CURS MANAGER PROIECT | Acreditat | ONLINE | 2021

Curs Manager Proiect – Fonduri Europene
Scriere și Implementare proiecte europene
ONLINE: 06-14 septembrie 2022. Număr referință SEAP: 08022020

# 15 ani de experientă #Traineri consultanți și evaluatori

# Set complet de documente

# Aplicaţii MySMIS. Modele. Studii de caz.

Structură module tematice și aplicații practice

Modul Scriere Proiecte Europene

• Cadrul programatic și instituțional al accesării fondurilor europene în România;

• Norme legislative naționale și europene în domeniul accesării fondurilor europene;
• Evaluarea Ghidului Solicitantului și a criteriilor de eligibilitate;
• Solicitanți și parteneri eligibili. Criterii. Acordul de parteneriat;
• Abordarea cererii de finanțare și organizarea activității de scriere;
 •  
• Scop, Obiective, Activități, Resurse umane și Resurse materiale;
• Planul și structura cererii de finanțare. Componente și etape în elaborare;
• Corelarea grilei de evaluare cu cererea de finanțare;
• Analiza cost-beneficiu conform cerințelor Uniunii Europene;
• Indicatori și rezultate: noțiuni fundamentale privind atingerea obiectivelor;
• Elaborarea planului de achiziții publice. Încărcarea în sistemul electronic;
• Graficul Gantt, corelarea cu activitățile și resursele proiectului;
• Elaborarea bugetului, criterii de optimizare, praguri valorice;
• Vulnerabilități și riscuri. Modalități de gestionare și diminuare;
• Procesul de evaluare, proceduri, etape, clarificări.

Modul Implementare Proiecte Europene

• Procesul de contractare, etape, durată, activități, responsabilități;
• Contractul de finanțare si actele adiționale, notificări, scrisori de informare;
• Autoritatea de Management și relația cu Beneficiarul. Responsabilii de proiect;
• Rolul și responsabilitățile beneficiarului de proiect, in implementare și în sustenabilitate;
• Elaborarea planului de management, a instrumentelor de monitorizare și control;
• Angajările, notificarea experților, organizarea echipelor, raportarea activităților;
• Lansarea proiectului – obiective, factori implicați, activități, resurse, rezultate;
• Manualul de identitate vizuală, materiale și activități obligatorii;
• Proceduri specifice de monitorizare/ vizite/ asistență la fața locului;
• Raportul tehnic de progres, raportul final, cererea de plată, cererea de rambursare;
• Contractele de achiziții/ tipuri de proceduri/ conflictul de interese;
• Eligibilitatea cheltuielilor. Cheltuieli directe și indirecte, criterii de eligibilitate;
• Managementul financiar – cont bancar, prefinanțare, rambursări, cereri de plată;
• Măsuri de informare și publicitate. Site-ul proiectului. Reclama și activitățile de PR;
• Egalitatea de șanse și dezvoltarea durabilă. Rol și modalități de îndeplinire.

Aplicații practice: Documente de referință

BENEFICII:

Program în cursul săptămânii seara,
după job

Suport de curs în format electronic și materiale de lucru GRATUITE

Îndrumare și consiliere din partea formatorilor pe toată durata cursului

Modul special pentru pregatirea susţinerii examenului de absolvire

Curs 100% practic și interactiv: exemple de bune practici, studii de caz

Teste online pentru pregătirea examenului de certificare

Traineri autorizați

Curs acreditat de Ministerul Muncii și Ministerul Educației: oferă toate competențele profesionale

Formular informaţii suplimentare

Pentru orice informaţii suplimentare referitoare la curs sau înscriere telefonică, un consultant Euro Best Team vă stă oricând la dispoziţie! Tot ce trebuie să faceţi este să completaţi formularul de mai jos şi veţi fi contactat în cel mai scurt timp!

