul COMPANIILOR PRIVATE  oferă toate instrumentele conceptuale necesare înțelegerii importanței dezvoltării  și formării profesionale a resurselor umane, în contextul inovării și al competitivității organizatiilor. Prin dobândirea cunoștințelor, abilităților și a competențelor în identificarea nevoilor profesionale necesare acestui proces, cursul oferă înțelegerea modului în care inovarea poate contribui la competitivitatea întreprinderilor, a industriei, prin dezvoltarea unei structuri profesionale adecvate cerințelor pieței.

In cadrul sesiunilor practice, cursanții vor înțelegere care sunt factorii care blochează competitivitatea sau care sunt cei care împiedică implementarea inovării la nivelul organizației. Unul dintre obiectivele cursului este cel de a intelege cum utilizeaza capitalul uman inovația si cum o aduce pe piata, de ce tipuri de cunoștințe are nevoie personalul pentru a crea și implementa inovațiile, care sunt abilitățile și competențele care cresc capacitatea de a absorbi inovațiile.

Contact rapid  – 0727 998 136

COMPETENTE curs management

 • Cresterea capacitatii de a determina nevoia de inovare la nivelul companiei
 • Cresterea capacitatii de a stabili stabili structura echipei responsabile de generarea si implementarea inovarii
 • Cresterea capaciattii de identificare a nevoilor profesionale necesare inovarii
 • Cresterea capacitatii de a identifica avantajele competitive dobandite prin intermediul formarii
 • Cresterea capacitatii de elaborarea a lanurilor de formare profesionala in contextul inovarii
 • Cresterea capacitatii de dezvoltare a unei culture organizationale favorabila creativitatii si inovarii in companie

FORMAREA PRFESIONALA IN CONTEXTUL INOVARII

Pentru o organizație care dorește să se dezvolte și să se raporteze la public într-un mod eficient și creativ, inovarea trebuie sa fie conceptul fundamental, umbrela sub care este gândit fiecare pas și sub care se derulează toate activitățile unei companii, astfel încât produsele sau serviciile oferite să fie atractive și de bună calitate.

Cele mai valoroase idei care pot avea impact în inovare nu sunt neaparat cele apărute în cadrul dezbaterilor formale, ci sunt cele izvorâte în cadrul discuțiilor informale, în care angajații se simt liberi să își exprime opiniile. Indiferent de mediul în care își manifestă aceasta creativitate, compania trebuie să susțină și să cultive permanent competențele și abilitățile angajaților care generează inovarea.

 

STRUCTURA TEMATICĂ curs management

 • Definirea conceptelor de inovare și competitivitate
 • Inovarea, sursă de avantaj competitiv (Inovarea, factor în menținerea competitivității)
 • Tipuri de inovare
 • Identificarea necesității de inovare la nivelul unei firme
 • Identificarea sursei de inovare
 • Rolul resurselor umane în contextul inovării
 • Competențele, calitățile și rolul echipei responsabile de conturarea și implementarea inovării
 • Desemnarea echipei responsabile de conturarea și implementarea inovării
 • Identificarea nevoilor profesionale în contextul inovării
 • Evaluarea și autoevaluarea profesională
 • Identificarea nevoilor de competențe ale companiei (evaluare)
 • Identificarea nevoilor de competențe ale angajaților (autoevaluare)
 • Stabilirea obiectivele pentru dezvoltarea profesională la nivel de companie, respectiv angajat
 • Identificarea standardelor de performanță care trebuie îndeplinite
 • Proiectarea și elaborarea unui plan de dezvoltare profesională
 • Identificarea și implementarea activităților adecvate pentru dezvoltarea profesională a echipei
 • Impedimente în identificarea nevoilor profesionale. Rezistența la schimbare. Gestionarea riscului
 • Angajare sau formare profesională?
 • Formarea profesională ca sursă de avantaj competitiv
 • Rolul culturii organizaționale în contextul competitivității.

Contact rapid  – 0727 998 136

INFORMAȚII PRIVIND ÎNSCRIEREA ȘI PARTICIPAREA LA CURS  

Cursul se adresează angajaților din departamentele de resurse umane, care își desfășoară activitatea in localitățile de mai jos, dar și din alte localități învecinate, atât din mediul rural, cât și din mediul urban.

Participarea la acest curs este GRATUITA, toate costurile însemnând livrare, suporturi de curs, lectori, mâncare, cazare, certificate de participare, fiind achitate din fonduri nerambursabile.

Lectorii cursului sunt experți cu experiență consistentă în dezvoltarea resurselor umane și consultanți recunoscuți pe piață pentru derularea unor proiecte importante de dezvoltare HR.

Locurile la acest curs sunt limitate, iar ocuparea lor se va face in ordinea înscrierii.

Înscriere

Pentru înscrierea la aceste cursuri gratuite vă rugăm să accesați link-urile de mai jos și să selectați din lista de cursuri grupa care vă interesează. Pentru aceste cursuri se va emite factură cu valoare zero.