Curs Proiectarea Planurilor de Dezvoltare Profesionala Abordare strategica. Solutii practice. - Euro Best Team

Curs Proiectarea Planurilor de Dezvoltare Profesionala
Abordare strategica. Solutii practice.

OBIECTIVE

Cursul Proiectarea Planurilor de Dezvoltare Profesionala urmărește deprinderea abilităților necesare conturării și implemetării procesului de proiectare a planurilor de dezvoltare profesională pentru angajații unei firme. Acest proces cuprinde atât dezvoltarea de competențe, cât și dobândirea unora noi, astfel încât personalul angajat să poată contribui și îndeplini obiectivele fixate de managementul companiei. Planurile de dezvoltare urmăresc pregătirea continuă a personalului angajat, îmbunătățirea continuă a competențelor și dezvoltarea carierei acestora.

De asemenea, în conturarea unui plan de dezvoltare profesională sunt identificate abilitățile și resursele necesare pentru a sprijini atât obiectivele profesionale ale angajaților, cât și nevoile companiei. Elaborarea unui plan de dezvoltare profesională face parte din strategia de dezvoltare a unei companii și urmărește obținerea eficienței, a satisfacției și a performanței angajaților, conturate în rezultatele înregistrate la nivel organizațional.

COMPETENTEcurs management

 • Cunoasterea tipurilor de formare profesionala continua
 • Stabilirea si aplicarea criteriilor de performanta
 • Dezvoltarea competente de evaluare si autoevaluare a personalului
 • Dezvoltarea competentelor pentru efectuarea analizei nevoilor de formare
 • Dezvoltarea competentelor pentriu intocmireqa planului de formare profesionala (procese, mijloace, instrumente, structuri)
 • Dezvoltarea abilitatilor pentru diagnostic si prognostic al nevoilor de formare
 • Cresterea capacitatii privind descrierea postului, analiza profilului postului si stabilirea diferentelor de masurare a performantelor
 • Dezvoltarea competentelor de elaborare a planului de formare
 • Cresterea competentelor privind organizarea formarii
 • Cresterea competentelor privind masurarea impactului formarii

DEZVOLTAREA PROFESIONALA SI PROIECTAREA PLANURILOR

Competentele profesionale ale angajatilor, abilitatile si deprinderile practice, precum si bagajul de cunostinte dobandite in timp despre piata de referinta reprezinta cele mai importante resurse de actiune ale unei companii. Aceste resurse sustin activitatea curenta si contribuie la mentinerea pe piata si la dezvoltarea companiei. In functie de obiective si de context, companiile aleg sa atraga personal cu competente profesionale deja dobandite, sau sa formeze competente noi. Indiferent de situatie, expertii de resurse umane identific a nevoile de formare si elaboreaza planuri de formare profesionala continua in care proiecteaza dezvoltarea si actualizarea competentelor profesionale de care compania are nevoie pentru a ramane competitiva. Analiza nevoilor de formare profesionala este o activitate complexa, cu caracter permanent, ce presupune inventariere, proiectie si planificare, si implica un set de instrumente si metodologii adecvate care permit dezvoltarea planurilor individuale de formare, ca parte component a strategiei de formare profesionala a companiei.

STRUCTURA TEMATICA curs management

 • Dezvoltarea profesională. Beneficii, activitati și programe folosite în formarea profesională
 • Planul de dezvoltare profesionala. Structura si metode de elaboarare
 • Criterii de performanță. Tehnici de elaborare a masuratorilor diferentiateEvaluarea și autoevaluarea profesionala
 • Stabilirea obiectivele pentru dezvoltarea profesională la nivel de companie, respectiv angajat
 • Identificarea standardelor de performanță care trebuie îndeplinite
 • Proiectarea și elaborarea planului de dezvoltare profesională
 • Identificarea și implementarea activităților adecvate pentru dezvoltarea profesională
 • Strategii de proiectare și elaborare a planului de dezvoltare profesională
 • Tipul organizației (mărime, structură) și planurile de dezvoltare profesională
 • Implementărea planului de dezvoltare profesională: avantaje și dezavantaje, impedimente
 • Resurse necesare pentru elaborarea și implementarea planului de dezvoltare profesională
 • Folosirea planului de dezvoltare profesională în abordarea (pieței) forței de muncă
 • Planul de dezvoltare profesională, parte integrantă a strategiei de dezvoltare a companiei
 • Rolul planului de dezvoltare profesională în contextul inovării
 • Strategii de îmbunătățire a schimbului de practici
Acesta este un curs personalizat si se organizeazeaza la sediul organizațiilor beneficiare sau la sediul Euro Best Team.
Pentru o sesiune personalizata si adaptata nevoilor de formare, Euro Best Team trimite la sediul companiilor un expert specializat in determinarea nevoilor de formare si in identificarea competentelor profesionale necesare atingerii obiectivelor operationale.
Astfel, oranizatia beneficiara va primi un raport de audit in care vor fi mentionate atat competentele care lipsesc, cat si competentele care au nevoie sa fie actuaizate.
Programati acum un audit de formare profesionala, completand acest formular.
Imediat veti fi contactat de catre un reprezentant al firmei noastre.