Cursuri Online Aprilie - Mai 2021 - Euro Best Team

Alege cursul care ți se potrivește!

Cursuri Online
Aprilie-Mai 2021

Listă completă cursuri online

Vă invităm să accesați paginile noastre de cursuri online, unde veți găsi lista completă de cursuri autorizate cu TOATE COMPETENȚELE PROFESIONALE, recunoscute la nivel european. Cursurile sunt 100 % practice, intensive și sunt susținute de traineri și consultanți experimentați. Metodele de predare sunt orientate spre dezbatere, analiză de situații și spețe din practica de zi cu zi.

Înscrierea și participarea la cursuri online se poate face de oriunde din țară. Detalii privind obiectivele, tematica, lectorii, precum și alte informații despre cursuri, veți găsi în paginile dedicate, care pot fi accesate prin link-urile de mai jos. Vă așteptăm cu drag la cursurile noastre!

 

Cursuri autorizate
Toate Competențele Profesionale
Recunoscute în U.E.

Acreditat CAFFPA (înlocuiește ANC)

ONLINE: 19-29 aprilie 2021/Preț redus 850 Lei

Curs Expert Achizitii Publice are ca obiectiv actualizarea legislației în domeniul achizițiilor publice, dezvoltarea abilităților pentru derularea procedurilor de achizitii publice. Un alt obiectiv important este deprinderea abilităților pentru utilizarea SICAP.

Curs Expert Achizitii Publice este 100% practic, procesul de formare fiind interactiv și adaptat nivelului de experiență și nevoilor teoretice și practice ale cursanților. Cunoștințele dobândite în cadrul cursului sunt aplicabile și în achiziții derulate de entități private.

Acreditat CAFFPA (înlocuiește ANC)

ONLINE: 12-20 mai 2021/Preț redus 850 Lei, pentru înscrieri până la data de 4 mai 2021

Vrei să cunoști totul despre cum se accesează și implementează un proiect finantat din fonduri europene? Te invităm să intri în echipa managerilor de proiect pe care Euro Best Team îi formează începând cu anul 2007!

La curs participă echipe care se pregătesc să implementeze proiecte, experți care doresc să-și actualizeze cunoștințele în domeniu și legislația specifică accesării. Lectorii sunt consultanți cu activitate curentă în accesare, actualizând permanent materialele de lucru și suportul de curs, pentru a oferi participanților soluții eficiente la problemele cu care se confruntă. 

Acreditat CAFFPA (înlocuiește ANC)

Online: 11-20 mai 2021/Preț redus 850 Lei, pentru înscrieri până la data de 4 mai 2021

Cursul le este destinat persoanelor absolvente de studii superioare, oferind competențe pentru scrierea cererii de finanțare și pentru implementarea proiectelor finanțate de Uniunea Europeană.
Curs Expert Accesare Fonduri Europene urmărește familiarizarea cu mediul legistativ și institutional, dar și cu proceduri, regulamente, instrucțiuni, obligatorii în procesul de implementare.
Cursul Expert Accesare Fonduri Europene este unul 100% practic, aplicațiile fiind bazate pe elaborarea unor documente esențiale. 

Acreditat CAFFPA (înlocuiește ANC)

Online: 10-18 mai 2021/Preț redus 850 Lei pentru înscrieri până la data de 4 mai 2021

Cursul le este destinat persoanelor absolvente de studii superioare, care doresc să acumuleze cunoștințe, să se perfecționeze în domeniul evaluării proiectelor și să obțină competențe de evaluator. 

La curs sunt așteptați experți în accesarea proiectelor europene, project manageri și consultanți aparținând atât zonei publice, cât și private.

Curs Evaluator Proiecte urmărește dezvoltarea abilităților necesare evaluării corecte a proiectelor: de la planificarea procesului de evaluare a aplicaţiilor de finanţare, la analizarea aplicației de finanțare, stabilirea standardului de evaluare și evaluarea aplicației de finanțare.

Acreditat CAFFPA (înlocuiește ANC)

Online: ITM + REVISAL + Modul GDPR + Telemuncă, 18-27 mai 2021/Preț redus 850 Lei pentru înscrieri până la data de 4 mai 2021

Cursul de Inspector Resurse Umane este unul practic de legislație a muncii și urmărește specializarea personalului cu atribuții în gestionarea resurselor umane, conform prevederilor Noului Cod al Muncii. În acest curs: Controlul ITM – scop, documente, comunicari; REVISAL – completare, persoană desemnată, parolă; Certificare Competențe PC; Baza de date cu documente editabile privind relațiile de muncă. 

NOU: Modul Noțiuni Generale privind Regulamentul U.E. nr. 679/2016 (G.D.P.R).

Acreditat CAFFPA (înlocuiește ANC)

Online: 10-13 mai 2021/Preț redus 850 Lei, pentru înscrieri până la data de 26 aprilie 2021

Cursul se adresează persoanelor cu studii medii și superioare, care doresc să obțină competențe profesionale în domeniul salarizării. Pot participa atât persoane care vor să lucreze în acest domeniu, cât și cele care vizează aprofundarea cunoștințelor legate de salarizare.  

Cursul își propune instruirea participanților în ceea ce priveste procesul de calcul salarial, al impozitelor și taxelor aferente, al indemnizatiilor pentru diversele tipuri de concedii (de odihna, medicale etc), aplicarea prevederilor legale din domeniu, familiarizarea cu softul de salarii, gestionarea de documente precum concedii medicale, stat de plata, note contabile, fluturasi de salariu, declaratia lunara 112 etc. 

