Curs Manager Proiect - Fonduri Europene 6-15 Octombrie 2020 Scriere și Implementare Proiecte Europene - Euro Best Team CURS MANAGER PROIECT | Acreditat | Bucuresti | 2020

Curs Manager Proiect – Fonduri Europene
6-15 Octombrie 2020
Scriere și Implementare Proiecte Europene

# 6 zile pregătire intensivă

# aplicaţii practice

Despre Curs Manager Proiect

Obiective

Curs Manager Proiect urmărește dezvoltarea abilităților practice de scriere a cererilor de finanțare, precum și a capacității manageriale de  implementare a proiectelor finanțate din fonduri europene.

Public-ţintă

Cursul le este destinat persoanelor absolvente de studii superioare și se adresează celor care doresc sa devină manageri, consultanți, experți sau beneficiari de proiecte.

Autorizare

Cursul este autorizat CAFFPA* (înlocuieşte ANC) , este recunoscut la nivel european, oferind, pe lângă diploma recunoscută de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, și tot setul de competențe profesionale (certificat EUROPASS).

Pregătire Intensivă

♦ MODUL Scriere Proiecte Europene
♦ MODUL Implementare Proiecte Europene
 

 

Aplicaţii practice

Curs Manager Proiect este 100% practic, iar aplicațiile practice vizează diferite domenii de intervenție  – resurse umane, infrastructură, construcții, agricultură, mediu, afaceri, administrație publică. Aplicațiile practice permit elaborarea documentelor cheie din dosarul managerului de proiect, precum Cererea de Finanțare, Graficul Gantt, Bugetul Proiectului, Contractul de Finanțare, Acordul de Parteneriat, Cererea de Plată, Cererea de Rambursare, Raportul Tehnico – Financiar, Execuția Bugetară, Notificări, Acte Adiționale.

Lectori experimentaţi

Cursul Manager de Proiect este susținut de consultanți experimentați, care se concentrează pe familiarizarea cursanților cu terminonologia specifică, cu cadrul instituțional și legislativ specific proiectelor europene, cu strategiile europene și naționale de referință, programele operaționale, condițiile generale de accesare și utilizare a fondurilor și ciclul de viată al proiectelor.
Autorizare CAFFPA* – COMISIA DE AUTORIZARE A FURNIZORILOR DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, sub egida Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi a Ministerului Educaţiei şi Cercetării

Competenţe recunoscute la nivel european

 • 1. Stabilirea scopului proiectului;
 • 2. Stabilirea cerințelor de management integrat al proiectului;
 • 3. Planificarea activităților și jaloanelor proiectului;
 • 4. Gestiunea utilizării costurilor și a resurselor operaționale pentru proiect;
 • 5. Realizarea procedurilor de achiziții pentru proiect;
 • 6. Managementul riscurilor;
 • 7. Managementul echipei de proiect;
 • 8. Managementul comunicarii în cadrul proiectului;
 • 9. Managementul calității proiectului.

Formular informaţii suplimentare

Pentru orice informaţii suplimentare referitoare la curs sau înscriere telefonică, un consultant Euro Best Team vă stă oricând la dispoziţie! Tot ce trebuie să faceţi este să completaţi formularul de mai jos şi veţi fi contactat în cel mai scurt timp!

0311.020.614/

0756.065.544

 

 

Program cu publicul: 09:00 – 17:30

 

Detalii desfășurare curs

Perioadă desfăşurare

6-15 Octombrie 2020
M-J: 6-8 Octombrie 2020
M-J: 13-15 Octombrie 2020

Interval orar

17:30 – 21:30

Durată curs

60 ore
30 h teorie
30 h pregătire susţinere examen în coordonarea lectorului

Sală de curs virtuală

Teorie, Practică, Examen

ONLINE

Certificare

    Certificare CAFFPA      (înlocuiește ANC)
Set complet de compenţe profesionale

Nivel studii

Studii superioare

Status curs

Cursul se susține, va începe în curând!

Trainer

Formator autorizat

Desfăşurare

ONLINE
Platforma ZOOM

Preţul cursului

850 lei pentru înscrieri efectuate până la data de 25 Septembrie 2020
 1200 Lei  pentru înscrieri efectuate după data de 25 Septembrie 2020
Instruire teoretică și practică, materiale de curs, evaluare, certificare.
Nu se percep sume suplimentare pentru examen sau eliberare certificat.

Modalităţi de plată

Ordin de plată
Online, cu cardul, în formularul de înscriere
Cash/card la sediul nostru
POSIBILITATE PLATĂ ÎN RATE!

