Curs Manager Resurse Umane, 23-30 septembrie 2020 Învață să gestionezi echipe și situații complexe! NOU! Modul inclus: Managementul echipelor în Proiecte Europene! - Euro Best Team CURS MANAGER RESURSE UMANE | Acreditat ANC | 2020

Curs Manager Resurse Umane, 23-30 septembrie 2020
Învață să gestionezi echipe și situații complexe!
NOU! Modul inclus: Managementul echipelor în Proiecte Europene!

# 6 zile pregătire intensivă

# 7 module tematice

# aplicaţii practice

Despre Curs Manager Resurse Umane

Obiective

Curs Manager Resurse Umane își propune să dezvolte abilități și competențe pentru gestionarea eficientă a resurselor umane, cu impact major asupra dezvoltării organizațiilor. Cursul lucrează cu conceptele cheie ale domeniul HR, precum și cu terminologia specifică managementului de resurse umane.

Public-ţintă

Curs Manager Resurse Umane se adresează tuturor absolvenților de studii superioare, care doresc să-și dezvolte abilitățile de leaderi, de promotori ai unei filozofii specifice misiunii și viziunii organizației și care vizează evoluția în cariera de Manager Resurse Umane. 

Autorizare

Cursul este autorizat CAFFPA* (înlocuieşte ANC) , este recunoscut la nivel european, oferind, pe lângă diploma recunoscută de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, și tot setul de competențe profesionale (certificat EUROPASS).

7 Module Intensive

♦ Management și Strategie 
♦ Recrutare şi selecţie personal
♦ Head Hunting – Recrutare, Integrare și Menținere
♦ Leadership și Coaching pentru Dezvoltarea Echipei
♦ GDPR
♦ Employer Branding 
♦ Managementul echipelor în Proiecte Europene

 

Aplicaţii practice

În sesiunile practice ale cursului Manager Resurse Umane sunt lansate dezbateri și sunt realizate aplicații practice ce țin de practica recentă, în termenii calitativi ai managementului resurselor umane, fiind elaborate documente de bază precum: organigrama, regulamentul de ordine interioară, strategia de recrutare, strategia de motivare, fișa postului, sistemul de evaluare, strategia de formare și dezvoltare.

Lectori experimentaţi

Curs Manager Resurse Umane este susținut de consultanți experimentați de HR, cu o vastă experiență în organizații publice și private, dar și în proiecte europene, care oferă sprijin teoretic și practic pentru organizarea și aplicarea principalelor componente ale managementului resurselor umane (organizarea activităților și atribuțiilor de HR, analiza și designul joburilor, recrutarea și selecția personalului prin metode digitale, măsurarea performanțelor, legislația și dreptul muncii, formarea profesională, relațiile de muncă, motivarea personalului angajat).
Autorizare CAFFPA* – COMISIA DE AUTORIZARE A FURNIZORILOR DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, sub egida Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi a Ministerului Educaţiei şi Cercetării

Competenţe recunoscute la nivel european

 • 1. Consilierea celorlalți manageri în probleme de resurse umane;
 • 2. Coordonarea desfăşurării activităților de resurse umane;
 • 3. Coordonarea elaborării politicilor
  și programelor de resurse umane;
 • 4. Organizare activitate departament resurse umane;
 • 5. Monitorizarea sistemului de relații de muncă al organizației;
 • 6. Monitorizarea costurilor de
  personal;
 • 7. Elaborarea strategiei de resurse umane;
 • 8. Coordonarea personalului din departamentul de resurse umane;
 • 9. Reprezentarea compartimentului de resurse umane.

Formular informaţii suplimentare

Pentru orice informaţii suplimentare referitoare la curs sau înscriere telefonică, un consultant Euro Best Team vă stă oricând la dispoziţie! Tot ce trebuie să faceţi este să completaţi formularul de mai jos şi veţi fi contactat în cel mai scurt timp!

