Proiect De la Student la Antreprenor Ești angajator? Alătură-te proiectuluI! Oferă stagii de practică și internship studenților Universității din București! - Euro Best Team

Ești angajator?
Devino partener al Universității din București pentru stagii de practică sau internship!

Ce studenți participă la proiect:

Informații stagii de practică/internship:

Alătură-te proiectului

  Dacă sunteți o societate comercială, o instituţiei (centrală ori locală) sau orice altă persoană juridică, puteți să primiți unul sau mai mulți studenți în practică.

  Această activitate vă poate aduce multe beneficii:

  EFICIENȚĂ

  Un student în practică poate prelua munca suplimentară și sarcinile altor angajați (activități care vă împiedică să vă concentrați asupra altor activități importante). Chiar și cu un minimum de experiență, acesta/aceștia pot face lucrurile mai eficiente și pot reduce stresul angajaților dvs. Studenții în practică vă pot ajuta să vă mențineți un standard ridicat de muncă, fără a fi nevoie să angajați personal suplimentar.

  ANGAJABILITATE. COSTURI REDUSE

  Creșterea calității personalului angajat și posibilitatea de a participa activ, direct la formarea acestuia. Posibilitatea de a selecta absolvenţi foarte bine pregătiţi în domeniul lor de activitate.

  Prin programele de stagii de practică, aveți posibilitatea de a atrage în cadrul companiei tineri valoroși, pe care îi puteți forma, îndruma, familiariza cu mediul de lucru, cu echipa și, ulterior, angaja în regim permanent.

  Pe perioada de practică, partenerul de practică îl poate angaja pe practicant, conform legislaţiei în vigoare, pe baza unui contract de muncă pe durată determinată, prin negocierea remuneraţiei.

  Spre deosebire de o persoană pe care o recrutați imediat după un interviu, în acest caz cunoașteți deja abilitățile persoanei și acesta este un avantaj real, ce implică un cost redus sau zero.

  Perioada de practică deschide posibilitatea colaborării în continuare, printr-o lucrare de diplomă sau printr-o colaborare part-time.

  Unii angajatori investesc în oferirea de burse de studiu pe perioada studiilor, cu semnarea unui contract de angajare ulterior.

  O PERSPECTIVĂ NOUĂ

  Datorită vârstei, studenții în practică sunt mai obiectivi și nu sunt impregnați sau restricționați de mediul de lucru. Ei pot fi un foarte bun catalizator pentru schimbări pozitive, prin împărtășirea ideilor lor și prin faptul că  deseori pun la îndoială anumite practici. Studenții pot face sugestii la care nu v-ați gândit niciodată și care pot reorganiza activitățile zilnice. Unele idei revigorante de la un student în practică pot fi utile.

  CONECTARE CU GENERAȚIA TÂNĂRĂ

  Orice marketing manager din lume vrea să afle cum să se conecteze cu această generație mai tânără. Petrecerea timpului cu tinerii este o modalitate excelentă de a afla despre obiceiurile lor de cumpărare, despre consumul lor media, despre motivațiile lor și multe altele. Obținerea unei mai bune înțelegeri a tinerilor de astăzi vă va ajuta și mai târziu, când vor constitui un procent mai mare din forța de muncă.

  PARIAȚI PE VIITOR

  Lucrul cu mulți studenți va permite afacerii să creeze o rețea de tineri profesioniști și menținerea unei echipe de succes și calificate pentru anii următori. Deși puteți face conexiuni prin tactici tradiționale, cum ar fi ofertele de locuri de muncă, contactul direct cu alți tineri profesioniști prin intermediul studenților, vă poate pune afacerea în centrul atenției față de concurenți.

  CUNOAȘTEREA TEHNOLOGIEI

  Studentul în practică este încă la școală, așa că tinde să fie permanent la curent cu ultimele tendințe în materie de tehnologie. El a fost expus computerelor și noilor tehnologii încă de la naștere. Prin urmare, utilizarea acestei tehnologii este naturală pentru această grupă de vârstă. Într-o lume a afacerilor din ce în ce mai dependentă de tehnologie, a avea în echipă de tineri cu acest tip de cunoștințe vă poate ajuta afacerea să rămână competitivă.

  IMAGINE

  Studenții în practică pot aduce beneficii importante de imagine, aveți pe de o parte oportunitatea de a realiza o bună impresie studentilor, pentru ca aceștia să ducă acea impresie mai departe.

  Pe de altă parte, firma dă dovada de responsabilitate sociala participând la educația studentilor și își asumă un rol activ în procesul educațional, ceea ce poate constitui un foarte bun cârlig într-o campanie de comunicare.

  .

  EXISTENȚA UNUI CADRU ORGANIZAT

  Practica se desfășoară în temeiul unui contract-cadru de colaborare sau a unei convenții, după caz, încheiată între organizator și partenerul de practică.

