Curs Manager Proiect - Fonduri Europene 8-16 Decembrie 2020 Scriere și Implementare Proiecte Europene - Euro Best Team CURS MANAGER PROIECT | Acreditat | Bucuresti | 2020

Curs Manager Proiect – Fonduri Europene
8-16 Decembrie 2020
Scriere și Implementare Proiecte Europene

# 5 zile pregătire intensivă

# aplicaţii practice

Despre Curs Manager Proiect

Obiective

Curs Manager Proiect urmărește dezvoltarea abilităților practice de scriere a cererilor de finanțare, precum și a capacității manageriale de  implementare a proiectelor finanțate din fonduri europene.

Public-ţintă

Cursul le este destinat persoanelor absolvente de studii superioare și se adresează celor care doresc sa devină manageri, consultanți, experți sau beneficiari de proiecte.

Autorizare

Cursul este autorizat CAFFPA* (înlocuieşte ANC) , este recunoscut la nivel european, oferind, pe lângă diploma recunoscută de Ministerul Muncii şi Justiției Sociale şi de Ministerul Educaţiei Naționale, și tot setul de competențe profesionale (certificat EUROPASS).

Pregătire Intensivă

♦ MODUL Scriere Proiecte Europene
♦ MODUL Implementare Proiecte Europene
 

 

Aplicaţii practice

Curs Manager Proiect este 100% practic, iar aplicațiile practice vizează diferite domenii de intervenție  – resurse umane, infrastructură, construcții, agricultură, mediu, afaceri, administrație publică. Aplicațiile practice permit elaborarea documentelor cheie din dosarul managerului de proiect, precum Cererea de Finanțare, Graficul Gantt, Bugetul Proiectului, Contractul de Finanțare, Acordul de Parteneriat, Cererea de Plată, Cererea de Rambursare, Raportul Tehnico – Financiar, Execuția Bugetară, Notificări, Acte Adiționale.

Lectori experimentaţi

Cursul Manager de Proiect este susținut de consultanți experimentați, care se concentrează pe familiarizarea cursanților cu terminonologia specifică, cu cadrul instituțional și legislativ specific proiectelor europene, cu strategiile europene și naționale de referință, programele operaționale, condițiile generale de accesare și utilizare a fondurilor și ciclul de viată al proiectelor.
Autorizare CAFFPA* – COMISIA DE AUTORIZARE A FURNIZORILOR DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, sub egida Ministerului Muncii şi Justiției Sociale şi a Ministerului Educaţiei Naționale

Competenţe recunoscute la nivel european

Formular informaţii suplimentare

Pentru orice informaţii suplimentare referitoare la curs sau înscriere telefonică, un consultant Euro Best Team vă stă oricând la dispoziţie! Tot ce trebuie să faceţi este să completaţi formularul de mai jos şi veţi fi contactat în cel mai scurt timp!

  0311.020.614/

  0756.065.544

   

   

  Program cu publicul: 09:00 – 17:30

   

  Detalii desfășurare curs

  Perioadă desfăşurare

  8-16 decembrie 2020
  M-MI: 8-9 decembrie 2020
  L-MI: 14-16 decembrie 2020
  EXAMEN: 21.01.2021

  Interval orar

  18:00 – 21:30
  3 ore/zilnic, timp de 5 zile

  Durată curs

  5 zile

  Sală de curs virtuală

  Teorie, Practică, Examen

  ONLINE

  Certificare

      Certificare CAFFPA      (înlocuiește ANC)
  Set complet de compenţe profesionale

  Nivel studii

  Studii superioare
  Pentru persoanele cu studii în străinătate, este obligatorie echivalarea diplomelor în România

  Status curs

  Cursul se susține, va începe în curând!

  Traineri

  Formator autorizat

  Desfăşurare

  ONLINE
  Platforma ZOOM

  Preţul cursului

  850 lei pentru înscrieri efectuate până la data de 30 Noiembrie 2020
   1200 Lei  pentru înscrieri efectuate după data de 30 Noiembrie 2020
  Instruire teoretică și practică, materiale de curs, evaluare, certificare.
  Nu se percep sume suplimentare pentru examen sau eliberare certificat.

  Modalităţi de plată

  Ordin de plată
  Online, cu cardul, în formularul de înscriere
  Cash/card la sediul nostru
  POSIBILITATE PLATĂ ÎN RATE!

