Euro Best Team - Traininguri Personalizate si Cursuri Acreditate

Proiect DE LA STUDENT LA ANTREPRENOR

Ești student al Universității din București?

Vrei să urmezi stagii de practică sau internship la angajatori de top?

Vizezi angajarea la finalul stagiului de practică/internship?

Îți dorești să urmezi cursuri acreditate și să obții competențe profesionale care să te ajute să-ți extinzi aria de expertiză?

ÎNSCRIE-TE ÎN PROIECTUL
DE LA STUDENT LA ANTREPRENOR!
Te poți înscrie oricând! Înscrierile continuă tot acest an!

INVITAȚIE SEMINAR ONLINE GRATUIT

”Branding şi succes în afaceri”

Vineri, 20 mai 2022, ora 15.00, Platforma ZOOM

INVITAȚIE SEMINAR RELAȚII PUBLICE: ONLINE, GRATUIT

”Relațiile publice online. Instrumente de PR online”

Vineri, 27 mai 2022, ora 15.00, Platforma ZOOM

INVITAȚIE SEMINAR RADIO: ONLINE, GRATUIT

”Producție și emisie în mediul online ”

Vineri, 3 iunie 2022, ora 15.00, Platforma ZOOM

INVITAȚIE SEMINAR PENTRU VIITORI CRAINICI, GRATUIT

”Pregătiri pentru intrarea în direct la TELEVIZIUNE ”

Data evenimentului: 24 iunie 2022
Invitat -Roxana Zamfirescu Bajenaru

INVITAȚIE SEMINAR PUBLIC SPEAKING: ONLINE, GRATUIT

”Purtător de cuvânt în instituții guvernamentale”

Data evenimentului: 08 iulie 2022, ora 15:00
Invitat special Constantin Spînu
Purtător de cuvânt MAPN

INVITAȚIE SEMINAR MONITORIZARE ȘTIRI: ONLINE, GRATUIT

”Monitorizare presă scrisă, internet,
radio, TV, social media”

Data evenimentului urmează sa fie comunicată

INVITAȚIE SEMINAR MARKETING POLITIC: ONLINE, GRATUIT

”Marketingul politic: strategie și direcții de implementare”

Data evenimentului urmează sa fie comunicată

Participă la cursuri autorizate A.N.C.!

Grabește-te! Locurile sunt limitate!

Curs Tehnologia Informaţiilor şi Comunicaţiilor
Perioada: 06 iulie - 21 iulie 2022
Durata: 48 ore

 •  

Curs Manager Proiect
Perioada: Grupă în formare
Durata: 60 ore

 •  

Curs Branding de companie
Perioada: 23 mai-15 iunie 2022
Durata: 48 ore

 •  

Curs Comunicare și Relații Publice
Perioada: 31 mai - 21 iunie 2022
Durata: 80 ore

 •  

Curs Tehnologia informatiei si comunicatiilor
Perioada: 30 mai -17 iunie 2022
Durata: 48 ore

 •  

Ce îți oferă proiectul

Proiectul „De la Student la Antreprenor” – (POCU 626/6/13/132525), derulat de UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI, în parteneriat cu EURO BEST TEAM S.R.L. vizează dezvoltarea abilităților profesionale, antreprenoriale și angajarea în domeniul de pregătire academică a studenților Universității din București.

Proiectul „De la Student la Antreprenor” se distinge prin 3 direcții de acțiune:

 1. oportunitatea de a urma stagii de practică/internship și de a-și găsi un loc de muncă la angajatori de top din România, unde vor desfășura activități în domenii de specializare inteligentă din media scrisă/TV/radio/agenții de relații publice și publicitate, organizații de sondare a opiniei publice, institute de cercetare etc. 
 2. dezvoltarea competențelor antreprenoriale, în cadrul HUB-ului creat la nivelul FJSC, unde se vor organiza workshopuri de simulare a înființării unor afaceri în domeniul comunicării/media;
 3. formarea de competențe profesionale, prin participarea la cursuri de TIC, Branding și comunicare sau management de proiect.

