Parteneriate POCU: scriere si implementare proiecte resurse umane

Euro Best Team – Dezvoltator de Proiecte Europene

PROIECT TISA – Training, Inovare, Specializare, Adaptabilitate pentru întreprinderile din regiunile Vest și Nord-Vest POCU/227/3/8/118031

proiecte pocu

proiecte europene

Proiect dedicat perfectionarii managerilor si personalului de resurse umane din companiile cu profil medical, hotelier si alimentar din Vestul și Nord Vestul României.

Vă veți întreba ce putem face prin TISA pentru a ajuta aceste companii să crească în mod sustenabil?Pe scurt, următoarele: programe de formare pentru îmbunătățirea competențelor profesionale ale angajaților (Manager de produs, Manager de Inovare, Manager de Proces, Management Strategic, Managementul Schimbării, Comunicare pentru managementul schimbării în întreprinderi, Leadership pentru managementul schimbării, TIC pentru Business, Management Organizațional, Competențe Antreprenoriale.

Alte cursuri din domeniul dezvoltării și gestionării resurselor umane: Manager RU, Inspector RU, Determinarea nevoilor profesionale pentru Inovare și Competitivitatea Companiei, Proiectarea Planurilor de Dezvoltare Profesională pentru angajați. Managerii vor urma programe de Mini MBA), elaborarea unor strategii de management, inovare și competitivitate care să permită companiilor consolidarea poziției pe piață națională și internațională și accesul pe noi piețe de produse și servicii.

Pentru detalii, va rugam sa accesati site-ul proiectului.

PROIECT DELTA – Creșterea adaptabilității întreprinderilor din Regiunile Nord-Est și Sud-Est la competitivitate și inovare POCU/227/3/8/118033

proiecte pocu

proiecte europene

Proiectul DELTA a fost creat cu un singur scop: să susțină creșterea companiilor românești din Nord-Estul și Sud-Estul României, care prin activitatea lor au impact asupra îmbunătățirii sănătății cetățenilor.

Pentru ca o economie să se dezvolte, e nevoie de personal bine pregătit, dar și sănătos. În țăriledezvoltate sănătatea este un obiectiv prioritar printre politicile naționale. De aceea, am gândit acest proiect în spijinul companiilor care pot furniza servicii relevante pentru domeniul sănătății populației.

Pentru detalii, va rugam sa accesati site-ul proiectului.

PROIECT ICARUS – Întreprinderi competitive și inovative prin resurse umane specializate în regiunile Sud-Muntenia, Sud-Vest și Centru POCU/227/3/8/118035

proiecte pocu

proiecte europene

Pentru ca o economie să se dezvolte, e nevoie de personal bine pregătit, dar și sănătos. În țările dezvoltate sănătatea este un obiectiv prioritar printre politicile naționale. De aceea, am gândit acest proiect în spijinul companiilor care pot furniza servicii relevante pentru domeniul sănătății populației.

Susținerea dezvoltării constă într-o serie de măsuri aplicate în cadrul companiilor și vizează îmbunătățirea competențelor profesionale ale angajaților, elaborarea unor strategii de management, inovare și competitivitate care să permită companiilor consolidarea poziției pe piață și accesul pe noi piețe de produse și servicii.

Pentru detalii, va rugam sa accesati site-ul proiectului.

Start Business – Români din Grecia POCU/89/3/7/107542

proiecte pocu

proiecte europene

Acest proiect sprijină românii din Grecia care au lucrat cel puțin 1 an de zile în această țară și care doresc să-și deschidă o afacere în România. Proiectul se derulează pe o perioada de 3 ani, începând cu luna septembrie 2017, și este implementat de Euro Best Team în calitate de lider de parteneriat și cofinanțator, împreună cu partenerii: Asociația Culturală Româno – Elenă „Armonia” și Apopsi AE.

Proiectul este finanțat din fonduri europene prin Fondul Social European și de Guvernul României. Ajutorul public financiar pentru implementarea planului de afaceri de către firmele nou înființate în cadrul proiectului este de până la 178.120,00 lei (aproximativ 40 000 de euro)/ afacere și se rambursează integral pe măsură ce se desfășoară activitatea de dezvoltare.

Până în prezent au fost informate peste 400 de persoane, cu privire la obiectivele și modalitatea de implementare a proiectului și au fost selectate 210 persoane care au urmat cursuri de formare în domeniul antreprenoriatului. În urma absolvirii cursurilor din cadrul programelor de formare, participanții și-au dezvoltat competențe în elaborarea planurilor de afaceri, fapt care le-a sporit creșterea șanselor de obținere a unor finanțări nerambursabile a propriilor afaceri.

Pentru detalii, va rugam sa accesati site-ul proiectului.

