Curs Project Manager – Abordarea PMI® Zoom Class: Perioada urmează a fi stabilită - Euro Best Team

Curs Project Manager – Abordarea PMI®
Zoom Class: Perioada urmează a fi stabilită

# 7 zile pregătire intensivă

# aplicaţii practice


Despre Curs Project Management - Abordarea PMI®

Te pregătești să devii manager pentru proiecte de anvergură? Dorești să te certifici la nivel internațional și să faci primul pas pentru obținerea certificării PMP®? Înscrie-te la Curs Manager Proiect, abordarea Project Management Institute (PMI®) - ghidul de bune practici în managementul proiectelor, Project Management Book of Knowledge (PMBOK® Guide)-editia a 6-a.

Obiective

 • Însușirea cunoștințelor teoretice și a abilităților practice de management de proiect, necesare pentru conducerea eficientă a proiectelor, conform metodologiei internaționale abordate de PMI®;
 • Realizarea de conexiuni între conceptele prezentate și proiectele în care ești implicat;
 • Însușirea cunoștințelor necesare pentru abordarea cu succes a pregătirii examenului de certificare PMP®;
 • Înțelegerea prin exemple a instrumentelor, tehnicilor și proceselor de project management care sunt adresate în examenul pentru obținerea certificării PMP®;
 • Modalități de evitare a capcanelor din examenul pentru obținerea certificării  PMP®, prin  teste și explicarea răspunsurilor corecte. 

Public-ţintă

Cursul se adresează tuturor celor care doresc să își dezvolte abilități de manager de proiect recunoscute la nivel internațional, managerilor de la toate nivelurile de management dintr-o companie, atât celor din companii medii sau mici, cât și proprietarilor de companii din diverse industrii.
Cursul dezvoltă abilităţi de conducere a proiectelor conform cerinţelor şi bunelor practici la nivel internaţional. În plus, cursul oferă baza pentru obţinerea celei mai prestigioase certificări în domeniul managementului de proiect, recunoscută la nivel internaţional, certificare care atestă cunoştințe şi competenţe de nivel înalt în conducerea proiectelor.

Aplicaţii practice

Cursul este aplicat, oferă soluții pentru toate tipurile de proiecte și pune accent pe abordările moderne ale managementului de proiect la nivel internaţional (abordarea predictivă – Waterfall şi cea adaptivă – Agile), procesele specifice ale ciclului de viaţă al proiectului, ariile de cunoştinţe (intergrarea, timpul, costul, calitatea, resursele, comunicarea, riscurile, achiziţiile, grupurile de interese), domeniile esenţiale ale managementului de proiect (procesele, relaţiile interumane şi nevoile afacerii), precum și aspecte esențiale privind etica și responsabilitatea profesiei. Toate aceste se regăsesc atât în activitatea curentă de management a proiectelor, dar şi în cele 200 de întrebări ale examenului pentru obţinerea certificării PMP®.
Partea practică a cursului este formată de aplicarea noţiunilor teoretice în exerciţii exemplifcate de trainer şi exerciţii rezolvate de cursanţi pe tot parcursul cursului. Cursul se încheie cu un proiect realizat de către cursanţii împărţiţi  în echipe mici de 4-6 persoane şi care va fi susţinut oral la examenul de certificare de manager de proiect autorizat în faţa comisiei de autorizare.

Autorizare

Cursul este autorizat CAFFPA* (înlocuieşte ANC), este recunoscut la nivel european, oferind, pe lângă diploma recunoscută de Ministerul Muncii şi Justiției Sociale şi de Ministerul Educaţiei Naționale, și tot setul de competențe profesionale (certificat EUROPASS).
Autorizare CAFFPA* – COMISIA DE AUTORIZARE A FURNIZORILOR DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, sub egida Ministerului Muncii şi Justiției Sociale şi a Ministerului Educaţiei Naționale

Competențe recunoscute la nivel european

Stabilirea scopului proiectului;
Stabilirea cerinţelor de management integrat al proiectului;
Planificarea activităţilor şi jaloanelor proiectului;
Gestiunea utilizării costurilor şi a resurselor operaţionale pentru proiect;
Realizarea procedurilor de achiziţii pentru proiect;
Managementul riscurilor;
Managementul echipei de proiect;
Managementul comunicării în cadrul proiectului;
Managementul calităţii proiectului.

Formular informaţii suplimentare

Pentru orice informaţii suplimentare referitoare la curs sau înscriere telefonică, un consultant Euro Best Team vă stă oricând la dispoziţie! Tot ce trebuie să faceţi este să completaţi formularul de mai jos şi veţi fi contactat în cel mai scurt timp!

0311.020.614/

0756.065.544

 

 

Program cu publicul: 09:00 – 17:30

 

Detalii desfășurare curs

Perioadă desfăşurare

Perioada urmează a fi stabilită în curând
EXAMEN: data urmează a fi stabilită în curând

Interval orar

17:30 – 21:30
4 ore/zilnic, timp de 7 zile

Durată curs

7 zile

Sală de curs virtuală

Teorie, Practică, Examen

ONLINE

Certificare

Certificare CAFFPA      (înlocuiește ANC)
Set complet de compenţe profesionale

Nivel studii

Studii superioare
Pentru persoanele cu studii în străinătate, este obligatorie echivalarea diplomelor în România
 

Status curs

Cursul se susține, va începe în curând!

