PROIECT COMPETIT Curs DPO-GDPR GRATUIT Zoom Class: Perioada va fi stabilită la completarea grupei -

PROIECT COMPETIT
Curs DPO-GDPR
GRATUIT
Zoom Class: Perioada va fi stabilită la completarea grupei

# 7 zile pregătire intensivă

# 8 module tematice

# aplicații practice


Despre Curs GRATUIT DPO-GDPR

Obiective

Cursul își propune pregătirea participanților în vederea implementării în cadrul organizației în care activează, a regulamentului General Data Protection Regulation (GDPR), în calitate de Data Protection Officer (DPO).
Cursul se adresează persoanelor absolvente de studii superioare (finalizate cu examen de licență), care doresc să obțină competențe profesionale pentru a deveni responsabil cu protecția datelor cu caracter personal (DPO), celor desemnate în cadrul companiilor ca responsabile cu protecția datelor cu caracter personal (DPO) și celor care prelucreaza date cu caracter personal. 

Public-ţintă

La cursuri pot participa angajați ai companiilor private din regiunea de Nord Est (Bacau, Botosani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui), din domeniile de activitate turism și ecoturism, textile și pielărie, lemn și mobilă, industrii creative, industria auto și componente, tehnologia informației și comunicațiilor, procesarea alimentelor și a băuturilor, sănătate și produse farmaceutice, energie și management de mediu, bioeconomie (agricultură, silvicultură, perscuit și acvacultură), biofamaceutică și biotehnologii. 
 

Autorizare

Cursul este autorizat CAFFPA* (înlocuieşte ANC), este recunoscut la nivel european, oferind, pe lângă diploma recunoscută de Ministerul Muncii şi Protecției Sociale şi de Ministerul Educaţiei, și tot setul de competențe profesionale (certificat EUROPASS).
Autorizare CAFFPA* – COMISIA DE AUTORIZARE A FURNIZORILOR DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, sub egida Ministerului Muncii şi Protecției Sociale şi a Ministerului Educaţiei

Obiectivele exprimate în competențe recunoscute la nivel european:

Formular informaţii suplimentare

Pentru orice informaţii suplimentare referitoare la curs sau înscriere telefonică, un consultant Euro Best Team vă stă oricând la dispoziţie! Tot ce trebuie să faceţi este să completaţi formularul de mai jos şi veţi fi contactat în cel mai scurt timp!

  0756.065.269

   

   

  Program cu publicul: 09:00 – 17:30

   

  Detalii desfășurare curs

  Perioadă desfăşurare

  Perioada va fi stabilită la completarea grupei
  EXAMEN: data va fi anunțată în curând

  Interval orar

  17:30-21:30
  4 ore/zilnic, timp de 7 zile

  Sală de curs virtuală

  Teorie, Practică, Examen
  ONLINE

  Certificare

      Certificare CAFFPA      (înlocuiește ANC)
  Set complet de compenţe profesionale

  Nivel studii

  Studii superioare (diplomă de licență)
  Pentru persoanele cu studii în străinătate, este obligatorie echivalarea diplomelor în România
   

  Trainer

  Formator

  Desfăşurare

  ONLINE
  Platforma ZOOM

  Preţul cursului

  GRATUIT, in cadrul Proiectului European COMPETIT
  Nu se percep sume suplimentare pentru examen sau eliberare certificat.

  Înregistrează-te

  Completează  Structură module tematice și aplicații practice

  Modul 1: Noțiuni introductive cu privire la domeniul protecției datelor cu caracter personal

  Cadrul legislativ actual aplicabil protecției datelor cu caracter personal din persectiva națională și europeană;
  GDPR – Elemente cu caracter de noutate introduse prin noul cadru legislativ – comparație cu dispozițiile legale actuale, ghiduri și opinii emise în domeniul protecției datelor cu caracter personal – art. 29 Working Party;
  Noțiuni aplicabile în domeniul protecției datelor cu caracter personal – definiția datelor cu caracter personal, categorii speciale de date cu caracter personal (date sensibile), persoanele implicate în prelucrarea datelor cu caracter personal (persoane vizate, operator, împuternicit);
  Domeniul de aplicare al GDPR din punct de vedere material și teritorial;
  Pricipiile prelucrării datelor cu caracter personal;
  Noțiunea de responsabil cu protecția datelor cu caracter personal.

  Modul 2: Drepturile și obligațiile organizației în prelucrarea datelor cu caracter personal. Instrumente de informare

  Drepturile și obligațiile împuternicitului în prelucrarea datelor cu caracter personal. Aspecte particulare cu privire la prelucrarea datelor sensibile;
  Relația operator – împuternicit. Drepturi, responsabilități, prevederi contractuale obligatorii;
  Drepturile și obligațiile operatorului în prelucrarea datelor cu caracter personal. Aspecte particulare cu privire la prelucrarea datelor sensibile;
  Temeiurile de prelucrare a datelor cu caracter personal;
  •  
  Prelucrarea datelor cu caracter personal în temeiul consimțământului persoanei vizate. Condiții speciale aplicabile în ceea ce privește consimțământul minorilor.