Start Business – Români din Italia POCU/89/3/7/107543

proiecte pocu

proiecte europene

Acest proiect sprijină românii din Italia care au lucrat cel puțin 1 an de zile în această țară și care doresc să-și deschidă o afacere în România. Proiectul se derulează pe o perioadă de 3 ani, începând cu luna septembrie 2017, și este implementat de Euro Best Team în calitate de lider de parteneriat și cofinanțator, împreună cu partenerii: Asociația “LATINA” și “Istituto Tecnico Superiore per le nuove tecnologie della vita”. Proiectul este finanțat din fonduri europene prin Fondul Social European și de Guvernul României. Ajutorul public financiar pentru implementarea planului de afaceri de către firmele nou înființate în cadrul proiectului este de până la 178.120,00 lei (40.000 de euro)/ afacere și se rambursează integral pe măsură ce se desfășoară activitatea de dezvoltare.

Până în prezent au fost informate peste 400 de persoane, cu privire la obiectivele și modalitatea de implementare a proiectului și au fost selectate 210 persoane care au urmat cursuri de formare în domeniul antreprenoriatului. În urma absolvirii cursurilor din cadrul programelor de formare, participanții și-au dezvoltat competențe în elaborarea planurilor de afaceri, fapt care le-a sporit creșterea șanselor de obținere a unor finanțări nerambursabile a propriilor afaceri. Formarea profesională a avut loc în sistem e-learning, element de îmbunătățire a accesibilității utilizării calității TIC, venind astfel în sprijinul persoanelor aflate la distanță, cu economie substanțială de timp și de resurse pentru deplasare.

Pentru detalii, va rugam sa accesati site-ul proiectului.

Start Business – Români din Spania  POCU/89/3/7/107566

proiecte pocu

proiecte europene

Proiectul sprijină românii din Spania care au lucrat cel puțin 1 an de zile în această țară și care doresc să-și deschidă o afacere în România. Proiectul se derulează pe o perioada de 3 ani, începând cu luna octombrie 2017, și este implementat de Euro Best Team în calitate de lider de parteneriat și cofinanțator, împreună cu partenerul Finnovaregio.

Proiectul este finanțat din fonduri europene prin Fondul Social European și de Guvernul României. Ajutorul public financiar pentru implementarea planului de afaceri de către firmele nou înființate în cadrul proiectului este de până la 178.120,00 lei/ afacere și se rambursează integral pe măsură ce se desfășoar  activitatea de dezvoltare.

Până în prezent au fost informate peste 400 de persoane, cu privire la obiectivele și modalitatea de implementare a proiectului și au fost selectate 210 persoane care au urmat cursuri de formare în domeniul antreprenoriatului. În urma absolvirii cursurilor din cadrul programelor de formare, participanții și-au dezvoltat competențe în elaborarea planurilor de afaceri, fapt care le-a sporit creșterea șanselor de obținere a unor finanțări nerambursabile a propriilor afaceri. Formarea profesională a avut loc în sistem e-learning, element de îmbunătățire a accesibilității utilizării calității TIC, venind astfel în sprijinul persoanelor aflate la distanță, cu economie substanțială de timp și de resurse pentru deplasare.

Pentru detalii, va rugam sa accesati site-ul proiectului.

Proiect sistemic „instruire pentru furnizarea de servicii moderne”- INFUSE (POSDRU/169/6.2./s/146756)

proiecte posdru; proiecte pocu; experti europeni; parteneriate pocu

Proiectul a debutat la 1 octombrie 2014 si s-a incheiat la 31 decembrie 2015.

Obiectivele generale ale proiectului au avut in vedere imbunatatirea participarii pe piata muncii si promovarea incluziunii sociale pentru 7.000 de persoane ce apartin grupurilor vulnerabile (6.000 persoane de sex feminin, 300 persoane de etnie rroma, 100 de persoane cu dizabilitati, 600 de persoane tinere care au parasit sistemul de stat de protectie a copilului), prin organizarea de cursuri de calificare in domeniile: babysitter, ingrijire batrani, ingrijire copii precum si cursuri de formare profesionala, in vederea dobandirii de noi competente pe cale non-formala (online) a 5.000 de persoane angajate in administratia publica locala care deruleaza activitati in domeniul incluziunii sociale.

Proiect „Implica-te! Reusim impreuna!” – IRI (POSDRU/125/5.1/132020)

proiecte pocu

proiecte europene

In perioada aprilie 2014 – octombrie 2015 s-a derulat proiectul „Implica-te! Reusim Impreuna! (IRI)”, finantat din Fondul social European prin Programul Operational sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Obiectivul principal al acestuia a fost reintegrarea pe piata muncii a unui numar de 900 de persoane aflate in cautarea unui loc de munca, a somerilor si a persoanelor inactive din regiunile Bucuresti-Ilfov si sud-Vest (judetele Gorj si Olt).