  0756.056.480

   

   

  Program cu publicul: 09:00 – 17:30

   

  Despre Curs Manager Proiect

  Obiective

  Cursul Manager Proiect este un program complex de pregătire, care își propune familiarizarea participanților cu întregul proces de derulare a unui proiect finanțat din fonduri europene: de la documentare și identificarea programelor europene și a surselor de finanțare disponibile, până la elaborarea cererii de finanțare, familiarizarea cu procesul de evaluare, procedura de contractare, organizarea echipei de proiect, începerea și derularea activităților, monitorizarea, raportarea, rambursarea cheltuielilor, închiderea proiectului și sustenabilitatea.
  Sunt prezentate sursele directe de informare privind oportunitățile de finanțare, documentele de referință puse la dispoziție de finanțator, documentele de lucru, dar și practicile curente privind întocmirea și verificarea lor. Este urmărită cu atenție atragerea corectă în proiect a resurselor principale  – resursele umane și materiale, prin proceduri specifice de gestiune a resurselor umane și proceduri de achiziții publice.
  Participanții sunt încurajați să propună o idee de proiect încă de la începutul cursului, astfel încât să poată parcurge, împreună cu lectorul, toate etapele prezentate anterior. 

  Curs 100% practic

  Curs Manager Proiect este 100% practic, iar aplicațiile practice vizează diferite domenii de intervenție  – resurse umane, infrastructură, construcții, agricultură, mediu, afaceri, administrație publică. 
  Aplicațiile practice permit elaborarea documentelor cheie din dosarul managerului de proiect, precum Cererea de Finanțare, Graficul Gantt, Bugetul Proiectului, Contractul de Finanțare, Acordul de Parteneriat, Cererea de Plată, Cererea de Rambursare, Raportul Tehnico – Financiar, Execuția Bugetară, Notificări, Acte Adiționale.
  Dacă la cursul Manager Proiect scrierea cererii de finanțare este abordată în ansamblul procedurilor privind derularea unui proiect european, în cadrul programului Expert Accesare Fonduri Europene  sunt aprofundate tehnicile de scriere, dar și alte tehnici specifice precum: analiza ghidului solicitantului și cerințelor finanțatorului, strategia privind optimizarea punctajului care poate fi obținut pe baza grilei de evaluare, pregătirea documentelor administrative, tehnice și financiare, gestionarea tuturor etapelor premergătoare semnării contractului de finanțare (răspunsuri la solicitări de clarificări, contestații).

  Cine participă?

  Programul esențial de pregătire le este destinat tuturor celor care doresc să acceseze sau să implementeze proiecte europene. 
  Chiar și atunci când organizația decide să aleagă un consultant pentru scriere, este nevoie de personal intern specializat și pregătit pentru a putea purta discuții specifice și pentru a participa activ la numeroasele decizii care se iau pe parcursul elaborării unei cereri de finanțare.
  În cadrul cursului se pune accent pe familiarizarea participanților cu documentele de referință, precum ghidul solicitantului, grila de evaluare, manualul beneficiarului, dar și cu mediul legislativ și instituțional, proceduri, regulamente, instrucțiuni obligatorii în procesul de implementare. 
  Cursul se adresează proprietarilor de afaceri, coordonatorilor de organizații non-guvernamentale, managerilor care își doresc să acceseze finanțări nerambursabile, experților care doresc să se perfecționeze, dar și celor care aspiră la o carieră profesională în domeniul consultanței.
   

  Lectori experimentaţi

  Cursul Manager de Proiect este susținut de consultanți experimentați, care se concentrează pe familiarizarea cursanților cu terminonologia specifică, cu cadrul instituțional și legislativ specific proiectelor europene, cu strategiile europene și naționale de referință, programele operaționale, condițiile generale de accesare și utilizare a fondurilor și ciclul de viată al proiectelor.