Înregistrează-te

Completează

Structură module tematice și aplicații practice

Modul Scriere Proiecte Europene

 • Cadrul programatic și instituțional al accesării fondurilor europene in România;
 • Norme legislative naționale si europene în domeniul accesării fondurilor europene;
 • Evaluarea Ghidului Solicitantului si a criteriilor de eligibilitate;
 • Solicitanți si parteneri eligibili. Criterii. Acordul de parteneriat;
 • Abordarea cererii de finanțare și organizarea activității de scriere.
 • Scop, Obiective, Activități, Resurse umane și Resurse materiale;
 • Planul și structura cererii de finanțare. Componente și etape în elaborare;
 • Corelarea grilei de evaluare cu cererea de finanțare;
 • Analiza cost-beneficiu conform cerințelor Uniunii Europene;
 • Indicatori și rezultate: noțiuni fundamentale privind atingerea obiectivelor;
 • Elaborarea planului de achiziții publice. Încărcarea în sistemul electronic;
 • Graficul Gantt, corelarea cu activitățile și resursele proiectului;
 • Elaborarea bugetului, criterii de optimizare, praguri valorice;
 • Vulnerabilități și riscuri. Modalități de gestionare și diminuare;
 • Procesul de evaluare, proceduri, etape, clarificări.

Modul Implementare Proiecte Europene

 • Procesul de contractare, etape, durată, activități, responsabilități;
 • Contractul de finanțare si actele adiționale, notificări, scrisori de informare;
 • Autoritatea de Management și relația cu Beneficiarul. Responsabilii de proiect;
 • Rolul și responsabilitățile beneficiarului de proiect, in implementare și în sustenabilitate;
 • Elaborarea planului de management, a instrumentelor de monitorizare și control;
 • Angajările, notificarea experților, organizarea echipelor, raportarea activităților;
 • Lansarea proiectului – obiective, factori implicați, activități, resurse, rezultate;
 • Manualul de identitate vizuală, materiale și activități obligatorii;
 • Proceduri specifice de monitorizare/ vizite/ asistență la fața locului;
 • Raportul tehnic de progres, raportul final, cererea de plată, cererea de rambursare;
 • Contractele de achiziții/ tipuri de proceduri/ conflictul de interese;
 • Eligibilitatea cheltuielilor. Cheltuieli directe și indirecte, criterii de eligibilitate;
 • Managementul financiar – cont bancar, prefinanțare, rambursări, cereri de plată;
 • Măsuri de informare și publicitate. site-ul proiectului. reclama și activitățile de PR;
 • Egalitatea de șanse și dezvoltarea durabilă. Rol și modalități de îndeplinire.


Autorizare: CAFFPA (înlocuiește ANC)

Cursul se va finaliza cu o sesiune de evaluare în vederea certificării de către CAFFPA (înlocuiește ANC) – COMISIA DE AUTORIZARE A FURNIZORILOR DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Vor fi evaluate cunoștințele teoretice și practice, pendru dobândirea întregului set de competențe profesionale. Competențele se vor regăsi pe suplimentul descriptiv care va însoți certificatul recunoscut de Ministerul Educaţiei şi Cercetării și Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale și acreditat de CAFFPA.
IMPORTANT: Euro Best Team este unul dintre puținii furnizori de pe piață care este acreditat pentru eliberarea întregului set de competențe profesionale ale standardului ocupațional: Manager Proiect, COD COR 242101. 

Acte necesare înscrierii la curs
și participării la examenul de acreditare

 • 1. CI: copie
 • 2. Diplomă studii superioare, finalizate cu examen de licență: copie
 • 3. Certificat de căsătorie: copie
 • 4. Certificat de naștere: copie


Certificare Curs Manager Proiect


Certificat de absolvire


Supliment Europass la Certificatul Profesional

Testimoniale absolvenţi

Alte cursuri care te-ar putea interesa:

Curs Inspector
Resurse Umane

Curs Manager
Resurse Umane

Curs Expert Formare Profesională

Curs Expert
Achiziții Publice

Curs Expert Achiziții Publice Funcționari Publici

Curs Expert Achiziții Publice Ofertanți

Curs
FORMATOR

Curs Relaţii Publice şi Comunicare

LISTĂ
CURSURI

Formular informaţii suplimentare

Pentru orice informaţii suplimentare referitoare la curs sau înscriere telefonică, un consultant Euro Best Team vă stă oricând la dispoziţie! Tot ce trebuie să faceţi este să completaţi formularul de mai jos şi veţi fi contactat în cel mai scurt timp!

0311.020.614/

0756.065.544

 

 

Program cu publicul: 09:00 – 17:30