Trainer

Formator

Desfăşurare

ONLINE
Platforma ZOOM

Preţul cursului

850 lei pentru înscrieri timpurii
 1200 Lei  preț întreg
Instruire teoretică și practică, materiale de curs, evaluare, certificare.
Nu se percep sume suplimentare pentru examen sau eliberare certificat.

Modalităţi de plată

Ordin de plată
Online, cu cardul, în formularul de înscriere
Cash/card la sediul nostru
POSIBILITATE PLATĂ ÎN RATE!

Înregistrează-te

Completează

Structură tematică Curs Project Management - Abordarea PMI®

1. Noţiuni generale despre proiect şi managementul de proiect – abordarea predictivă (Waterfall).
2. Structuri organizatorice în managementul proiectelor. Roluri şi responsabilităţi. Legătura proiectului cu strategia de afaceri a organizației care derulează proiectul. Nevoile afacerii şi ale grupurilor de interese.
3. Iniţierea proiectului:
 • Identificarea proiectului
 • Analiza de fezabilitate financiară
 • Identififcarea şi analiza grupurilor de interese
 • Definirea scopului şi obiectivelor proiectului. Specificaţiile generale ale livrabilului
 • Noţiuni de planificare generală grosieră pentru negocierea teremenilor contractuali
 • Întocmirea fişei de iniţiere a proiectului
4. Planificarea execuţiei proiectului
 • Realizarea calendarului de execuţie (reţele de activităţi şi graficul de execuţie)
 • Realizarea planului de costuri (întocmirea bugetului de proiect şi corelarea nevoilor financiare din execuţie cu modul de finanţare a proiectului)
 • Realizarea planului privind managementul calităţii. Diagrama de configuraţie. Planificarea şi controlul calităţii
 • Realizarea planului de management al riscurilor. Matricea riscurilor. Strategii de abordare a risurilor de natură pozitivă şi a celor de natură negativă
 • Realizarea planului de comunicare. Alocarea responsabilităţilor şi managementul echipei
 • Realizarea planului de abordare a schimbărilor
 • Managementul integrării în proiect.
5. Monitorizarea şi controlul execuţiei
 • Monitorizarea execuţiei – procese şi responsabilităţi
 • Control execuţiei – procese şi responsabilităţi. Metoda valorii dobândite în controlul execuţiei proiectului.
6. Închiderea proiectului
 • Închiderea contractelor
 • Închiderea administrativă
 • Întocmirea raporatelor finale către conducerea companiei şi către finanţator/client/investitor
7. Procese specifice abrodării adaptative Agile
 • Specificul abordării Agile – tipuri de proiecte Agile
 • Roluri şi responsabilităţi în abordarea Agile
 • Planificarea execuţiei proiectului în abordarea Agile
 • Controlul execuţiei în abordarea Agile
 • Comunicarea şi managementul grupurilor de interese în abordarea Agile


Autorizare: CAFFPA (înlocuiește ANC)

Cursul se va finaliza cu o sesiune de evaluare în vederea certificării de către CAFFPA (înlocuiește ANC) – COMISIA DE AUTORIZARE A FURNIZORILOR DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Vor fi evaluate cunoștințele teoretice și practice, pendru dobândirea întregului set de competențe profesionale. Competențele se vor regăsi pe suplimentul descriptiv care va însoți certificatul recunoscut de Ministerul Muncii şi Justiției Sociale şi de Ministerul Educaţiei Naționale și acreditat de CAFFPA.
IMPORTANT: Euro Best Team este unul dintre puținii furnizori de pe piață care este acreditat pentru eliberarea întregului set de competențe profesionale ale standardului ocupațional: Manager Proiect, COD COR 242101. 

Acte necesare înscrierii la curs


Certificare Curs Manager Proiect

Certificat de absolvire

Supliment Europass la Certificatul Profesional

Alte cursuri care te-ar putea interesa:

Curs Expert
Achiziții Publice

Curs Achiziții Publice
Ofertanți

Curs Achiziții Publice Funcționari Publici

Curs Manager
Resurse Umane

Curs Inspector
Resurse Umane

Curs Comunicare Instituțională în mediul online

Curs
FORMATOR

Curs Manager Proiect
Fonduri Europene

LISTĂ
CURSURI

Formular informaţii suplimentare

Pentru orice informaţii suplimentare referitoare la curs sau înscriere telefonică, un consultant Euro Best Team vă stă oricând la dispoziţie! Tot ce trebuie să faceţi este să completaţi formularul de mai jos şi veţi fi contactat în cel mai scurt timp!

0311.020.614/

0756.065.544

 

 

Program cu publicul: 09:00 – 17:30