  Pregătire Intensivă

  ♦ MODUL Scriere Proiecte Europene (inițiere)
  ♦ MODUL Implementare Proiecte Europene
  ♦  Aplicații practice
   

   

  Autorizare/ Certificare

  Cursul este autorizat CAFFPA* (înlocuieşte ANC) , este recunoscut la nivel european, oferind, pe lângă diploma recunoscută de Ministerul Muncii şi Protecției Sociale şi de Ministerul Educaţiei, și tot setul de competențe profesionale (certificat EUROPASS).
  Autorizare CAFFPA* – COMISIA DE AUTORIZARE A FURNIZORILOR DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, sub egida Ministerului Muncii şi Protecției Sociale şi a Ministerului Educaţiei

  Competenţe recunoscute la nivel european

  Detalii desfășurare curs

  Perioadă desfăşurare

  06-14 septembrie 2022

  Marţi, Miercuri, Joi – 6,7,8 septembrie 2022

  Marţi, Miercuri – 13,14 septembrie 2022

             

  Interval orar

  18:00 – 21:30
  3 ore/zilnic, timp de 5 zile

  Durată curs

  5 zile

  Sală de curs virtuală

  Teorie, Practică, Examen

  ONLINE

  Certificare

      Certificare CAFFPA      (înlocuiește ANC)
  Set complet de compenţe profesionale

  Nivel studii

  Înscrierea și participarea nu au condiții speciale de acces privind nivelul studiilor.
  Înscrierea la examen în vederea certificării este disponibilă doar pentru absolvenții de studii superioare. 
  Pentru persoanele cu studii în străinătate, este obligatorie echivalarea diplomelor în România

  Status curs

  Grupă în formare

  Traineri

  Formator autorizat
  sau
  sau

  Desfăşurare

  ONLINE
  Platforma ZOOM

  Preţul cursului

  850 lei pentru înscrieri până la data de 15 august 2022

  1200 lei pentru înscrieri începând cu data de 16 august 2022 
  Instruire teoretică și practică, materiale de curs, evaluare, certificare.
  Nu se percep sume suplimentare pentru examen sau eliberare certificat.

  Modalităţi de plată

  Ordin de plată
  Online, cu cardul, în formularul de înscriere
  Cash/card la sediul nostru
  POSIBILITATE PLATĂ ÎN RATE!

  Înregistrează-te

  Completează


  Autorizare: CAFFPA (înlocuiește ANC)

  Cursul se va finaliza cu o sesiune de evaluare în vederea certificării de către CAFFPA (înlocuiește ANC) – COMISIA DE AUTORIZARE A FURNIZORILOR DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
  Vor fi evaluate cunoștințele teoretice și practice, pendru dobândirea întregului set de competențe profesionale. Competențele se vor regăsi pe suplimentul descriptiv care va însoți certificatul recunoscut de Ministerul Muncii şi Protecției Sociale şi de Ministerul Educaţiei și acreditat de CAFFPA.
  IMPORTANT: Euro Best Team este unul dintre puținii furnizori de pe piață care este acreditat pentru eliberarea întregului set de competențe profesionale ale standardului ocupațional: Manager Proiect, COD COR 242101. 

  Acte necesare înscrierii la curs
  și participării la examenul de acreditare


  Certificare Curs Manager Proiect

  Certificat de absolvire

  Supliment Europass la Certificatul Profesional

  Testimoniale absolvenţi

  Alte cursuri care te-ar putea interesa:

  Curs Expert Accesare
  Fonduri Europene

  Curs
  Evaluator Proiecte

  Curs Expert
  Achiziții Publice

  Curs Inspector
  Resurse Umane

  Curs Manager
  Resurse Umane

  Curs
  Inspector Salarii

  Curs
  DPO-GDPR

  Curs
  FORMATOR

  LISTA
  CURSURI ONLINE

  Formular informaţii suplimentare

  Pentru orice informaţii suplimentare referitoare la curs sau înscriere telefonică, un consultant Euro Best Team vă stă oricând la dispoziţie! Tot ce trebuie să faceţi este să completaţi formularul de mai jos şi veţi fi contactat în cel mai scurt timp!

   0756.056.480

    

    

   Program cu publicul: 09:00 – 17:30