Înscriere

Se pot înscrie în proiect atât studenți de la ciclul de licență, cât și de la master.

Sunt eligibili toți studenții Universității din București având domiciliul oriunde în țară, mai puțin în regiunea București-Ilfov.

Locurile sunt limitate și vor fi ocupate în ordinea înscrierii.

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să ne scrieți la silvia.branea@fjsc.ro.

Stagiile de practică și internship se vor desfășura online.

Prima serie de 30 de studenți vor participa la activitățile proiectului în intervalul 1 martie – 30 aprilie 2021. 

Studenții de la licență din anul 1 vor putea participa la activitatile proiectului începând cu 1 octombrie 2021. 

Click pentru înscriere rapidă pe formularul de mai jos!

ÎNSCRIE-TE ACUM!

  Proiectul sub lupă

  15 studenți vor obține competențe europene de manager de proiect

  15 studenți vor dobândi abilități practice pentru crearea și dezvoltarea unui brand de companie

  322 de studenți participă la programe de consiliere și dezvoltare profesională, unde își vor proiecta traiectoria profesională, vor învăța să redacteze CV-uri și sa se pregătească pentru interviurile de angajare

  126 de studenți angajați în organizații relevante pentru domeniile lor de studiu

  16 întâlniri de informare cu studenții, unde vor fi prezentate toate oportunitățile proiectului, precum și modalitățile de înscriere și implicare în activități

  EȘTI ANGAJATOR?

  Vrei să devii partener al Universității din București pentru stagii de practică sau internship?

  Informații despre proiect

  Obiectiv general

  Acest proiect vizează facilitarea tranziției de la universitate la piața forței de muncă pentru cel puțin 322 de studenți înmatriculați în sistemul de învățământ superior, cu domiciliul sau rezidența în toate regiunile de dezvoltare ale României, mai puțin regiunea București – Ilfov, prin derularea de programe de învățare la locul de muncă (stagii de practică/internship) realizate cu parteneri de practică preponderent din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă, conform SNCDI).

  Aceste acțiuni vor fi susținute de cunoștinte noi dobândite de studenți în cadrul cursurilor de pregătire pe care le vom organiza, respectiv Comunicare și relații publice, Manager de proiect, Leadership, Branding de companie și TIC și vor fi testate în cadrul simulatorului de afaceri, al centrului media și al planurilor de afaceri ce vor fi realizate de către studenți.

  Cui i se adresează proiectul?

  Grupul țintă al proiectului este format din minim 322 de studenți ai Universității din București. Aceștia provin din localități situate în următoarele regiuni: Sud Muntenia, Sud Vest, Sud Est, Nord Est, Centru, Nord Vest și Vest. Pe tot parcursul implementării, proiectul însă va menține selecția deshisă și pentru alți studenți ai altor facultăți din cadrul Universității din București, care doresc să participe la activitățile proiectului și să beneficieze de serviciile oferite în vederea urmării unor stagii de practică și integrării pe piața forței de muncă.

  Studenții care vor beneficia de proiect sunt în special cei din anii II și III de practică, proiectul fiind astfel un suport tehnic, logistic, de cunoaștere, dar și financiar, orientat către identificarea unor locații de practică, cu prioritate pentru domeniul de studiu. Pe parcursul derulării proiectului, vor avea loc acțiuni în vederea facilitării încheierii unor parteneriate cu companii, prin activități de consiliere, mediere și angajare. De asemenea, se vor organiza stagii de practică a studenților la potențiali angajatori.

  Pornind de la domeniile de studiu ale studenților vizați de proiect, am stabilit organizarea unor cursuri de formare relevante pentru obiectivele 

  proiectului, prin care ne propunem să formăm competențe transversale, prin organizarea unor programe de formare formală, acreditate ANC (3 grupe de 15 persoane de Comunicare și Relații Publice, 1 grupă de 15 persoane de Manager de proiect) precum și prin intermediul unor programe de formare non formală (1 grupa de 15 persoane de Leadership, o grupă de 15 persoane de Branding de companie și 1 grupă de 15 persoane de Curs Tehnologia Informațiilor și Comunicațiilor. Astfel, o echipă de formatori acreditați ANC vor susține programe practice, în care studenții vor avea posibilitatea să deruleze proceduri de lucru aplicate în practica curentă a angajatorilor și vor fi orientați spre obținerea de rezultate pe tot parcursul formării. Cursurile sunt orientate pe nevoile reale din piața muncii și se adresează unui număr total de 105 studenți.