  Modul 3: Drepturile și obligațiile persoanelor implicate în prelucrarea datelor cu caracter personal. Instrumente de informare

  Drepturile și obligațiile persoanei vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;
  Categorii de drepturi, informații care se furnizează persoanei vizate, modalitatea de exercitare a acestor drepturi;
  Aspecte particulare cu privire la prelucrarea datelor sensibile.

  Modul 4: Identificarea instrumentelor de monitorizare a modului în care organizația respectă prevederile legislației privind protecția datelor cu caracter personal, organizarea și utilizarea acestora în cadrul organizației

  Politici și intrumente care pot fi aplicate în vederea monitorizării modului în care organizația respectă pevederile legislației privind protecția datelor cu caracter personal;
  Activități periodice sau ad-hoc care pot fi desfășurate pentru verificarea modului în care sunt implementate cerințele tehnice și organizatorice adecvate prelucrării datelor cu caracter personal;
  Identificarea cazurilor în care este necesară externalizarea activității de verificare;
  Evidența activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal. 

  Modul 5: Sfera activităților aferente asistenței de specialitate acordate de responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal. Elaborarea planului de lucru al responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal

  Principiul responsabilității în domeniul protecției datelor cu caracter personal;
  Evaluarea impactului asupra protecției datelor;
  Asigurarea protecției datelor începând cu momentul conceperii
  și în mod implicit (conceptul de data        protection by design and by default);
  Transferul de date cu caracter personal – regim juridic aplicabil, drepturi și obligații în funcție de natura destinatarului (inclusiv transferul către țări terțe);
  Conceptul de securitate al prelucrării datelor cu caracter personal. Încălcarea securității datelor cu caracter personal;
  Răspunderea și sancțiunile aplicabile în cazul nerespectării legislației în domeniul protecției datelor cu caracter personal. 

  Modul 6: Relația cu autoritatea de supraveghere în domeniul protecției datelor cu caracter personal. Instrumente și situații specifice

  Consultarea și/sau aprobarea autorității de supraveghere cu privire la efectuarea anumitor operațiuni de prelucrare în cazurile prevăzute de legislația aplicabilă;
  Competențele autorității de supraveghere. Conceptul de autoritate de supraveghere principală conform GDPR;
  Notificarea autorității de supraveghere în cazul încălcării securității datelor cu caracter personal. Modalitate de lucru și instrumente. 

  Modul 7: Aspecte specifice cu privire la rolul și activitatea responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal

  Responsabilul cu protecția detelor cu caracter personal  – rol, drepturi și obligații, poziție în cadrul organizației;
  Desemnarea responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal;
  Rolul și atribuțiile responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal în cadrul organizației;
  Poziția responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal în cadrul organizației;
  Principiul obiectivității în desfășurarea sarcinilor și activităților responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal. Conflictul de interese cu alte structuri din cadrul organizației;
  Obligațiile organizației față de responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal. Resursele de care trebuie să beneficieze responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal în vederea îndeplinirii atribuțiilor sale;
  Răspunderea responsabilului cu protecția datelor  cu caracter personal.

  Modul 8: Managementul riscului și securitatea informației

  Sistemul de management al securității informației în contextul prelucrării datelor cu caracter personal;
  Cerințele în vigoare aplicabile în domeniul securității informaționale  – roluri, responsabilități și autorități;
  Organizarea securității informației, implementarea securității informațiilor;
  Ciclul de viață al sistemelor informatice;
  Integrarea securității și a vieții private în ciclul de viață;
  Controlul calității sistemelor informatice;
  Securitatea administrării activelor;
  Securitatea de software și proceduri;
  Securitatea aplicată tehnologiilor și documetației informatice;
  Cadrul general al evaluării și gestionării riscurilor;
  Criterii de evaluare a riscului;
  Metodologii de analiză și evaluare a riscurilor de securitate a informațiilor;
  Evaluarea riscurilor. 

  Autorizare: CAFFPA (înlocuiește ANC)

  Cursul se va finaliza cu o sesiune de evaluare în vederea certificării de către CAFFPA (înlocuiește ANC) – COMISIA DE AUTORIZARE A FURNIZORILOR DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
  Vor fi evaluate cunoștințele teoretice și practice, pendru dobândirea întregului set de competențe profesionale. Competențele se vor regăsi pe suplimentul descriptiv care va însoți certificatul recunoscut de Ministerul Muncii şi Protecției Sociale şi de Ministerul Educaţiei și acreditat de CAFFPA.
  IMPORTANT: Euro Best Team este unul dintre puținii furnizori de pe piață care este acreditat pentru eliberarea întregului set de competențe profesionale ale standardului ocupațional: Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal, COD COR 242231.

  Acte necesare înscrierii la curs


  Certificare Curs DPO-GDPR

  Certificat de absolvire

  Supliment Europass la Certificatul Profesional

  Formular informaţii suplimentare

  Pentru orice informaţii suplimentare referitoare la curs sau înscriere telefonică, un consultant Euro Best Team vă stă oricând la dispoziţie! Tot ce trebuie să faceţi este să completaţi formularul de mai jos şi veţi fi contactat în cel mai scurt timp!

   0756.065.269

    

    

   Program cu publicul: 09:00 – 17:30