Recrutare Experti Formatori - Euro Best Team

Recrutare Experti Formatori

Anunț Recrutare Experți Formatori – Proiecte POCU

Proiecte POCU 3.8 – România Profesională 

Euro Best Team vă invită să participați la selecția de experți formatori pentru programele de formare profesională din cadrul proiectelor POCU aflate în implementare. Cursurile la care sunteți invitați să predați în calitate de formator sunt organizate în cadrul proiectelor Delta, Tisa și Icarus, proiete care au ca scop dezvoltarea competențelor de management în cadrul companiilor private din domenii precum: sănătate, alimentație publică, turism, industrie alimentară, industrii creative, bioeconomie.

Cursanții sunt antreprenori și manageri / persoane cu atribuții de management, precum și angajați ai departamentelor de resurse umane care provin din întreprinderi ce își desfășoară activitatea în sedii și puncte de lucru din toată țara mai puțin Regiunea București-Ilfov.

Cerințele postului:

 • Experienţă profesională specifică:Minim 1 contract de formare profesională / predare / instruire, susținut în calitate de formator / cadru didactic în domeniul temelor sau în domenii adiacente. Experiența va fi demonstrată prin recomandări / adeverinţe de la beneficiari / angajatori, carnet de muncă / contracte / atestate sau echivalent, etc.
 • Studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă dovedite prin copii conform cu originalul;
 • Certificat de Formator, cod COR 242401 sau echivalent (modul psihopedagogic sau adeverință / recomandare de cadru didactic);
 • Competenţe specifice temei programului de formare demonstrate cu diplome / certificate (inovare, management, resurse umane, comunicare, leadership)

Cursurile pentru care se realizează recrutarea:

 • Manager inovare;
 • Manager produs;
 • Manager proces;
 • Competenţe antreprenoriale;
 • Management strategic;
 • Managementul schimbării;
 • Comunicare pentru managementul schimbării;
 • Leadership pentru managementul schimbării;
 • TIC pentru business;
 • Manager resurse umane;
 • Inspector de resurse umane;
 • Proiectarea planurilor de dezvoltare profesională;
 • Determinarea nevoilor profesionale pentru inovare.

Contractul de colaborare va fi încheiat după finalizarea recrutării cursanților și după constituirea grupelor (în desfășurare). Disponibilitatea lectorului privind livrarea pentru o anumită perioadă va fi stabilită după verificarea și validarea documentelor justificative privind îndeplinirea cerințelor obligatorii ale postului. Colaborarea constă exclusiv în livrare, nu și în elaborarea suportului de curs.

 • Locul de desfășurare a cursurilor:în principal localități reședințe de județ în funcție de modul de constituire a grupelor de curs;
 • Perioada estimată pentru desfășurarea cursurilor:aprilie – august 2019;
 • Logistică asigurată de proiect pentru lectori:cheltuieli de deplasare (transport, cazare, diurna);
 • Tarife: tarifele conform grilei POCU  pentru experiența specifică < 5 ani sau 5-10 ani.

DOCUMENTE OBLIGATORII PENTRU RECRUTARE:

1.       Un singur fișier, în format pdf., care va conține următoarele documente (în ordinea de mai jos):
 • CV actualizat cu precizarea poziției vizate (FORMATOR) – original scanat, datat și semnat pe fiecare pagină – dată recentă;
 • Dovezile aferente educației și formării – inclusiv dovezile privind statutul de formator organizate în ordine cronologică – minim Diplomă studii superioare și Certificat Formator, cod COR 242401 sau echivalent (dovada absolvirii modului psihopedagogic / adeverință / recomandare de cadru didactic (copii conform cu originalul semnate pe fiecare pagină);
 • Dovezile aferente experienței în muncă și în activitatea de formare organizate în ordine cronologică (recomandări, adeverințe, contracte de muncă / prestări servicii, etc. din care să reiasă explicit experiența profesională specifică – vechimea în activitatea de formare  (copii conform cu originalul semnate pe fiecare pagină);
 • Documente personale: CI (și dacă este cazul documente din care să reiasă deosebirea de nume dintre CI și documentele de studii – certificat naștere + căsătorie etc.) (copii conform cu originalul semnate pe fiecare pagină);
2.       Scrisoare de intenție care să cuprindă minim:
 • fundamentarea în ani / luni a experienței în formare cu referire la documentele doveditoare astfel încât să poată fi realizată încadrarea expertului în categoria <5 ani sau 5-10 ani;
 • programele de formare pentru care expertul este interesat și deține experiență / cunostințe;
 • disponibilitatea de deplasare pentru perioade de 3-5 zile (incluzând weekend) – se va preciza localitatea de domiciliu și mijlocul de transport agreat;
 • disponibilitatea față de alte angajamente ținând cont de faptul că numărul total de ore aferente contractelor de muncă nu poate depăși 12 ore/zi și 60 ore/săptămână (inclusiv orele aferente concediului de odihnă);
 • alte informații pe care considerați că este necesar să le comunicați pentru a descrie cât mai bine experiența dvs. sau condițiile de colaborare.

Cele două documente vor fi atașate la e-mail în format pdf., și vor fi trimise la adresa [email protected] având ca Subiect: Aplicație Formator POCU.

Trimiterea documentelor în acest proces de recrutare vor fi utilizate exclusiv în scopul proiectului.

Pentru a putea prelua datele trimise de dumneavoastra, va rugăm ca în corpul email-ului trimis către noi să menționați: Sunt de acord să prelucrati datele cu caracter personal conținute în documentele atasate, menționez că am luat la cunoștință regulamentul GDPR afișat pe site-ul dumneavoastră.

Termenul pentru trimiterea documentelor necesare selecției este 22 martie 2019, ora 23.59.

Vor fi luate în considerare doar aplicațiile complete.