0311.020.614/

0756.065.544

 

 

Program cu publicul: 09:00 – 17:30

 

Detalii desfășurare curs:

Bonus

Modul GDPR 
Certificat Euro Best Team

Perioadă desfăşurare

23-30 Septembrie 2020
M-V: 23-25 septembrie 2020
L-M: 28-30 septembrie 2020
Interval orar: 17:30 – 21:30

Durată curs

60 ore
30 ore teorie
30 ore pregătire susţinere examen în coordonarea lectorului

Sală de curs virtuală

Teorie, Practică, Examen

ONLINE

Certificare

    Certificare CAFFPA      (înlocuiește ANC)
Set complet de compenţe profesionale

Nivel studii

Studii superioare

Status curs

Cursul se susține,  va începe în curând!

Desfăşurare

ONLINE
Platforma ZOOM

Preţul cursului

850 Lei pentru înscrieri până la data de 21 septembrie 2020
  1200 Lei pentru înscrieri după data de 21 septembrie 2020
Instruire teoretică și practică, materiale de curs, evaluare, certificare.
Nu se percep sume suplimentare pentru examen sau eliberare certificat.

Modalităţi de plată

Ordin de plată
Online, cu cardul, în formularul de înscriere
Cash/card la sediul nostru
POSIBILITATE PLATĂ ÎN RATE!

Înregistrează-te

Completează

Structură module tematice şi aplicaţii practice

Modul 1: Management şi strategie

 • Strategia HR ca parte esenţială din strategia companiei;
 • Recrutarea şi menţinerea talentelor;
 • Implementarea de programe de formare la locul de muncă pentru transferul intergeneraţional de competenţe;
 • Wellbeing şi echilibrul dintre viaţa profesională şi cea personală;
 • Program flexibil, echipe remote şi lucrul la distanţă;
 • Evaluarea nevoilor de competenţe la nivel de companie şi realizarea planurilor de formare pentru angajaţi;
 • Managementul carierei. Managementul prin aspiraţii;
 • Managementul ideilor. Inovarea în gestionarea resurselor umane;
 • Managementul resurselor umane pentru o companie durabilă, ce oferă oportunităţi egale;
 • Tehnologia informaţiei la dispoziţia managementului resurselor umane;
 • Inventarul competenţelor. Instrumente pentru cartografierea competenţelor din organizaţie;
 • Formarea personalului pentru dezvoltarea competenţelor necesare obţinerii performanţei;
 • Recrutare şi selecţie de personal pentru completarea competenţelor necesare în organizaţie. Metode şi teste;
 • Evaluarea performanţelor şi metodele de evaluare;
 • Planificarea carierei şi dezvoltarea profesională;
 • Programe şi metode pentru inserţia profesională şi socială;
 • Instrumentele de monitorizare a modului în care se respectă prevederile legislative privind protecţia datelor cu caracter personal, organizarea şi utilizarea acestora în cadrul organizației.

Modul 2: Recrutare şi selecţie personal

 • Rolul Resurselor Umane în organizaţiile din România anului 2020;
 • Recruiterul – ambasadorul brandului pe care îl reprezintă;
 • Influenţa mediului intern şi extern asupra procesului de recrutare şi selecție;
 • Contextul desfășurării activității de asigurare a necesarului de personal;
 • Decizia de angajare și demararea procesului de recrutare;
 • Prerecrutarea, în sprijinul definirii nevoii de resurse umane;
 • Recrutarea – activitate fundamentală pentru asigurarea necesarului de personal;
 • Particularitățile procesului de recrutare – factori de acceptare a unui loc de muncă;
 • Tipurile recrutării – strategică, temporară, sistemică, spontană;
 • Stabilirea obiectivelor recrutării: numărul necesar de candidați, calitatea candidaților;
 •  

 