  Înregistrează-te

  Completează

  Structură module tematice și aplicații practice

  Modul Scriere Proiecte Europene

  • Cadrul programatic și instituțional al accesării fondurilor europene in România;
  • Norme legislative naționale si europene în domeniul accesării fondurilor europene;
  • Evaluarea Ghidului Solicitantului si a criteriilor de eligibilitate;
  • Solicitanți si parteneri eligibili. Criterii. Acordul de parteneriat;
  • Abordarea cererii de finanțare și organizarea activității de scriere.
  • Scop, Obiective, Activități, Resurse umane și Resurse materiale;
  • Planul și structura cererii de finanțare. Componente și etape în elaborare;
  • Corelarea grilei de evaluare cu cererea de finanțare;
  • Analiza cost-beneficiu conform cerințelor Uniunii Europene;
  • Indicatori și rezultate: noțiuni fundamentale privind atingerea obiectivelor;
  • Elaborarea planului de achiziții publice. Încărcarea în sistemul electronic;
  • Graficul Gantt, corelarea cu activitățile și resursele proiectului;
  • Elaborarea bugetului, criterii de optimizare, praguri valorice;
  • Vulnerabilități și riscuri. Modalități de gestionare și diminuare;
  • Procesul de evaluare, proceduri, etape, clarificări.

  Modul Implementare Proiecte Europene

  • Procesul de contractare, etape, durată, activități, responsabilități;
  • Contractul de finanțare si actele adiționale, notificări, scrisori de informare;
  • Autoritatea de Management și relația cu Beneficiarul. Responsabilii de proiect;
  • Rolul și responsabilitățile beneficiarului de proiect, in implementare și în sustenabilitate;
  • Elaborarea planului de management, a instrumentelor de monitorizare și control;
  • Angajările, notificarea experților, organizarea echipelor, raportarea activităților;
  • Lansarea proiectului – obiective, factori implicați, activități, resurse, rezultate;
  • Manualul de identitate vizuală, materiale și activități obligatorii;
  • Proceduri specifice de monitorizare/ vizite/ asistență la fața locului;
  • Raportul tehnic de progres, raportul final, cererea de plată, cererea de rambursare;
  • Contractele de achiziții/ tipuri de proceduri/ conflictul de interese;
  • Eligibilitatea cheltuielilor. Cheltuieli directe și indirecte, criterii de eligibilitate;
  • Managementul financiar – cont bancar, prefinanțare, rambursări, cereri de plată;
  • Măsuri de informare și publicitate. site-ul proiectului. reclama și activitățile de PR;
  • Egalitatea de șanse și dezvoltarea durabilă. Rol și modalități de îndeplinire.


  Autorizare: CAFFPA (înlocuiește ANC)

  Cursul se va finaliza cu o sesiune de evaluare în vederea certificării de către CAFFPA (înlocuiește ANC) – COMISIA DE AUTORIZARE A FURNIZORILOR DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
  Vor fi evaluate cunoștințele teoretice și practice, pendru dobândirea întregului set de competențe profesionale. Competențele se vor regăsi pe suplimentul descriptiv care va însoți certificatul recunoscut de Ministerul Muncii şi Justiției Sociale şi de Ministerul Educaţiei Naționale și acreditat de CAFFPA.
  IMPORTANT: Euro Best Team este unul dintre puținii furnizori de pe piață care este acreditat pentru eliberarea întregului set de competențe profesionale ale standardului ocupațional: Manager Proiect, COD COR 242101. 

  Acte necesare înscrierii la curs
  și participării la examenul de acreditare


  Certificare Curs Manager Proiect

  Certificat de absolvire

  Supliment Europass la Certificatul Profesional

  Testimoniale absolvenţi

  Alte cursuri care te-ar putea interesa:

  Curs Achiziții Publice
  Ofertanți

  Curs Achiziții Publice Funcționari Publici

  Curs Expert
  Achiziții Publice

  Curs Manager
  Resurse Umane

  Curs Inspector
  Resurse Umane

  Curs Project Manager
  Abordarea PMI®

  Curs
  FORMATOR

  Curs Expert Accesare
  Fonduri Europene

  Curs
  Evaluator Proiecte

  Curs
  First Time Manager

  Curs Mini
  Executive MBA

  LISTĂ
  CURSURI

  Formular informaţii suplimentare

  Pentru orice informaţii suplimentare referitoare la curs sau înscriere telefonică, un consultant Euro Best Team vă stă oricând la dispoziţie! Tot ce trebuie să faceţi este să completaţi formularul de mai jos şi veţi fi contactat în cel mai scurt timp!

   0311.020.614/

   0756.065.544

    

    

   Program cu publicul: 09:00 – 17:30