  Organizatorii de practică, unităţi şi instituţii de învăţământ, beneficiază de o subvenţie financiară suplimentară, echivalentă cu 5% din alocaţia anuală pentru fiecare elev sau student. Sumele sunt utilizate exclusiv pentru organizarea şi desfăşurarea practicii.

  Unităţile şi instituţiile de învăţământ alocă partenerului de practică suma aferentă activităţii de practică pentru fiecare elev sau student, pe bază de contract.

  Practica este activitatea desfăşurată de studenţi, în conformitate cu planul de învăţământ, care are drept scop verificarea aplicabilităţii cunoştinţelor teoretice însuşite de aceştia în cadrul programului de instruire.

  Organizatorul de practică este unitatea sau instituţia de învăţământ universitar, care desfăşoară activităţi instructiv-educative şi formative.

  Partenerul de practică este o societate comercială, o instituţie centrală ori locală sau orice altă persoană juridică ce desfăşoară o activitate în corelaţie cu specializarea facultății la care studiază studentul.

  Informații despre proiect

  Obiectiv general

  Acest proiect vizează facilitarea tranziției de la universitate la piața forței de muncă pentru cel puțin 322 de studenți înmatriculați în sistemul de învățământ superior, cu domiciliul sau rezidența în toate regiunile de dezvoltare ale României, mai puțin regiunea București – Ilfov, prin derularea de programe de învățare la locul de muncă (stagii de practică/internship) realizate cu parteneri de practică preponderent din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă, conform SNCDI).

  Aceste acțiuni vor fi susținute de cunoștinte noi dobândite de studenți în cadrul cursurilor de pregătire pe care le vom organiza, respectiv Comunicare și relații publice, Manager de proiect, Leadership, Branding de companie și TIC și vor fi testate în cadrul simulatorului de afaceri, al centrului media și al planurilor de afaceri ce vor fi realizate de către studenți.

  Cui i se adresează proiectul?

  Grupul țintă al proiectului este format din minim 322 de studenți ai Universității din București, din cadrul Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării, Facultății de Științe Politice, Facultății de Sociologie și Asistență Socială și Facultății de Fizică. Aceștia provin din localități situate în următoarele regiuni: Sud Muntenia, Sud Vest, Sud Est, Nord Est, Centru, Nord Vest și Vest. Pe tot parcursul implementării, proiectul însă va menține selecția deshisă și pentru alți studenți ai altor facultăți din cadrul Universității din București, care doresc să participe la activitățile proiectului și să beneficieze de serviciile oferite în vederea urmării unor stagii de practică și integrării pe piața forței de muncă.

  Studenții care vor beneficia de proiect sunt în special cei din anii II și III de practică, proiectul fiind astfel un suport tehnic, logistic, de cunoaștere, dar și financiar, orientat către identificarea unor locații de practică, cu prioritate pentru domeniul de studiu. Pe parcursul derulării proiectului, vor avea loc acțiuni în vederea facilitării încheierii unor parteneriate cu companii, prin activități de consiliere, mediere și angajare. De asemenea, se vor organiza stagii de practică a studenților la potențiali angajatori.

  Pornind de la domeniile de studiu ale studenților vizați de proiect, am stabilit organizarea unor cursuri de formare relevante pentru obiectivele 

  proiectului, prin care ne propunem să formăm competențe transversale, prin organizarea unor programe de formare formală, acreditate ANC (3 grupe de 15 persoane de Comunicare și Relații Publice, 1 grupă de 15 persoane de Manager de proiect) precum și prin intermediul unor programe de formare non formală (1 grupa de 15 persoane de Leadership, o grupă de 15 persoane de Branding de companie și 1 grupă de 15 persoane de Curs Tehnologia Informațiilor și Comunicațiilor. Astfel, o echipă de formatori acreditați ANC vor susține programe practice, în care studenții vor avea posibilitatea să deruleze proceduri de lucru aplicate în practica curentă a angajatorilor și vor fi orientați spre obținerea de rezultate pe tot parcursul formării. Cursurile sunt orientate pe nevoile reale din piața muncii și se adresează unui număr total de 105 studenți.

  O altă formă de formare care se regăsește în structura și obiectivele proiectului și care răspunde direct nevoii de formare a competențelor antreprenoriale prin întreprindere simulată, este organizarea de workshopuri de simulare a activității antreprenoriale, pentru un număr de minimum 161 de studenți, asistați și îndrumati de facilitatori cu experiență. În cadrul workshopurilor, echipe de studenți vor simula aspecte din viața reală a unei întreprinderi de media, de la momentul înființării și formării echipelor, până la distribuirea sarcinilor, atragerea resurselor, monitorizarea rezultatelor și atingerea obiectivelor.

  EȘTI STUDENT?

  Vrei să aplici pentru stagii de practică sau internship?