 • Sursele de candidați: recrutare internă, externă sau ambele;
 • Canale de recrutare adecvate pentru diferite tipuri de funcții;
 • Corelarea activităților de recrutare cu valorile și strategiile organizației;
 • Proiecția efectelor post-recrutare și monitorizarea îndeplinirii obiectivelor avute în vedere în recrutare;
 • Strategia de recrutare cu elemente integrate pentru obținerea dezvoltării organizației;
 • Stabilirea elementelor de atragere a candidaților;
 • Responsabilitatea desfășurării procesului de recrutare;
 • Metodele procesului de recrutare – anunț, contacte directe, agenții de recrutare, head-hunting, promovarea, transferul, reangajările, recomandările, recrutarea online, participarea la târguri de joburi, baze de date, rețele de socializare;
 •  
 • Anunțul de recrutare – condiții pentru o recrutare de succes;
 • Selecția – derularea procesului de selecție;
 • Criterii de selecție – identificarea și corelarea cu obiectivele;
 • Identificarea posibilelor erori și modalități de evitare;
 • Metode de selecție – empirice, științifice;
 • Evaluarea costurilor de selecție și integrare;
 • CV-ul, scrisoarea de intenție și formularul de aplicație;
 • Scrisorile de recomandare și referințele;
 • Probele/testele de selecție și centrele de evaluare;
 • Interviurile de angajare, obiective, structură, organizare, evaluare;
 • Integrarea angajaților, activități obligatorii. Monitorizarea performanțelor

Modul 3: Head Hunting: recrutare, integrare şi menţinere

 • Diferențele majore fată de procesul obișnuit de recrutare;
 • Tendințele reale în business-ul românesc;
 • Profilul și nevoile companiilor care apelează la head hunting;
 • Calitățile unui bun vânător;
 • Profilul profesional al postului vizat pentru a fi ocupat prin head hunting;
 • Comportamente și atitudini necesare performanței pe post;
 • Profilul tehnic – abilități, competențe, experiență profesională relevantă;
 • Obiective calitative și cantitative ale postului;
 • Stabilirea indicatorilor de performanță și a criteriilor de validare a acestora;
 • Monitorizarea și controlul, procesul de integrare;
 • Definirea profilului candidatului vânat;
 • Identificarea companiilor de profil unde pot fi găsite persoanele căutate;
 • Identificarea angajaților cu perspective;
 • Riscuri majore și modalități de limitare sau evitare;
 • Contactarea persoanei și comunicarea intenției de recrutare;
 • Organizarea de discuții formale cu angajatorul;
 • Lansarea ofertei de job;
 • Asigurarea confidențialității;
 • Motive și beneficii pentru un candidat vânat;
 • Începerea colaborării cu o evaluare obiectivă privind punctele forte și cele ce necesită îmbunătățiri;
 • Designul postului, concret și asumat;
 • Perioada de integrare și responsabilități asumate;
 • Eforturi pe care trebuie să le facă și rezultatele așteptate.

Modul 4: Leadership şi coaching pentru dezvoltarea echipei

 • Definirea conceptului de leadership. Profilul liderului;
 • Tipuri, stiluri și practice de leadership;
 • Rolul abilităților de management în misiunea liderului;
 • Strategia de dezvoltare a organizației bazată pe leadership;
 • People management – coaching și motivare;
 • Strategii pentru prevenirea demotivării angajaților;
 • Management și Leadership în contextul schimbării;
 • Rezistența la schimbare și modalitătăți de gestionare;
 • Luarea deciziilor cu suportul echipei;
 • Probleme curente și tipuri de soluții;
 • Time management – agenda cu priorități;
 • Pregătirea pentru întâlnirile de lucru;
 • Organizarea prezentărilor de succes;
 • Cultură și etică organizaționale;
 • Managementul conflictelor;
 • Coaching și mentoring pentru dezvoltarea echipei.

Modul 5: GDPR

 • Regulamentul GDPR, principii și actori implicați;
 • Drepturi generale şi consecinţe ale GDPR;
 • Consimţământul conform GDPR și utilizarea în prelucrarea datelor;
 • Informarea persoanelor vizate, modele de informare;
 • Accesul la date, modele de răspuns la cereri;
 • Ştergerea și restricționarea prelucrării datelor;
 • Portabilitatea şi dreptul la opoziţie;
 • Organizaţii afectate şi departamente interesate;
 • Responsabili şi responsabilităţi privind protecţia datelor;
 • Riscuri şi daune privind nerespectarea regulamentului GDPR;
 • Planuri de acţiune pentru implementarea GDPR în organizație;
 • Implementarea la diferite niveluri ierarhice;
 • Utilizarea cookie-urilor în contextual GDPR. Exemple practice.