  O altă formă de formare care se regăsește în structura și obiectivele proiectului și care răspunde direct nevoii de formare a competențelor antreprenoriale prin întreprindere simulată, este organizarea de workshopuri de simulare a activității antreprenoriale, pentru un număr de minimum 161 de studenți, asistați și îndrumati de facilitatori cu experiență. În cadrul workshopurilor, echipe de studenți vor simula aspecte din viața reală a unei întreprinderi de media, de la momentul înființării și formării echipelor, până la distribuirea sarcinilor, atragerea resurselor, monitorizarea rezultatelor și atingerea obiectivelor.

  Obiective specifice

  Obiectiv specific 1

  Încurajarea participării active la programele, cursurile, activitățile universitare, astfel încât, la finalul programului universitar, participanții să dobândească competențe necesare pe piața muncii, prin obținerea diplomei de licență.

  Proiectul lansează două programe pilot inovative, unul care urmărește corelarea competențelor profesionale obținute în anii de studiu cu nevoile pieței de muncă, iar al doilea proiect urmărește dezvoltarea competențelor practice, în special cele antreprenoriale. O activitate susținută pe tot parcursul proiectului este cea de consiliere, în cadrul căreia studenții sunt consiliați, îndrumați, orientați către dezvoltarea carierei, activitate menită să ofere premizele unei participări crescute la activitățile universitare, precum și finalizarea studiilor cu diploma de licență.

  Programele de formare derulate pe parcursul proiectului au fost concepute pentru a asigura competențele transversale de care studenții au nevoie pentru a accesa mai ușor un loc de muncă, cu accent pe aplicații practice în social media și pe dezvoltarea competențelor digitale, pe formarea, dezvoltarea, menținerea și conducerea echipelor, bazate pe utilizarea noilor tehnologii, păstrarea și securizarea datelor, formarea rețelelor, interconectare, relevante pentru accesarea de finanțări necesare atingerii unor obiective prin implementarea de proiecte.

  .

  Obiectiv specific 2

  Facilitarea accesului studenților Universității din București pe piața muncii.

  Sunt prevăzute activități pentru sprijinirea încheierii unor parteneriate sustenabile între Universitatea din București, prin facultățile implicate, cu sectorul privat, prin activități de consiliere, mediere și angajare. Este prevăzută organizarea de stagii de practică a studenților la potențiali angajatori. Acestea le vor permite studenților să își dezvolte abilități practice, dar și să acceadă la locurile de muncă disponibile din cadrul companiilor în care vor efectua stagiile de practică. Prin activitatea de consiliere, consilierii specializați vor avea discuții individuale și vor aplica chestionare pentru identificare perspectivelor profesionale la care studenții și candidații aspiră.

  Cei 322 de studenți vor beneficia de planuri individuale de carieră cu repere ce vor ghida construirea carierei, atât la locul de muncă, cât și prin progame de formare profesională. Prin acțiuni de mediere a muncii, 126 de studenți vor ocupă un loc de muncă, fiind motivați în proiect și de premii financiare (1000 lei pentru fiecare student sau absolvent angajat). Va fi dezvoltată o aplicație digitală ce va funcționa ca un spațiu de mediere ce va crește șansele studenților de a se angaja în domenii specifice pregătirii lor, precum și șansele angajatorilor de a avea acces la liste cu studenți și absolvenți aflați în căutarea unui loc de muncă. Va fi derulat un proiect pilot pentru dezvoltarea competențelor antreprenoriale și vor fi organizate 11 workshopuri, la care vor participa 161 de studenți, unde se va simula înființarea și dezvoltarea de noi afaceri.

  Informații suplimentare:

  Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

  Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, va invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

  Apariții media