Recrutare Formator Manager Proiect în Domeniul Construcțiilor - Euro Best Team

Recrutare Formator Manager Proiect în Domeniul Construcțiilor

Calificări:

  •  Studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă dovedite prin copii conform cu originalul;
  • Certificat de Formator, cod COR 242401, Certificat Manager Proiect, cod COR 2421010,
  • Să deţină competenţe specifice temei programului de formare management de proiect în domeniul construcțiilor

Experienţă profesională specifică:

susținerea de sesiuni de instruire pe teme privind managementul de proiect în domeniul construcțiilor- minim 10 cursuri/ programe de formare/ instruiri. Cursurile/programele de formare/instruirile trebuie să acopere următoarele temele :

  • documentațiile tehnico-economice de proiectare și documentațiile tehnice auxiliare;
  • autorizarea executării lucrărilor de construcții
  • contractul de lucrări de construcții și modificările din timpul execuției – derularea lucrărilor pe șantier
  • recepția lucrărilor, perioada de garanție, postutilizarea
  • legislație relevantă
  • spețe, prezentări de caz, etc.

Informații privind cursul de formare profesională: Formarea profesională se adresează personalului din cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională SUD-Vest Oltenia, sesiunile de curs urmând a fi susținute în stațiunea Rânca, județul Gorj.

Depunerea Aplicației se va realiza prin atașare la e-mail a CV-ului, a copiilor doveditoare calificării și copiile documentelor doveditoare experienței specifice.

Documentele se vor transmite către adresa de e-mail: cariera@eurobestteam.ro având ca Subiect: Aplicație Formator  Manager proiect în domeniul construcțiilor până cel târziu 30 mai 2019.