Modul 6: Employer Branding

 • Rolul brandului de angajator;
 • Branding şi reputatie;
 • Când apare nevoia construirii unui brand de angajator;
 • Managementul brandului de angajator;
 • Nevoile publicului ţintă şi punţile de comunicare;

 

 • Beneficiile unui bun brand de angajator;
 • Procesul de construire şi durata;
 • Rolul cercetării pentru elaborarea strategiei de branding;
 • Strategii pentru construcţia brandului de angajator;

 

 • Tipuri de campanii de relații publice;
 • Cultura organizaţională – realitatea brandului;
 • Culturi organizaţionale globale şi locale;
 • Aspecte culturale în cazul românesc.

Autorizare: CAFFPA (înlocuiește ANC)

Cursul se va finaliza cu o sesiune de evaluare în vederea certificării de către CAFFPA (înlocuiește ANC)
COMISIA DE AUTORIZARE A FURNIZORILOR DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Vor fi evaluate cunoștințele teoretice și practice, pendru dobândirea întregului set de competențe profesionale. Competențele se vor regăsi pe suplimentul descriptiv care va însoți certificatul recunoscut de Ministerul Educaţiei şi Cercetării și Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale și acreditat de CAFFPA.
IMPORTANT: Euro Best Team este unul dintre puținii furnizori de pe piață care este acreditat pentru eliberarea întregului set de competențe profesionale ale standardului ocupațional: Manager Resurse Umane, COD COR 121207

Acte necesare înscrierii la curs
și participării la examenul de acreditare

 • 1. CI: copie
 • 2. Diplomă studii superioare, finalizate cu examen de licență: copie
 • 3. Certificat de căsătorie: copie
 • 4. Certificat de naștere: copie


Certificare Curs Manager Resurse Umane


Certificat de absolvire


Supliment Europass la Certificatul Profesional


Perspective Curs Manager Resurse Umane

Leadership

Într-o organizaţie, leadershipul este unul dintre punctele cheie pe care managementul trebuie să le dezvolte. O strategie bună de leadership pleacă de la impulsionarea şi implicarea angajaţilor şi ajunge până la obţinerea de rezultate excelente. Iar identificarea şi creşterea liderilor poate fi, de asemenea, un rol important al managerului de resurse umane din organizaţie, pentru că el gestionează resursa umană şi cunoaşte parcursul profesional al fiecărui angajat. Astfel, managerul de resurse umane poate deveni responsabil cu dezvoltarea leadership-ului ca invesţitie strategică în viitorul companiei pentru rezolvarea provocărilor viitoare.

Coaching

Progresul unei organizații depinde de calitatea personalului angajat, dar și de gradul de motivare și recompensare a efortului depus de către angajați. Cele mai stabile, mai profitabile, mai renumite organizații investesc în primul rând în departamente de resurse umane. Astfel, organizațiile fac demersuri susținute pentru atragerea și menținerea celor mai buni specialiști de resurse umane care susțin organizația să reducă pierderilor datorate gestionării ineficiente a resurselor umane. Acesta cunoaște foarte bine organizația, oamenii care lucrează în ea şi cultura organizaţională.

Testimoniale absolvenţi

Alte cursuri care te-ar putea interesa:

Curs Inspector
Resurse Umane

Curs Expert Formare Profesională

Curs Relaţii Publice şi Comunicare

Curs Expert
Achiziții Publice

Curs Achiziții Publice
Funcționari Publici

Curs Achiziții Publice
Ofertanți

Curs
FORMATOR

Curs Manager Proiect
Fonduri Europene

LISTĂ
CURSURI

Formular informaţii suplimentare

Pentru orice informaţii suplimentare referitoare la curs sau înscriere telefonică, un consultant Euro Best Team vă stă oricând la dispoziţie! Tot ce trebuie să faceţi este să completaţi formularul de mai jos şi veţi fi contactat în cel mai scurt timp!

0311.020.614/

0756.065.544

 

 

Program cu publicul: 09:00 – 17:30