 

Acreditat CAFFPA (înlocuiește ANC)

Online: Inclus Modul GDPR, 24 mai-11 iunie 2021/Preț redus 850 Lei pentru înscrieri până la data de 10 mai 2021

Progresul unei companii depinde de calitatea personalului angajat, dar și de gradul de motivare și recompensare a efortului depus de către angajați. Cele mai stabile, mai profitabile, mai renumite companii investesc în primul rând în departamente de resurse umane.

Astfel, companiile fac demersuri pentru atragerea și menținerea celor mai buni specialiști de HR care să susțină reducerea pierderilor datorate gestionării ineficiente a resurselor umane. Cursul Manager de Resurse Umane se adresează deopotrivă persoanelor orientate spre performanță.

Acreditat CAFFPA (înlocuiește ANC)

Online: 21 aprilie-20 mai 2021 /Preț redus 950 Lei

Cursul Formator este un curs inovativ, care se diferențiază prin stilul modern, flexibil, practic și interactiv. Este unul dintre cele mai căutate cursuri online în România, datorită combinației de tehnici de dezvoltare personală cu metode experimentale de organizare și livrare.
 
Acest curs pune accent pe exercițiile practice, inedite, care dezvoltă abilitățile personale și profesionale. Numeroși cursanți formați la Euro Best Team sunt traineri recunoscuți și apreciați în numeroase organizații.

Acreditat CAFFPA (înlocuiește ANC)

Online: Grupă în formare/Preț redus 850 Lei, pentru înscrieri timpurii

Cursul își propune pregătirea participanților în vederea implementării în cadrul organizației în care activează, a regulamentului General Data Protection Regulation (GDPR), în calitate de Data Protection Officer (DPO).

Cursul se adresează persoanelor absolvente de studii superioare (finalizate cu examen de licență), care doresc să obțină competențe profesionale pentru a deveni responsabil cu protecția datelor cu caracter personal (DPO), celor desemnate în cadrul companiilor ca responsabile cu protecția datelor cu caracter personal (DPO) și celor care prelucreaza date cu caracter personal. 

Acreditat CAFFPA (înlocuiește ANC)

Online: Grupă în formare/Preț redus 850 Lei pentru înscrieri timpurii

Cursul se adresează persoanelor absolvente de studii superioare, care ocupă funcții de conducere sau vizează funcții de conducere din sectorul public și care doresc să-și dezvolte cunoștințele și abilitățile manageriale și să-și însușească teorii și noi instrumente de management, care să-i ajute să adopte tehnici și abordări în ceea ce priveste gestionarea și conducerea eficientă a biroului, serviciului, instituției.
Cursul își propune dezvoltarea competențelor (planificare, organizare, coordonare, monitorizare) și a abilităților manageriale (motivare, delegare, comunicare), în vederea îmbunătățirii performantelor și a adoptării celor mai bune practici de management. 

Acreditat CAFFPA (înlocuiește ANC)

Online: Grupă în formare/Preț redus 850 Lei pentru înscrieri timpurii

Cursul vine în sprijinul noilor manageri, team-lideri, supervizori sau coordonatori, al celor care au fost promovați de curând pe poziția de manager, ajutându-i să conștientizeze diferența dintre rolul de contributor individual și cel de manager și să deprindă rapid tehnici și aptitudini cu ajutorul cărora vor deveni curând mai performanți.
Cursul vizează antrenarea competențelor de antreprenor și de lider, necesare pentru adaptarea strategiei companiei la mediul competitiv în care funcționează și pe cele de manager, pentru satisfacerea și loializarea clienților, cu efect asupra creșterii profitului și cotei de piață. 

Acreditat CAFFPA (înlocuiește ANC)

Online: Grupă în formare/Preț redus 1200 Lei pentru înscrieri timpurii

Te pregătești să devii manager pentru proiecte de anvergură? Dorești să te certifici la nivel internațional și să faci primul pas pentru obținerea certificării PMP? Înscrie-te la Curs Manager Proiect, Abordarea PMP și urmează programa PMBOK, pas cu pas.

Cursul se adresează tuturor celor care doresc sa își dezvolte abilități de manager de proiect, managerilor de la toate nivelele de management dintr-o companie, atât celor din companii medii sau mici, cât și proprietarilor de companii din diverse industrii.

Acreditat CAFFPA (înlocuiește ANC)

Online: Grupă în formare/ Preț redus 1400 lei, pentru înscrieri timpurii

MBA-ul reprezintă un antrenament intensiv, orientat spre aplicații practice, de simulare a unui business aflat în dezvoltare și într-o acerbă competiție pe piața de profil.

Programul Mini MBA se adresează managerilor de la toate nivelurile de management dintr-o companie, atât celor din companii medii sau mici, cât și proprietarilor de companii din diverse industrii.

Acreditat CAFFPA (înlocuiește ANC)

Online: Grupă în formare/Preț redus 850 Lei pentru înscrieri timpurii

Cursul își propune sprijinirea participanților în dezvoltarea abilităților de comunicare scrisă și orală în limba engleză, capabilitatea de a susține conversații vizând diverse teme, citirea și redactarea corectă de materiale. Cursul este structurat pe module precum gramatică, vocabular, conversație, participanții fiind așteptați cu multe exerciții practice aparținând acestor arii.  

Cursul se adresează persoanelor cu studii medii, care doresc să obțină competențe profesionale în limba engleză. Sunt acoperite zone precum comunicare fluentă, utilizarea noțiunilor gramaticale de bază, imbunătățirea vocabularului, utilizarea unui vocabular complex. 

Acreditat CAFFPA (înlocuiește ANC)

Online: Grupă în formare/Preț redus 850 Lei pentru înscrieri timpurii

Cursul se adresează persoanelor cu studii medii și superioare, care doresc să obțină competențe profesionale în domeniul operării pe calculator, pentru a face față presiunii tehnologice, aflate într-o permanentă evoluție.