Descriere Sorin Turturea - Euro Best Team

                   Trainer

Sorin Turturea

Prezentare și experiență

lector curs expert achizitii publice

Consultant şi Evaluator, Trainer ANAP

◊ Consultant și Expert Achiziții Publice, Lector acreditat;

◊  Susține Curs Achizitii Publice de peste 15 ani;

◊ Este unul dintre cei mai experimentați specialiști în domeniul achizitiilor publice din România;

◊ Are experiență în derularea de proceduri de achizitii publice în instituții ale administrației centrale (ministere și autorități publice) și locale (achizitii publice derulate de peste 35 de consilii județene și numeroase primării), unde a asigurat atribuirea a mai mult de 100 de contracte de achizitii publice de lucrări și a peste 500 de contracte de achiziţii publice de produse și servicii din categorii diverse;

◊ Experiența lui acoperă întreg ciclul de management al achizitiilor publice, precum și domeniile conexe acestora (economic, juridic), dar și relația cu instituțiile de supervizare, audit și control;

◊ A avut responsabilitatea depunerii și câștigării mai multor oferte, cu o valoare totala de peste 10 milioane de euro, contribuind cu succes, prin experiența sa, la derularea unor contracte atât în România, cât și în străinătate (inclusiv contracte semnate cu Comisia Europeană);

 

◊ Are o bogată experiență în mediul privat, unde a realizat achizitii în cadrul unor firme cu activitate la nivel național și internațional. În total, valoarea contractelor de achiziții atribuite și pentru care a avut responsabilitate directă pentru atribuirea și implementarea contractelor se ridică la peste 50 de milioane de euro;

◊ Majoritatea achizitiilor publice realizate au fost derulate în cadrul unor proiecte cu finanțare externă (Banca Mondială, Uniunea Europeană, Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, USAID etc), care au avut beneficiari din domenii diverse (guvern, ministere, justiție, ONG-uri);

◊ In calitate de expert selectat de MFE, Sorin a asigurat controlul privind legalitatea a peste 100 de contracte de achizitii publice realizate în cadrul unor proiecte cu finanțare europeană. Aceasta îi permite să prezinte aspectele privind achizitiile publice, inclusiv din prisma instituțiilor de control, ceea ce micșorează riscurile de nereguli.

Sorin Turturea, Trainer ANAP

      „Procesul de achiziţii publice este complex şi dinamic, fiind în permanentă evoluție și adaptare și va fi tratat integral în cadrul Curs Expert Achiziţii Publice. Modificările legislative, nevoia continuă de adaptare la practicile comerciale, gestionarea riscurilor inerente fiecărei achizitii, diversitatea spețelor din domeniu, caracterul concurențial al procesului, toate accentuează nevoia unei pregătiri teoretice solide, cu orientare spre aplicabilitate practică. Cunoașterea legislației în domeniu este necesară, dar nu suficientă pentru gestionarea oricărei situații întâlnite; cunoștințele privind soluțiile posibile, punctele tari și slabe ale acestora și riscurile aferente sunt singurele care permit unui expert în achiziții să realizeze managementul corect al unui astfel de proces complex”.